MILOSLAV
Slátanina meč mají andělé a drží ho v ruce Kristus v Apokalipse meč v puse nemá.
Kallistratos
V 21:11 min. - nejsi Mílo trochu nostalgický? 😊 Jeskyně sv. Michala geologický fenomén a celé okolí vyvřeliny společně se sedimenty, opakované eroze v čase a plno zkamenělin... Čas zakletý do kamene.... Krásné nejenom geologicky ale tím co zde bylo i kdo zde žil... jedinečná historie...
Stylita
Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.
Zjevení Janovo 2,16

Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
Zjevení Janovo 19,15
Christophor
"...et in medio septem candelabrorum aureorum, similem Filio hominis vestitum podere, et praecinctum ad mamillas zona aurea caput autem ejus, et capilli erant candidi tamquam lana alba, et tamquam nix, et oculi ejus tamquam flamma ignis et pedes ejus similes auricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum multarum et habebat in dextera sua stellas septem et de ore ejus glad…More
"...et in medio septem candelabrorum aureorum, similem Filio hominis vestitum podere, et praecinctum ad mamillas zona aurea caput autem ejus, et capilli erant candidi tamquam lana alba, et tamquam nix, et oculi ejus tamquam flamma ignis et pedes ejus similes auricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum multarum et habebat in dextera sua stellas septem et de ore ejus gladius utraque parte acutus exibat et facies ejus sicut sol lucet in virtute sua. "

/VUL : Rev. 1; 13nn/
Čestmír
Pravdu díš, MILOSLAV. Vy ostatní, kteří jste pospíšili s ukázkou textu ze Zjevení svatého Jana, vězte, že žádný meč z úst Ježíše Krista netrčí. To se jen v biblické řeči popisuje, jak ostré je slovo v ústech Boha. Slovem Bůh zabije nehodné lidi. Na jiném místě ve zjevení stojí: Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. (Tedy slovem)
Biblická řeč navaz…More
Pravdu díš, MILOSLAV. Vy ostatní, kteří jste pospíšili s ukázkou textu ze Zjevení svatého Jana, vězte, že žádný meč z úst Ježíše Krista netrčí. To se jen v biblické řeči popisuje, jak ostré je slovo v ústech Boha. Slovem Bůh zabije nehodné lidi. Na jiném místě ve zjevení stojí: Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. (Tedy slovem)
Biblická řeč navazuje třeba na proroka Izaiáše: 1Poslechněte mne, ostrovy, dávejte pozor, daleké národy! Hospodin mne povolal již v lůně, od nitra mé matky připomínal mé jméno. 2Učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil mne zaostřeným šípem, skryl mne ve svém toulci 3a řekl mi: Ty jsi můj otrok, Izraeli, na němž zjevím svou slávu. 😉