Clicks198
olek19801
1

Szkodliwość maseczek dla osób zdrowych - petycja

Prawo do dobrowolnego stosowania maseczek ochronnych przez osoby zdrowe

Zwracamy się z prośbą o poszanowanie prawa człowieka do nienaruszalności integralności ciała. Jesteśmy zdania, że aktualny nakaz noszenia maseczek ochronnych przez wszystkie osoby, także zdrowe może przynieść wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych i psychologicznych. Brak wystarczającej wentylacji w okolicach górnych dróg oddechowych może np. przyczynić sie do rozwoju innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Można też obserwować u niektórych osób napady lękowe i inne problemy natury psychologicznej. Powołujemy się tutaj na zdanie autorytetu w dziedzinie ochrony zdrowia:

"Światowa Organizacja Zdrowia, ustami jednego z jej przedstawicieli, przypomniała, że noszenie maseczek nie zawsze jest dobre dla naszego zdrowia. Poinformowano też, że noszenie maseczek jest skuteczne jedynie wtedy, gdy jest połączone z częstym myciem rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniem środkami na bazie alkoholu."

Dr Mike Ryan, WHO

"Nie ma dowodów naukowych na to, że noszenie masek przez populację na masową skalę przynosi jakiekolwiek korzyści. Wręcz przeciwnie - są dowody, że nieprawidłowe użycie masek wyrządza szkody".

WHO podkreśliło swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące maseczek ochronnych w obliczu koronawirusa. W większości przypadków ich noszenia nie zaleca się osobom zdrowym, chyba że opiekują się osobą chorą na COVID-19. Nie ma wskazań do noszenia masek przez większość populacji.

Ze względu na epidemię koronawirusa wiele osób sięga po maski ochronne, chociaż nie ma ku temu wskazań. Przedstawiciele WHO zwrócili uwagę podczas poniedziałkowej konferencji, że nie zaleca się noszenia masek ochronnych przez osoby zdrowe, jeśli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek.

Justyna Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję:
www.petycjeonline.com/prawo_do_dobrow…

Składając podpis, uprawniam Justyna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.