Clicks810
Libor Halik
3

František nie je pápežom, jeho zlé nariadenia vo svedomiu nikoho NEzavazujú

František není papežem, jeho špatná nařízení ve svědomí nikoho NEzavazují.
Viz aj Známy protimafiánský sudca Giorgianni: Benedikt XVI. nikdy neabdikoval Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia (tj. Františka) nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi by sa celá skladala z antipapežov. História ukazuje toto: v prvej polovici 12. storočia vládol antipápež Anacletus II. a po jeho smrti bol nahradený Viktorom IV., ďalším protipápežom, kým svätý Bernard z Clairveaux posledného nevyhostil a neobnovil tak legitímnu pápežskú nástupnícku líniu.

Dle: hlavnespravy.sk/…latinskej-omse-ktore-zmiernil-benedikt-xvi/2609704 v roku 2007 pápež Benedikt XVI. vydal motu proprio „Summorum pontificum“, ktorým nahradil smernice z roku 1984 a povolil slúženie tridentskej omše podľa vydania rímskeho misála z roku 1962 všetkým katolíckym kňazom latinského obradu v omšiach slávených bez účasti ľudu. Na slávenie takejto omše však mohli byť prizvaní aj veriaci, ktorí si to sami želali. Veriacim a kňazom, ktorí o to požiadali, malo byť zároveň umožnené slávenie v tradičnej forme aj pri sobášoch, pohreboch či na púťach. Pápež František (L: ktorý nie je pápežom) v piatok 16.7.2021 sprísnil podmienky umožňujúce kňazom slúžiť tradičnú latinskú omšu a zvrátil tak jedno z kľúčových rozhodnutí pontifikátu svojho predchodcu Benedikta XVI. Po Františkovom rozhodnutí sa už omše podľa starého rítu nebudú môcť konať vo farských kostoloch bez výslovného schválenia príslušných biskupov.

L: Avšak František (Bergoglio z Argentíny) nie je pápežom, jeho zlé nariadenia nikoho vo svedomiu NEzavazujú!
Avšak František není papežem, jeho špatná nařízení ve svědomí nikoho NEzavazují!

Slovensky: Ak to duchovní SSPX a SSPP a Williamsonovci nevedia, František je oslepil a stali sa taktiež slepými vodcami. Naplnilo sa proroctvo z 17. storočia v Quitu, že naprostá vatšina duchovenstva bude neschopná rozlíšiť pravdu od klamstva od poloviny 20.storočia. Príde 3. svetová vojna, občianské vojny - v nich vraždenie duchovenstva, pak varovanie z neba (dle Garabandalu), pak trvalý zázrak v Garabandale. Pak dle blahoslavenej Taigi trest 3 dňov tmy, kedy všetci nekajúci zomrú, pak nastúpi nový svatý pápež, ktorý nebude duchovne slepým.
I česky: Pokud to duchovní SSPX a SSPP a Williamsonovci nevědí, František je oslepil a stali se také slepými vůdci. Naplnilo se proroctví ze 17. století v Quitu, že naprostá většina duchovenstva bude neschopná rozlišit pravdu od lži od poloviny 20.století. Přijde 3. světová válka, občanské války - v nich vraždění duchovenstva, pak varování z nebe (dle Garabandalu), pak trvalý zázrak v Garabandalu. Pak dle blahoslavené Taigi trest 3 dní tmy , kdy všichni nekající zemřou, pak nastoupí nový svatý papež, který nebude duchovně slepým.
Public domain
Sedevakantistický kanál
Benedikt XVI. nie je pápež, ani ním nebol. Tu sa dozvedia ľudia viac: pravda.sk/…-jeden-z-najvacsich-podvodnikov-v-historii-cirkvi/
Josef Arimati
Je to tak. Je to jen antikristův komediant. A pokud to ještě někdo neví, tak se jedná o zaviněnou neznalost.