Clicks645
TerezaK
9

Maria Madre mia 14 h

Trevignano Romano 23 listopadu 2021

Má dcero, děkuji ti, že jsi slyšela mé volání ve tvém srdci.
Křičte a musíte s odhodláním říct, že velká záplava se chystá zhroutit na tuto lidskost, během níž uvidí velký kříž celý svět, POZOR NUTNĚ.

Má dcero, požádej, aby otevřela srdce mému volání a cítila silnou bolest mého Syna Ježíše,

brzy bude vzkříšení církve silnější, všichni pochopí, alespoň ti, kteří měli pevnou víru, na základě Božího slova.

Ďábel vás chce přinutit zasadit jeho značku, Pozor!!

Projekty jsou zlo, stejně tak diktatura, komunismus, lež a vše, co bude potřeba, aby vás ovládl,

ale neboj se, bůh ví, jak rozlišit, co je pro tvé dobro a co ne,
Pamatujte na tato slova: ′′ Kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život kvůli mně, najde ho."

Nyní vám žehnám spolu s vaším ženichem a vašimi sourozenci ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.

GOSPEL
Mc 8.34-9,1

′′ Kdo přijde o život kvůli mně a evangelium, zachrání ho. ′′ ′′ ′′

Z evangelia podle Marka

V té době povolal dav společně se svými učedníky, Ježíš jim řekl:
′′ Pokud někdo chce jít za mnou, zapřít sám sebe, vzít jeho kříž a následovat mě. Neboť kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho; ale kdo přijde o život kvůli mně a evangelium, zachrání ho. Co je vlastně přínosem, že člověk získá celý svět a přijde o život? Co by člověk mohl dát výměnou za svůj život?
Kdokoli se bude stydět za mě a za má slova před tímto cizoložníkem a hříšníkem generace, bude se za něj stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." Řekl jim: ′′ Opravdu vám říkám, že jsou tu někteří, kteří nezemřou, než uvidí Boží království vstoupit do jeho moci."

Slovo Pána

dominikguzman
Prinútiť prijať diablovu značku?
TerezaK
??
Pravda bude skryta
TerezaK
co to je, prosím?
Pravda bude skryta
TerezaK
jak neviditelná ? navíc, to musí i trochu bolet,ne?
Pravda bude skryta
Pomocou bio luminenenscie a mobilnej aplikácie, sa zobrazí kód. Je to agenda ID2020. Dá sa vyhľadať a aj ako funguje bio luminenscence.
Pravda bude skryta
TerezaK
To všechno víme, a věříme, že naši blízcí budou ochráněni našimi modlitbami, any seji mten sajrakt neporjevil v těle a do Varování-kdyby už měli zemřít, budou přiVarování uzdraveni nebo vzati do nebo vztai do útulku. Ale ne, kdo to bere opovážlivě..