CÓRKA MARYI
111.5K

JEZUS: Swój czyściec odcierpicie na ziemi, zanim zaświta Dzień Mojego Powtórnego Przyjścia

JESUS: Your Purgatory will be endured on Earth, before the Day My Second Coming dawn…
CÓRKA MARYI