Dziś o godz.15:00 Ekspiacja za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Miejsce zbiórki: Przed siedzibą Episkopatu Polski skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 Warszawa

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawicielu, który uniżyłeś samego siebie. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, aby wyzwolić każdego człowieka z jarzma grzechu. Uwielbiamy Cię, bo dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam, grzesznym ludziom, otworzyć bramy nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość do nas nie ma granic!
Miłosierny Jezu, który ogołacasz samego siebie, przychodzimy dziś do Ciebie, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj. Pragniemy wynagradzać Twój ból zadawany Ci dwa tysiące lat temu w Jerozolimie i ból, który zadają Ci ludzie każdego dnia. Chcemy wynagradzać Ci, za nasze grzechy a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy” i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
LUB
Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu
w Najświętszym Sakramencie
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany i bluźnierstwami obrażany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,
Za nienawiść bezbożnych,
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za oziębłość wielu Twych dzieci,
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie
w Przenajświętszym Sakramencie,
Za bezczeszczenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego
Sakramentu dać raczył,
Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,
Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
O.: Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zakończenie

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ja byłam. Niestety jak zwykle, była nas tylko garstka, ale myślę, że nasze modlitwy podobały się Bogu i MB. Organizatorem MODLITWY był Tobiasz i on tylko jako jedyny reprezentował mężczyzn, był jednym rodzynkiem w cieście. Leżeliśmy krzyżem i odmówiliśmy Różaniec za Ojczyznę, za Kościół, za rodziny i wynagradzaliśmy Bogu za te wszystkie profanacje, zniewagi, bluźnierstwa jakie obecnie mają …More
Ja byłam. Niestety jak zwykle, była nas tylko garstka, ale myślę, że nasze modlitwy podobały się Bogu i MB. Organizatorem MODLITWY był Tobiasz i on tylko jako jedyny reprezentował mężczyzn, był jednym rodzynkiem w cieście. Leżeliśmy krzyżem i odmówiliśmy Różaniec za Ojczyznę, za Kościół, za rodziny i wynagradzaliśmy Bogu za te wszystkie profanacje, zniewagi, bluźnierstwa jakie obecnie mają miejsce w naszych Kościołach. Na koniec jeszcze były świadectwa osób, które doświadczyły cudownego uzdrowienia przez Najświętszy Sakrament.
Tobiasz został uzdrowiony cudownie, ze strasznej kontuzji kolana, gdzie już była konieczna tylko operacja, której nie chciał się poddać. Noga była cała opuchnięta, obolała nie mógł jej zginać. W czasie Mszy Św. podczas podniesienia zapominając o chorej nodze, ukląkł na oba kolana nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy, że nie może klęczeć. Zapomniał zupełnie o chorej nodze i bolącym kolanie. Dopiero po Mszy Św. doszło do jego świadomości, że doznał cudu uzdrowienia. Opuchlizna zeszła kolano zdrowe, żadnego bólu... Bogu niech będą dzięki.
Druga osoba dała świadectwo uzdrowienia duchowego. Będąc w Niepokalanowie zobaczyła osoby leżące krzyżem przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, była jeszcze wtedy osobą niewierzącą. Pomyślała sobie, że ci ludzie robią popisówę, zaczęła w duchu ich wyśmiewać...W pewnym momencie, usłyszała potężny głos wydobywający się z Hostii, parafrazując, Jestem twoim Bogiem, uklęknij i oddaj mi pokłon, aż do ziemi. Zbagatelizowała ten głos i skierowała się do wyjścia, i ponownie usłyszała Głos Jezusa, ale jeszcze potężniejszy, niż za pierwszym razem. Momentalnie upadła na kolana, schyliła głowę do samej ziemi i zalała się strasznym płaczem... Od tego cudownego wydarzenia, jest osobą bardzo wierzącą i bardzo kochającą Jezusa...
Dziękujemy Ci Jezu za wszystkie cuda, za Twoją Miłość i Miłosierdzie i za wszystkie otrzymane Łaski. Bez Ciebie Jezu nic nie możemy uczynić. Ty Jezu Jesteś naszym Bogiem i Panem i w Tobie Jezu jedyna nadzieja Któż jak Bóg! Jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam?
CZCIJMY, UWIELBIAJMY, ODDAJMY NALEŻNY HOŁD JEZUSOWI OBECNEMU W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. NIGDY NIE PRZYJMUJMY NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA JEZUSA NA RĘKĘ! JEST TO STRASZNA PROFANACJA!!! TYLKO WYŚWIECANE RĘCE MOGĄ DOTYKAĆ HOSTIĘ. PARTYKUŁY NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU SPADAJĄ NA ZIEMIĘ I WSZYSCY DEPCZEMY PO NASZYM BOGU!!! LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ! NIE PODNIOSĄ SIĘ NARODY ZA KOMUNIE ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ!