Tento článok preberá, ako Pavol VI. dokaličil, resp. nahradil katolícke obrady piatich sviatostí – krstu, birmovania, spovede, posledného pomazania a manželstva – a aké následky mali tieto zmeny čo do ich platnosti. Tento článok je obzvlášť dôležitý, pretože omnoho lepšie vysvetľuje význam a dôsledok zmien v obradoch ako kniha Pravda o Cirkvi, v ktorej sú mnohé chyby. Celú pravdu o tom, čo sa …More
Tento článok preberá, ako Pavol VI. dokaličil, resp. nahradil katolícke obrady piatich sviatostí – krstu, birmovania, spovede, posledného pomazania a manželstva – a aké následky mali tieto zmeny čo do ich platnosti. Tento článok je obzvlášť dôležitý, pretože omnoho lepšie vysvetľuje význam a dôsledok zmien v obradoch ako kniha Pravda o Cirkvi, v ktorej sú mnohé chyby. Celú pravdu o tom, čo sa stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile nájdete tu.
Unam Sanctam SK

Nové sviatosti: zmeny čo do iných sviatostí

„Títo najvychytralejší nepriatelia naplnili a opojili žlčou a zatrpklosťou Cirkev, manželku nepoškvrneného Baránka, a položili bezbožné ruky na jej …