Przejście z demonizacji po sięganie do cyrografu .