Clicks5.3K

Pawka Morozow - film o "beatyfikacji" syna, który doniósł na ojca

Heniuś
Pawka Morozow doniósł na swojego ojca sowieckiej władzy, którym to czynem zainicjował powstanie ruchu pionierskiego w ZSRR, jako pierwszego szczebla partii komunistycznej. Stawiany przez Stalina, …More
Pawka Morozow doniósł na swojego ojca sowieckiej władzy, którym to czynem zainicjował powstanie ruchu pionierskiego w ZSRR, jako pierwszego szczebla partii komunistycznej. Stawiany przez Stalina, jako wzór do naśladowania dla wszystkich dzieci i młodzieży w Związku Sowieckim, stał się symbolem socjalistycznej walki z tradycyjnym modelem rodziny, opartym na autorytecie rodziców wobec dzieci...