Szkodliwość maseczek dla osób zdrowych - petycja

Prawo do dobrowolnego stosowania maseczek ochronnych przez osoby zdrowe Zwracamy się z prośbą o poszanowanie prawa człowieka do nienaruszalności integralności ciała. Jesteśmy zdania, że aktualny …