Clicks557
olek19801
3

Watykański urzędnik jest kapelanem trzech lóż masońskich, wydaje książkę LOŻA I OŁTARZ

ZA:
dakowski.pl


wolna-polska.pl/wiadomosci/watykanski-urze…
Oni już nie ukrywają związków z masonerią…
W numerze sierpień-wrzesień 2020 czasopisma Inside the Vatican jest bardzo ciekawy artykuł o zwiększającej się tolerancji, jeśli nie jawnej aprobacie, „katolickich” masonów przez soborowy kościół. Jego tytuł jest „Nowe otwarcia czyniące masońskie członkostwo dopuszczalnym? / New Openings to Make Masonic Membership Permissible?” (s. 34-35) i napisał go redaktor naczelny dr Robert Moynihan.[in full on the ITV web site]
Moynihan pisze, że 12.02.2020, austriacki Novus Ordo ksiądz o nazwisku „ks.” Michael Heinrich Weninger zorganizował konferencję prasową ogłaszającą publikację swojej liczącej 504 strony książki Loża i ołtarz: O pojednaniu Kościoła Katolickiego i regularnej masonerii / Loge und Altar: Über die Aussöhnung von katholischer Kirche und regulärer Freimaurerei.
Weninger jest nie tylko masonem, ale i służy jako „kapelan 3 austriackich lóż masońskich”, zdaniem Moynihana. Towarzyszył mu austriacki masoński wielki mistrz i „oddany katolik” Georg Semler. Dalej:
Weniger [sic] powiedział, że jego książkę przekazano papieżowi Franciszkowi i różnym kardynałom, w tym wiedeńskiemu arcybiskupowi kard. Christophowi Schönborn, 75, i zostały przyjęte „z życzliwością, bez wyjątku”.
Teza książki jest taka, że nie ma sprzeczności między byciem katolikiem i członkiem uznanej przez Brytyjczyków „regularnej” Wielkiej Loży, która wymaga wiary w Boga: koncentruje się na podstawowych lekcjach etycznych opartych na prawie naturalnym; oferuje serdeczność i dobre koleżeństwo oraz wykonuje pracę charytatywną; a szczególnie zabrania dyskusji czy angażowania się w politykę i religię.
Przyznaje, że obawy Kościoła przed liberalną, „dogmatyczną” masonerią typu Wielkiego Wschodu (uważaną przez Londyn za „nieregularną” i nie prawdziwą masonerię) są uzasadnione, jako że słynny Wielki Wschód Francji (największa francuska grupa masońska) ), i podobne organy są jawnie i agresywnie polityczne i antyklerykalne, a ich członkowie w większości składają się z lewicowych ateistów i agnostyków.
Pomimo tego wszystkiego, ks. Weniger dalej cieszy się dobrą opinią.
Były niezliczone papieskie potępienia masonerii od XVIII wieku. Wiele z nich znajdziesz tutaj: Papal Condemnations of Freemasonry / Papieskie potępienia masonerii
Jeśli chodzi o sektę II SW, oficjalnie rzeczywiście sprzeciwia się masonerii, choć naprawdę ma, oczywiście, powiązania z lożą. (To widać np. w jej przyjęciu masońskiej triady wolność, równość i braterstwo na Second Vatican Council (1962-65), co przejawiało się w soborowych stanowiskach w sprawie wolności religijnej, kolegialności i ekumenizmu. Nic z tego nie byłoby możliwe za prawdziwego papieża.)
Choć w swoim Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 “Pope” John Paul II zniósł karę automatycznej ekskomuniki za członkostwo w masonerii (zob. Canon 1374), nawet w sekcie II SW takie członkostwo zostaje zakazane, jak wyjaśnił kard. Joseph Ratzinger w tym samym roku:
„Wierni którzy zapisują się do stowarzyszeń masońskich są w stanie śmiertelnego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej” (Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja o związkach masońskich / “Declaration on Masonic Associations”, 26.11.1983).
Dlatego bezczelne posunięcie Weningera jest skandalem nawet według surowych standardów Novus Ordo.
Ale kim naprawdę jest „ks” Weninger? Był żonaty i pracował w austriackich służbach dyplomatycznych. W 2009 został wdowcem, i już 2 lata później był (nieważnie / invalidly) wyświęcony na księdza przez piekielnego / infernal “Cardinal” Christoph Schönborn. Schonborn wydaje się mieć związki z masonerią / connections with Freemasonry himself, i w każdym razie na pewno wykonuje anty-katolicką pracę / doing the anti-Catholic work masonów.
Na domiar złego, Weninger nie jest jakimś księdzem Novus Ordo – jest urzędnikiem Watykanu. Jako „Papież” Benedykt XVI, ten sam Joseph Ratzinger, który powtórzył niedopuszczalność przyłączania się do masonów, 1.11.2012 mianował Weningera do służby w Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego gdzie działa na polu dialogu z islamem. Jego nazwisko widać np. w tym oświadczeniu z 13.11.2014 na watykańskim portalu [odnośniki w oryg. MD]
Dlatego też całkiem słusznie Moynihan zauważa, że „wydaje się, że nie podejmuje się już działań w celu dyscyplinowania księży i prominentnych świeckich, którzy są znanymi masonami, ani nie zakazuje im przystępowania do Komunii Świętej”. Nie tylko to – ich teraz się jawnie promuje!
I dlaczego nie? Najwyższym stopniem masonem w Watykanie jest sam “Pope” Francis, w końcu – jeśli nie w kategoriach oficjalnego członkostwa, to przynajmniej w kategoriach wykonywania działa masonów. Jego naturalistyczna „nowa ludzkość” , jego nieustanne pchanie do globalizmu, a szczególnie bluźnierczo-odstępcza Deklaracja o Ludzkim Braterstwie / Abu Dhabi Declaration on Human Fraternity, etc. – wszystko to jest muzyką dla masońskich uszu.
Nic dziwnego w tym, że Franciszek jest honorowym członkiem / Francis holds an honorary membership Rotary Club w Buenos Aires, i włoscy masoni cieszyli się z jego wyboru na „Papieża” / Italian Freemasons cheered his election as “Pope” w 2013.
Nie wiemy czy Weninger spotkał osobiście Franciszka, ale jeśli tak, to na pewno radośnie podali sobie dłonie / shaking hands.
novusordowatch.org/…/vatican-officia… tłumaczenie:Ola Gordon
Zmieniony ( 08.09.2020. )
Wieczne Odpoczywanie Amen
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Moja wielce umiłowana córko, obecnie Niebo jest pełne szalonego gniewu, gdyż opuszczana jest Korona Cierniowa, by zdruzgotać Moje Ciało — Kościół Katolicki — na ziemi.

To proroctwo, przekazywane ci szczegółowo w ciągu ostatnich dwóch lat, doszło do skutku.
Teraz, gdy Moje inne Objawienia wkrótce się zrealizują, tylko nieliczni z Moich wyświęconych sług będą w stanie ignorować Moje usilne apele,…More
Moja wielce umiłowana córko, obecnie Niebo jest pełne szalonego gniewu, gdyż opuszczana jest Korona Cierniowa, by zdruzgotać Moje Ciało — Kościół Katolicki — na ziemi.

To proroctwo, przekazywane ci szczegółowo w ciągu ostatnich dwóch lat, doszło do skutku.
Teraz, gdy Moje inne Objawienia wkrótce się zrealizują, tylko nieliczni z Moich wyświęconych sług będą w stanie ignorować Moje usilne apele, dawane ludzkości w tej bezbożnej godzinie waszej historii.

Oni, ta nikczemna grupa, rozpoczęli już swoją kampanię, aby pozbyć się z ziemi Prawdy Mojego Nauczania. Mój Święty Namiestnik został zmuszony do tego posunięcia i w rezultacie będzie ogromnie cierpiał. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma — jak przepowiedziane — wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług.

Wielu nie ma bladego pojęcia, jakie fałszerstwo im się prezentuje. Ani nie zdaje sobie sprawy, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła Katolickiego, został rozbity w pył. W jego miejsce wzniesie się ohyda obrzydliwości, Ja zaś zainterweniuję i ześlę znaki, aby każdą duszę przestrzec, jak ważna jest modlitwa, umożliwiająca duszom odróżnienie Prawdy od fikcji.

To nie upadek Kościoła Katolickiego — który wkrótce stanie się ewidentny i który podzieli świat — to ich zaangażowanie w tworzenie Nowego Światowego Kościoła, jednej światowej religii, wprowadzi pogaństwo i kult fałszywych bożków.

Fałszywy prorok dobrze się przygotował się i nadchodzi jego czas. Wspólnie z antychrystem rzucą świat na kolana
. Nie po to, aby czcić Boga — lecz bestię.

Nalegam na Moich uczniów, Moich Chrześcijańskich wyznawców, aby, wszędzie, gdzie się znajdują, zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mnie, waszemu Jezusowi, przewodzić wam w tym czasie.

Żądam od wszystkich Moich kardynałów, Moich biskupów i Moich wyświęconych sług, aby zjednali swoją owczarnię i zachowali wierność wobec Moich Nauk. Zwróćcie szczególną uwagę na to, czego będzie się od was wymagało, jeśli idzie o zawartość waszych kazań, gdyż to ulegnie zmianie. Wasze homilie zostaną obmyślone i napisane dla laickiego świata, i będą pobawione istotnych treści.

Aby zauważono, że Kościół Katolicki się modernizuje, zostanie wam przedstawiona oferta uniwersalnych kongregacji — wszystkie religie scalone w jedną, w tak zwany Zjednoczony Kościół Chrześcijański. Na samym początku wszystkie zewnętrzne symbole będą wydawać się takie same, ale dlatego, że jest to zamierzona taktyka. Z czasem jednak nie będzie się już w tym można dopatrzeć Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty oraz nowe formuły przy udzielaniu Sakramentów zostaną wprowadzone na waszych oczach.

Ci prawdziwie wierni, konserwatywni kapłani zostaną zaalarmowani przyjęciem nowych, zmodernizowanych form, jakie przyswoi sobie Kościół, kiedy wystartuje ten nowy typ uwspółcześnionego, alternatywnego kościoła.

To poprzez powiązania z masonerią, która przeniknęła w każdy zakątek Katolickiego Kościoła, rządów i mediów, ta ohyda zostanie przedstawiona jako wielka odnowa.

To będzie początek końca.
Moja Obecność zostanie dyskretnie anulowana celem wprowadzenia nowego obrządku Mszy.

Ta cała pompa i błazenada będzie służyć zamaskowaniu faktu, że tabernakulum jest puste — gdyż na Moją Boską Obecność już dłużej nie zezwoli Mój Ojciec.

Musicie pozostać zjednoczeni, jeżeli jesteście katolikami, i kontynuować uczęszczanie na codzienne Msze oraz przyjmować codzienną Komunię Świętą. A wy, wszyscy chrześcijanie, musicie wiedzieć, że wy także będziecie nęceni, aby przyjąć Nową Światową Religię, która została sformułowana przez narody, które znajdują się w koalicji ze zdrajcami Mojego Katolickiego Kościoła. Pragną oni stworzyć laicką, humanistyczną fasadę — fasadę, która ukrywa zło, jakie subtelnie będą promować.

Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście mocniejsi, niż myślicie. Ja zawsze Jestem tutaj. Dobrze was przygotowałem. Musicie, aby ocaleć, odmawiać tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie Chrześcijaństwa

O drogi Jezu, błagamy Ciebie,
abyśmy byli zdolni do przetrwania prób,
które oczekują nas teraz,
kiedy ostatni Prawdziwy Papież
zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie.


Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia,
które teraz, na skutek upadku Kościoła,
jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną.

Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli
od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Dopomóż nam zachować milczenie,
kiedy nasze ramiona obciąży brzemię ataków,
które będą nas prowokować,
aby odwrócić się plecami do Ciebie
i do Sakramentów, które Ty dałeś światu.

Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości,
której potrzebujemy jak tarczy,
aby była nam ochroną
przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać,
tak aby mógł przylgnąć do Prawdy
i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry
po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować
na Twoje Powtórne Przyjście.
Amen.


Nie martwcie się, Moi wyznawcy. Wszystko pozostaje w Moich Świętych Dłoniach. Zachowujcie cierpliwość. Nie usprawiedliwiajcie się z tego, że działacie w Moje Imię, bo gdy to czynicie, stajecie w obronie Mojego Słowa. Tymczasem wszystkim, co musicie robić, to Moje Słowo głosić.

Wasz Jezus
Quas Primas
Nie wypisuj w komentarzach BZDUR!!!
To, że hierarchowie Kościoła Katolickiego modernizują Go jest wiadome już od lat 30-tych XX wieku, a co z wielkim rozmachem dokonuje się od soboru watykańskiego II.
ps. Zacznijcie lepiej czytać historię Kościoła, encykliki przedsoborowych papieży a nie wczytujecie się w bzdurne objawienia bo dostajecie od tego "fisia" czyli obłędu....
-------------------------…More
Nie wypisuj w komentarzach BZDUR!!!
To, że hierarchowie Kościoła Katolickiego modernizują Go jest wiadome już od lat 30-tych XX wieku, a co z wielkim rozmachem dokonuje się od soboru watykańskiego II.
ps. Zacznijcie lepiej czytać historię Kościoła, encykliki przedsoborowych papieży a nie wczytujecie się w bzdurne objawienia bo dostajecie od tego "fisia" czyli obłędu....
----------------------------------
"Aby zauważono, że Kościół Katolicki się modernizuje, zostanie wam przedstawiona oferta uniwersalnych kongregacji — wszystkie religie scalone w jedną, w tak zwany Zjednoczony Kościół Chrześcijański. Na samym początku wszystkie zewnętrzne symbole będą wydawać się takie same, ale dlatego, że jest to zamierzona taktyka. Z czasem jednak nie będzie się już w tym można dopatrzeć Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty oraz nowe formuły przy udzielaniu Sakramentów zostaną wprowadzone na waszych oczach.