Clicks810
Coburg
1

Arcibiskup Viganò volá po anti-globalistickej aliancii

Aliancia má zastaviť globálne zotročovanie ľudstva

USA, 19.11.2021 (LifeSiteNews)
Už roky sme svedkami globálneho útoku finančnej a ideologickej elity, ktorá uchvátila kontrolu národných vlád, verejných a súkromných inštitúcií, médií, súdnictva, politických aj náboženských vodcov. Všetci bez rozdielu sú už zotročení týmito novými pánmi, ktorí poskytujú moc, peniaze a sociálne výhody svojim komplicom. Základné práva ľudí, ktoré boli do včera prezentované ako neporušiteľné, sú dnes pošliapávané nohami v mene núdzovej situácie, zajtra zasa pre ekologickú krízu a neskôr aj pre núdzovú situáciu na internete. Tento globálny celosvetový zásah zbavuje obyvateľov každej možnosti obrany, keďže aj justícia je komplicom porušovania práv a zákonov s veľmi malými výnimkami. Je to svetová vojna, kde nepriateľmi sú všetci z nás, ktorí ešte nepochopili, čo sa deje. Je to vojna bojovaná bez zbraní s nelegitímnymi pravidlami, zvrátenou ekonomickou politikou a netolerovateľnými obmedzeniami prirodzených práv miliónov ľudí. ... Robí sa to pre peniaze, ale aj kvôli centralizácii moci a ustanoveniu diktátorstva na celej planéte. Je to Veľký reštart - Great Reset Svetového ekonomického fóra, agenda OSN 2030. Je to plán nového svetového poriadku, v ktorom univerzálna republika zotročuje každého a náboženstvo humanity ničí a ruší vieru v Krista.
Je potrebné preto sformovať antiglobalistickú alianciu, ktorá spojí proti diktátorstvu všetkých, ktorí nie sú ochotní vzdať sa vlastnej identity a svojej náboženskej viery! Ak je útok globálny, musí byť aj obrana globálna.
Vyzývam vládcov aj náboženských vodcov, intelektuálov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa spojili do aliancie, ktorá vydá antiglobalistický manifest, ktorý bod za bodom uvedie omyly a odchýlky a abnormality nového svetového poriadku a navrhne konkrétne alternatívy politického programu inšpirovaného spoločným dobrom, morálnymi princípmi kresťanstva, tradičnými hodnotami, ochranou života a prirodzenej rodiny, ochranou podnikania a práce, vzdelávania a výskumu a rešpektovaním stvorenia.
Antiglobalistická aliancia má spojiť národy, ktoré chcú uniknúť tyranii a potvrdiť svoju suverenitu, uzavrieť dohody o spolupráci v slobode, spravodlivosti a dobre. Má odsúdiť zločiny elity, identifikovať zodpovedných a poslať ich pred medzinárodné tribunály, obmedziť ich moc a škodlivý vplyv. Má zabrániť konaniu lobistov najmä korupcii štátnych predstaviteľov a ľudí v informačnom priemysle a zmraziť kapitál používaný na destabilizáciu spoločenského poriadku. (zg)
Bernadeta Šmídová shares this
7