CÓRKA MARYI
12813

MIĘDZYNARODOWA MODLITWA DZIĘKCZYNNA BOGU OJCU

20 lutego 2012 r. Bóg Ojciec przekazał Orędzie, w którym podał nam Modlitwę Krucjaty 33, Pieczęć Boga Żywego. W 10 rocznicę, w niedzielę 20 lutego 2022 r. o godz. 22:00 odbędzie się międzynarodowa …More
20 lutego 2012 r. Bóg Ojciec przekazał Orędzie, w którym podał nam Modlitwę Krucjaty 33, Pieczęć Boga Żywego.
W 10 rocznicę, w niedzielę 20 lutego 2022 r. o godz. 22:00 odbędzie się międzynarodowa modlitwa dziękczynna Bogu Ojcu, za to Orędzie.
Spotkanie będzie prowadzone w wielu językach. Będą także modlitwy w języku polskim.
UWAGA nowy link na to spotkanie, bez rejestracji: Join our Cloud HD Video Meeting
Zapraszamy wszystkich!
CÓRKA MARYI
Modlitwa Krucjaty 33
Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Jezus:
„Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty …More
Modlitwa Krucjaty 33
Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.

Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Jezus:
„Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.

Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.02.2012, 00:20

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.