Clicks1.4K
Coburg
14
Mária, posol posledných čias.
Marieta Ria
Hriech jedného strhne do záhuby mnohých - pútavý krátky film s myšlien… - tu sú vo videu použité časti z tejto prednášky
apredsasatoci shares this
2994
🤔
agnesino
Tento chlapík zažil brutálne obrátenie, Pán Boh umožní povstať naozaj aj veľkému hriesnikovi a ešte mu nariadi aj službu pre seba ☺️. Mňa zaujalo keď vysvetľoval rodičom, že tí ktorí ľahkovážne umožnia svojim deťom prijať sviatosti ako sa to dnes deje a viac ich k Pánovi nevedú sú na samom dne ťažkého ocistca a budú veľmi trpieť...
apredsasatoci
Myslíš si, že deti by nemali prijímať na ruku? Radšej neprijimat?!
Janko333
Nezblúdiš, ak si s Pannou Máriou! Svätý Bernardín z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzýva Pannu …More
Nezblúdiš, ak si s Pannou Máriou! Svätý Bernardín z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzýva Pannu Máriu. Ó, keby všetci ľudia milovali túto vždy milosrdnú a najkrajšiu Pani a keby sa na ňu v pokušeniach vždy hneď obracali! Kto by potom klesol? Kto by zahynul? Klesá a hynie len ten, kto u Márie nehľadá útočisko. Pán Ježiš - Jediná prosba a povzdych mojej Matky za hriešnika stačí, aby som zabudol na všetky urážky, ktorý mi spôsobil. Dôkazom toho je následujúci príklad: webnode.sk/prazdna-stranka/
youtube.com/watch?v=RyvNTO3gvdg
Janko333
Nebeský Otec dal prisľúbenie: že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť pekelných nepriateľov ! weebly.com/…pad-anjelov-a-prenasledovanie-ludstva-satanom.html

Panna Mária odhaľuje nepriateľské intrigy satana. Takto upozorňuje kresťanov, aby nás sama bezpečne viedla: Buďte na stráži. Toto obdobie je pre vás nebezpečné. Zlý duch sa snaží zvrá…More
Nebeský Otec dal prisľúbenie: že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť pekelných nepriateľov ! weebly.com/…pad-anjelov-a-prenasledovanie-ludstva-satanom.html

Panna Mária odhaľuje nepriateľské intrigy satana. Takto upozorňuje kresťanov, aby nás sama bezpečne viedla: Buďte na stráži. Toto obdobie je pre vás nebezpečné. Zlý duch sa snaží zvrátiť vás z vašej cesty k Bohu. Keď sa všetky tajomstvá splnia, bude jeho moc zničená. Satan sa stáva ešte agresívnejším, pretože stráca moc. Tí, čo sa odovzdajú Bohu ( a mne ), zakúsia jeho útoky.

Nezblúdiš, ak si s Pannou Máriou! Svätý Bernardín z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzýva Pannu Máriu. Ó, keby všetci ľudia milovali túto vždy milosrdnú a najkrajšiu Pani a keby sa na ňu v pokušeniach vždy hneď obracali! Kto by potom klesol? Kto by zahynul? Klesá a hynie len ten, kto u Márie nehľadá útočisko. Pán Ježiš - Jediná prosba a povzdych mojej Matky za hriešnika stačí, aby som zabudol na všetky urážky, ktorý mi spôsobil. Dôkazom toho je následujúci príklad: webnode.sk/prazdna-stranka/
youtube.com/watch?v=RyvNTO3gvdg
Vizia o podlednych časoch od: sv. Ľudvig Mária Grignion z Montfortu
V týchto posledných časoch Mária musí zažiariť viac než kedykoľvek predtým svojím milosrdenstvom, svojou mocou: aby zhromaždila a s láskou úbohých hriešnikov a blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia sa do Katolíckej cirkvi; mocou zažiari proti nepriateľom Božím, proti modloslužobníkom, rozkolníkom, mohamedánom, židom a zatvrdilým bezbožníkom, ktorí sa strašne vzbúria, aby sľubmi a hrozbami zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze; A nakoniec, Panna Mária musí byť strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov najmä v týchto posledných časoch, lebo diabol dobre vie, že má málo času – menej než kedykoľvek – na záhubu duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie a útoky. Vskutku čoskoro vyvolá kruté prenasledovania a nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Márie, nad ktorými víťazí ťažšie než nad ostatnými.

Viac tu: webnode.sk/posledne-casy/a25-sv-ludvig-maria-grignion/
weebly.com/medjugorje--posledne-casy.html

webnode.sk/pad-anjelov/
agnesino
Pekný obraz to ani nepoznám