Clicks372
Edward7

Kiedy Benedykt XVI daje do zrozumienia że nie zrezygnował z papiestwa

19 kwietnia 2020 r., Cały Kościół będzie obchodzić 15 rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI, i przyjęcia Oficjum Świętego Piotra.

KIEDY BENEDYKT POWIEDZIAŁ, ŻE NIE ZREZYGNOWAŁ! - BADANIE JEGO WYPOWIEDZI.

Autor ; br. Alexis Bugnolo 15 WRZEŚNIA 2019

Jeden z najczęstszych argumentów używanych do odrzucenia faktu, że papież Benedykt XVI jest nadal papieżem, jest to,(że te informacje -że zrezygnował) są dostępne dla wszystkich standardowych kanałów (środków przekazu), których (on) nie zrobił, nigdy nie opublikował nie potwierdził, i zrobił coś innego niż rezygnacja z papiestwa.

To śmiałe stwierdzenie (mediów) jest rodzajem propagandy stosowanej przez agencje wywiadowcze do zmylenia wroga. A jeśli jeszcze nie rozważyłeś tego numeru, pamiętaj, aby nie dać się zwieść. W propagandzie stosowanej w manipulacji psychologicznej pierwszą pożądaną cechą jest odważne kłamstwo. Jak stwierdził Rousseau: „Kłam, kłam i kłamstwo, a coś z tego wyjdzie” lub, jak powiedział Adolf Hitler, największe kłamstwo jest najbardziej skuteczne:

Wszystko to zostało zainspirowane zasadą - która jest całkiem prawdziwa sama w sobie - że w wielkim kłamstwie zawsze istnieje pewna siła wiarygodności; ponieważ szerokie masy narodu są zawsze łatwiej skorumpowane w głębszych warstwach ich emocjonalnej natury niż świadomie lub dobrowolnie; i dlatego w prymitywnej prostocie ich umysłów łatwiej padają ofiarami wielkiego kłamstwa niż małego kłamstwa, ponieważ sami często opowiadają małe kłamstwa w małych sprawach, ale wstydziliby się uciekać do wielkiej skali kłamstw.
Nigdy nie przyszło im do głowy, by sfabrykować kolosalne nieprawdy, i nie uwierzyliby, że inni mogliby mieć zuchwałość tak zniekształconą prawdę. Mimo że fakty, które to potwierdzają, mogą być wyraźnie przywołane w ich umysłach, nadal będą wątpić i wahać się i nadal będą myśleć, że może być jakieś inne wytłumaczenie. Ponieważ rażąco bezczelne kłamstwo zawsze pozostawia po sobie ślady, nawet po jego przybiciu, fakt ten jest znany wszystkim znanym kłamcom na tym świecie i wszystkim, którzy spiskują razem w sztuce kłamstwa.
- Adolf Hitler, Mein Kampf , vol. Ja, ch. X [1]

Wielkie kłamstwo : Benedykt zrezygnował
Dzisiejszy wielcy kłamcy w Kościele mówią, że „Benedykt zrezygnował”. Jak zauważyłem w poprzednim poście na temat zamachu stanu watykańskiego z 11 lutego 2013 r. (link na stronie), Watykan NIGDY nie potwierdził kanonicznego dokumentu ani komunikatu prasowego, że papież Benedykt zrezygnował z papiestwa lub zrzekł się go. Potwierdził to tylko TWEET przez reportera z puli, który znał trochę łaciny.

Jest to sprzeczne z wyraźnym obowiązkiem papieskiej ustawy o wyborach. Ponieważ w prawie papieża Jana Pawła II, Universi Dominic Gregis, n. 37, kardynałowie są zobowiązani do niedziałania, jeśli nie było legalnego wakatu Stolicy Apostolskiej:

37. Ponadto oświadczam, że od chwili, gdy Stolica Apostolska jest legalnie pusta, obecni kardynałowie elektorzy muszą czekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych; Kolegium Kardynałów ma również możliwość odroczenia, z poważnych powodów, rozpoczęcia wyborów na kilka dni. Ale kiedy minęło maksymalnie dwadzieścia dni od początku wakatu Stolicy, wszyscy obecni kardynałowie elektorzy są zobowiązani do przystąpienia do wyborów.

A zatem, oczywiście, aby przestrzegać tej normy, Kardynałowie MUSZĄ SPRAWDZIĆ, czy faktycznie istnieje legalny czy kanoniczny sede vacante .

W niniejszej sprawie oznacza to zatem, że muszą sprawdzić, czy norma z kanonu 332 § 2 została spełniona. Ale znowu, jak powiedziałem wcześniej, Watykan nigdy publicznie nie potwierdził, że rezygnacja była kanonicznie zgodna z kanonem 332 § 2, który jest jedynym kanonem rezygnacji papieskiej.

To, że papież Benedykt nigdy nie zrezygnował z 'petrine munus'(z papiestwa), jak wymaga tego kanon 332 § 2, jest faktem historycznym. Po prostu przeczytaj łaciński tekst jego wyrzeczenia i postępuj zgodnie z normami prawa kanonicznego, jak go czytać (link na stronie i dyskusja ; zobacz analizę wszystkich oficjalnych tłumaczeń Watykanu, wszystkie oszukańcze, które próbowały przedstawić Wielkie kłamstwo )

Zanim jednak rozważymy świadectwa naszego Ojca Świętego, najpierw rozpakujmy propagandę Wielkiego kłamstwa, które stosuje prawie cała Hierarchia, z wyjątkiem biskupa Gracidy ...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Katolików, które jest przeciwne "Kasperitom", zatytułowane Veri Catholici , niedawny błąd polegający na uciekaniu się do Wielkiego Kłamstwa, w ten sposób :

(tutaj coś na stronie oryginalne, trudno przetłumaczyć)
(czyny nie potwierdzają rezygnacji..) ; ponieważ przez sześć lat Benedykt ubrał się jak papież, podpisany jako papież, dać błogosławieństwa tak jak papież i odbiera zaszczyty i godności papieża!...


Tu pisze o spisku i szantażu ;
Spisek przeciw Kościołowi i Benedyktowi XVI i wymuszone podwójne papiestwo

Powiązanie z masonerią ;

Czy mason może być papieżem?
Klub Rotary młodszy brat masonerii i kult "matki ziemi"

Dzięki wstępnemu wstępowi przejdźmy teraz do głównego tematu.

Świadectwa papieża Benedykta, że nie zrezygnował z papiestwa
Jest kilka rzeczy, które Papież Benedykt zrobił, aby zasygnalizować, że nigdy nie miał zamiaru zrezygnować i że nigdy nie zrezygnował.


1. Normas nonnullas

Przede wszystkim 22 lutego 2013 r. Wydał pewne modyfikacje ustawy papieża Jana Pawła II o wyborach papieskich. W tym liście apostolskim, zatytułowanym Normas nonnullas (link), papież Benedykt NIE dokonał żadnych zmian, które pasowałyby do okazji rezygnacji papieża!

Jest to istotne, ponieważ prawo papieskie jedynie stycznie odnosi się do sede vacante wynikającego z rezygnacji papieża, i oczywiście, gdyby zrezygnował z papiestwa, powinien był rozwiązać ten błąd w modyfikacjach prawa papieskiego, które uchwalił w lutym. 22, 2013! Nie tylko tego NIE zrobił, ale zmodyfikował część prawa dotyczącą "PAPALNYCH" POGRZEBÓW (n. 49). W ten sposób dawał wielki znak, że będzie trwał jako papież do śmierci.

2. Audiencja końcowa w środę, 27 lutego 2013 r .: na Placu Świętego Piotra

Następnie, podczas ostatniego publicznego audiencji Jego Świątobliwości wobec Wiernych , potwierdził to w niezwykły sposób, którego nie można pogodzić z rezygnacją papieża:

Proszę pozwolić mi wrócić jeszcze raz do 19 kwietnia 2005 r. Prawdziwa powaga decyzji wynikała również z faktu, że od tego momentu byłem zawsze i na zawsze zaangażowany przez Pana. Zawsze- każdy, kto przyjmuje posługę Piotrową, nie ma już prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. Mówiąc w ten sposób, prywatny wymiar jego życia został całkowicie wyeliminowany. Byłem w stanie doświadczyć i nawet teraz doświadczam, że życie otrzymuje się właśnie wtedy, gdy się je oddaje. Wcześniej powiedziałem, że wielu ludzi, którzy kochają Pana, kochają także Następcę Świętego Piotra i czują do niego wielką sympatię; że papież naprawdę ma braci i siostry, synów i córki na całym świecie i że czuje się bezpiecznie w objęciach waszej komunii; ponieważ nie należy już do siebie, należy do wszystkich i wszyscy należą do Niego.

„Zawsze” jest także „na zawsze” - nie można już powrócić do sfery prywatnej. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego sprawowania posługi nie odwołuje tego. Nie wracam do życia prywatnego , do podróży, spotkań, przyjęć, konferencji i tak dalej. Nie porzucam krzyża , ale pozostaję w nowy sposób u boku ukrzyżowanego Pana. Nie ponoszę już władzy sprawowania władzy w Kościele, ale w służbie modlitwy pozostaję, że tak powiem, w klauzurze św. Piotra. Święty Benedykt, którego imię noszę jako Papież, będzie dla mnie doskonałym przykładem w tym. Wskazał nam drogę do życia, które niezależnie od tego, czy jest aktywne, czy bierne, całkowicie oddane jest dziełu Boga.

Papież nie mógł być bardziej jasny, zrezygnował z czynnej obsługi urzędników, a nie urzędu. Zrezygnował z władzy rządzenia, ale pozostał papieżem.

Wszystko to nie dotyczy rezygnacji, ale przymusowej abdykacji lub dobrowolnej emerytury osoby, która nadal zachowuje godność i urząd papieski.

3. Papież Benedykt opuszcza Watykan 28 lutego 2013 r. Jako Papież, a nie jako kardynał Ratzinger
Ostatnie i najgłośniejsze widoczne przesłane przez papieża pełnego dnia, kiedy opuścił Watykan, ale NIE odłożył na bok urzędu papieża:

Nawet New York Times potwierdził, że papież opuścił Watykan, a nie kardynał Ratzinger.(film na stronie)

Zwróć uwagę na fakty, które są niepodważalne:

Benedykt jest ubrany za papieża.
Wszyscy nadal traktują go jak papieża.
Oficjalna eskorta jako głowa państwa przez Republikę Włoską
Leci nie do Monachium, gdzie mieszka jego brat, ale do Castel Gandolfo, prywatnej rezydencji PAPIEŻA.
Każdy obiektywny obserwator musi zatem stwierdzić, że pozostaje papieżem i sygnalizuje, że pozostaje papieżem. Ponieważ działa jako papież, wycofując się z Watykanu, który już go nie chce, ale NIE jako papież, który właśnie zrezygnował z papiestwa.

NOTA BENE: Ktoś może powiedzieć, ale papież Benedykt powiedział niedawno w czerwcu 2019 r., Że „jest tylko jeden papież, a on jest Franciszkiem”… Raport ten był całkowicie fałszywy i celowo. Oto więcej na ten temat od Veri Catholici. linki na stronie,, aby przeczytać dwie historie, fałszywe roszczenie katolickiego herolda i obalenie fałszywego roszczenia przez Life Site News.

żródło - fromrome.info

O komunii z prawdziwym papieżem
16 KWIETNIA Autor; REDAKTOR RZYMSKI przez br. Alexis Bugnolo

Nie ma lepszego dnia niż 15. rocznica przyjęcia papieża Benedykta XVI na Piotra(„Munusa”), niż zajęty się najważniejszym pytaniem o to, kto jest W tym dniu, w niedzielę 19 kwietnia 2020 r., Cały Kościół będzie obchodzić rocznicę XVI wyboru papieża Benedykta i przyjęcia Oficjum Świętego Piotra. Zauważ, że powiedziałem „cały Kościół”.
Możesz zapytać mnie: „Ale jak to możliwe, skoro tak niewielu nadal idzie za tym papieżem?”
To pytanie zasługuje na odpowiedź, szczególnie w taki uroczysty dzień...

Czym jest Kościół katolicki
Formą Kościoła katolickiego jest Mistyczne Ciało Chrystusa, Zgromadzenie Wiernych, Komunia Świętych.
W tej definicji „Mistyczne Ciało Chrystusa” odnosi się do Jej związku z Jezusem Chrystusem, ponieważ jest ona nierozerwalnie związana z Nim z powodu chrztu Jego członków i życia według Jego łaski, Jego pośrednictwa oraz Jego zwierzchnictwa lub rządów.
Jednak w tej samej „Zgromadzenie Wiernych” należy się do osób stworzonych, które działają na Kościół lub są w jego składzie. Kościół składa się z materiałów, to znaczy w swoich konstytutywnych członkach przez ochrzczonych wierzących. To podwójny warunek.

Najpierw musicie uwierzyć, a potem także ochrzcić się Sakramentem. Jeśli po prostu wierzycie, ale jeszcze nie jesteście ochrzczeni, jesteście związani z Kościołem, ponieważ nie stawiacie żadnych przeszkód w zjednoczeniu z Nią i szukacie chrztu, ale poza tym nie jesteście jeszcze wierzącymi, ponieważ prawdziwa wiara chrześcijańska wymaga zjednoczenia z katolikiem Chrzest Kościoła i wody.
Ponadto, aby być wierzącym, musisz zgodzić się na nadprzyrodzony akt umysłu na wszystko, czego Jezus Chrystus naucza w Piśmie Świętym, Tradycji oraz w nieomylnym nauczaniu Kościoła. Jeśli zgodzisz się na 99,999999999%, ale odrzucisz resztę, nie jesteś wierzący, chociaż możesz zostać ochrzczony.
Podsumowując, musicie uwzględnić, że Chrystus przypisuje Świętego Piotra i Jego następców jako więź jedności w Kościele.
Więcej kościelnej i będący w stanie łaski. Jeśli jesteście tymi ważnymi rzeczami, ale jesteście w grzechu śmiertelnym, to nie macie macie tej komunii, ponieważ jesteście martwi dla Chrystusa, dla łaski i dla Duchy Świętego. Musisz iść do spowiedzi i żałować, aby ożywić.

Z czego składa się Kościół
Jak przygotować z tego, czym jest Kościół, do członkostwa w Kościele katolickim potrzebne są trzy rzeczy: wiara, chrzest sakramentalny, komunia z Biskupem Rzymskim. Musisz w dowolnym momencie zacząć korzystać z zaakceptować wszystkie trzy i nigdy ich nie odrzucić. Odnosi się do nawet do chrztu, jeśli otrzymałeś chrzest jako niemowlę, musisz iść teraz zaakceptować, a nie odrzucić.

Komunia z Biskupem Rzymu
Wynika stąd, że życie w komunii z prawdziwym Papieżem jest koniecznością, aby Bóg uznał, że trzeba iść za swoją właściwą Mistyczną Ciałą, Kościoła Katolickiego.
Jeśli odrzucisz koncepcję papiestwa, autorytet wszystkich papieży itp. Lub całą koncepcję, którą Chrystus przekazał świętemu Piotrowi, specjalny urząd, który jest dostępny na jego następców, do nie można pozostawić w komunii z Biskupem Rzymu, ponieważ nie należy uważać na to, czego naucza Kościół.
Jeśli jednak zaakceptujesz nauczanie Kościoła na temat Biskupa Rzymskiego i Oficjum Świętego Piotra, wystarczy, że przyjmiesz Biskupa Rzymskiego i będziesz musiał korzystać z wszystkich zasadniczych i słusznych, jak nauczać Kościół, aby pozostawać w komunii z Papieżem.

Będąc w komunii z Papieżem
Ponieważ są takie same Bóg, jak i Kościół oceniają rzeczy na podstawie prawdy i zgodnie z całą prawdą, można mówić o osobie pozostającej w komunii z papieżem na kilka sposobów: według wiary, zgodnie z intencją, zgodnie z ostatnią odpowiedzią, zgodnie z działaniem.
Według wiary każdy katolik pozostaje w komunii z papieżem, po prostu akceptując nauczanie Kościoła dotyczące papiestw i prerogatyw papieskich.
Zgodnie z integracją każdego katolika, które zawiera pozostawienie w komunii z prawdziwym papieżem - jest w komunii z prawdziwym papieżem, ponieważ jest to intencja nie zawodzi z powodu ignorancji lub błędu. Katolicki misjonarz w najodleglejszej części świata, który nie wiedział, że jeden papież zmarł, a drugi został wybrany, ale wciąż składał mszę w komunii z martwym papieżem, nigdy nie był w intencji nie w komunii z prawdziwym papieżem. Był po prostu nieświadomy wiadomości.

Zaleca, jeśli ktoś jest oszukany na myślenie, że jeden człowiek jest prawdziwym papieżem, który nie jest prawdziwy, Mam Kościół, nawet jeśli błąd poprowadzi go w swoich działaniach i kościele do wyjścia poza komunię z prawdziwym papieżem.
Człowiek jest w komunii z papieżem dzięki znajomości, gdy ten, pochodzący od prawdziwego papieża, jest zgodny z prawem kanonicznym prawdziwym papieżem.
I wreszcie, pozostajemy w komunii z papieżem poprzez działanie, kiedy mamy zarówno intencję, właściwą wiedzę i wykonujemy czynności posłuszeństwa lub służby prawdziwemu Papieżowi we wszystkim, co jest prawomocne i słuszne i sprawiedliwe, nawet jeśli wymaga to poprawienia papież, kiedy jest w błędzie.

Kto zatem pozostaje w komunii z papieżem Benedyktem XVI?
Teraz możemy odpowiedzieć na pytanie, które zostało po raz pierwszy przeniesione powyżej.
Jeśli mówimy o komunii z papieżem Benedyktem XVI w prawdziwym sensie, zgodnie z którą zasługuje się na łaskę i zgodnie z którą Bóg ocenia sprawę, tylko ci są w komunii z papieżem Benedyktem XVI, który uznaje, że nadal jest prawdziwym i jedynym papieżem zgodnie z normą prawa. Nie ma znaczenia, czy to zrobią, ponieważ uważają, że jego wyrzeczenie było nieważne lub nieskuteczne z powodu jednej lub drugiej rzeczy, ponieważ niezależnie od tego, czy robią to z powodu prawdziwych argumentów lub dowodów, czy też z powodu błędnej wiedzy, wynik jest taki sam pozostają w komunii z prawdziwym papieżem.

Wszyscy inni są w formalnej schizmie z papieżem Benedyktem XVI. Ale nie wszyscy inni są winni grzechu lub kanonicznej zbrodni schizmy.
Jednak w sensie moralnym, to znaczy przekazywane po intencjach, wszyscy ci, którzy byliby w komunii z nim, gdyby znali prawdę, ale którzy obecnie nie są aktywni i nie będą musieli iść za papieża z powodu błędu uwierzytelnienia opublikowanych w lutym. 2013, pozostań w komunii z nim. Ale ponieważ ta komunia nie jest formalna, a jedynie moralna, nie cieszą się pełnymi zaletami komunii z Nim. Ale o tym, jak wiele zasługują, wie sam Bóg. Uwzględnione, z powodu swojego błędu, mogą być równie dobrze popełnione ciężkie grzechy, które są szacowane dla niego lub nieposłuszeństwa wobec niego, lub popadnięcia w inne poważne błędy lub grzechy z powodu podążania za Bergoglio jako papieża, kiedy Bergoglio jest w rzeczywistości do znaczenia: z mocy prawa antypapieżem.

I z tych powodów nawet ten,kto jest tylko moralnie w komunii z papieżem Benedyktem - ponieważ miał prawdziwą wiedzę, rozpoznałby go jako papieża - traci łaskę Boga i jest pociągany do zatracenia z powodu takich grzechów i de facto separacji.
Oczywiście ci, którzy odrzucają dowody na to, że papież Benedykt XVI jest prawdziwym papieżem, nie pozostają w jedności z nim, chociaż jeśli to odrzucenie jest jedynie lekkie i oparte na niezwyciężonej niewiedzy, mogą przez to tylko trochę odrzucić. Dla nich nie jest to jeszcze grzech śmiertelny.

Ale kiedy zbliżamy się do pełnej wiedzy, wiążą się z tą koniecznością, którą trzeba mieć Kardynałowie, należy zastosować doktoraty z Prawa Kanonicznego i badać dowody, do ich odrzucenia jest śmiertelnie grzechem schizmy i całkowicie oddzielać je od Kościoła, a następnie na mocy kanonu 1364 są oni ekskomunikowani ipso facto latae sententiae za zbrodnię schizmy. Zobacz tutaj pełną listę innych kanonicznych przestępstw, którzy mogą być winni . Pierwszym skutkiem tej ekskomuniki jest to, że tracą oni wszystkie funkcje w Kościele, w tym prawo do wyboru Biskupa Rzymu i / lub kierowania diecezją lub zajmującego się stosowaniem połączeń w Kurii Rzymskiej lub w Watykanie.

Czy osoby schizmatyczne udzielają ważnych sakramentów?
Konfekcja sakramentów ciąży się na zdolności ważnie wyświęconego kapłana lub biskupa ważnie konsekrowanego do ważnego zastosowania sakramentów. Kiedy sakrament jest prawomocnie udzielony, naprawdę istnieje i jest naprawdę dany.Ważność sakramentalna prowincji się do tego, że Sakrament jest prawdziwym Sakramentem. Ponieważ gdy jest prawdziwy, Chrystus czyni go potężnym.
Nauczanie Kościoła zawsze głosiło, że biskupi i kapłani katoliccy, a także duchowni schizmatyccy, mogą ważnie korzystać z wszystkich sakramentów, z wyjątkiem sakramentu pokuty, czyli spowiedzi. Ten ostatni Sakrament zwykle wymaga, aby osoba spowiadająca była w jedności z prawdziwym Papieżem, od dozwolonej wypływy moc odpuszczania grzechów. Ta komunia musi być formalna i świadoma.

Ale jeśli schizmatycki kapłan lub biskup jest także upartym tutaj Jeśli więc kapłan uparcie zaprzecza, że Eucharystia jest Ciałem i Krwią Jezusa, istnieje poważna wątpliwość, że Eucharystia, który konsekruje, staje się Ciałem i Krwią Jezusa. W końcu, tak jak w przypadku wszystkich duchownych, tak długo, jak kapłan lub biskup postępuje zgodnie z zaleceniami Kościoła, Sakrament jest ważny.

Ale jeśli duchowieństwo nie formalnie pozostaje w komunii z prawdziwym Papieżem, wtedy udzielane Sakramenty oczywiście nie przywracają jedności z prawdziwym Papieżem. Nie są tak bardzo zainteresowani tymi, którzy są schizmatykami, ponieważ grzech schizmy lub ich oddzielne od prawdziwego papieża utrudnia moc, którym Chrystus składa Sakramentowi.
Z tego powodu trzeba zrozumieć, że sama schizma, czy to grzech, czy kanoniczna zbrodnia, nie unieważnia sakramentu (z wyjątkiem spowiedzi?), ale określić ich skuteczność w schizmatyce. Msza...- czyli modlitwa i ofiara, która daje łaskę i miłosierdzie od Boga - nie jest tak skuteczna, gdy jest ofiarowana przez duchowieństwo schizmatyckie, ponieważ ich grzech jest ważny, że ofiara prawdziwości Ofiary jest niezadowolona z Boskiego Majestatu. I w tym sensie możesz wybrać, że ich Msze są mniej ważne. Można również powiedzieć, że są nieważne, ale jest to dostawie powiedziane.
Jednak według świętego Alfonsa katolik w komunii z prawdziwym papieżem może przyjmować sakramenty od schizmatyków, którzy nie są heretykami, pod pewnymi warunkami: zobacz tutaj jego nauczanie . Odnosi się to nawet do Sakramentu Spowiedzi, który ze względu na fakt, że penitent pozostaje w komunii z prawdziwym papieżem i ma poważne potrzeby (tj. Jest w grzechu śmiertelnym), może zostać mu skutecznie udzielony, jeżeli jego spowiedź jest w inny sposób zdolna do ważnie otrzymujący rozgrzeszenie). (I nie trzeba przyznać w spowiedzi, że Benedykt XVI jest prawdziwym papieżem)...

Czy papież może popadać w schizmę ze sobą?
Papież nie może być w schizmie z samym sobą, oczywiście, ponieważ pojęcie bycia w komunii z papieżem nie dotyczy papieży, dotyczy tylko wszystkich innych na ziemi. Święci i Aniołowie Niebiescy i Bóg, oczywiście, zawsze obowiązujący w jedności z Nim, nawet jeśli nikt inny na ziemi nie był i nawet jeśli nie wie, że jest prawdziwym papieżem.
Módlmy się, aby papież Benedykt XVI powrócił do swoich zobowiązań, i pracujmy, aby przekonać wszystkich innych do pozostania lub wrócić do komunii z Nim.
Bo jak nauczanie papież Bonifacy VIII, odrzucenie prawdziwego Papieża zasługuje na wieczne potępienie.
POSTSCRIPT: Oto imiona duchowieństwa w komunii z papieżem Benedyktem XVI. Jeśli znasz innych, zostaw ich nazwiska w komentarzach poniżej. JEŚLI JESTEŚ BISKUPEM, KAPŁANEM LUB DIAKONEM, KTÓRY JEST W KOMUNII Z PAPIEŻEM BENEDYKCIEM, PROSZĘ DODAĆ SWOJE NAZWISKO DO TEJ LISTY!
Duchowieństwo w komunii z papieżem Benedyktem XVI
Jezus Chrystus i wszyscy papieże, biskupi i kapłani w Niebie
Arcybiskup Jan Paul Lenga, emerytowany z Karaganga, ale przebywający obecnie w Polsce
biskup René Henry Gracida, emerytowany z Bożego Ciała, Teksas, USA
Kilku włoskich biskupów, którzy nie byli jeszcze publicznie zidentyfikowani
Ojciec Walter Covens, Martynika, Francja
Ojciec Francesco d'Erasmo, Tarquinia, Włochy
Ojciec Alessandro Minutella, Palermo, Sycylia
Ojciec Enrico Roncaglia, Wenecja Euganejska, Włochy
Kilku księży w Rzymie, którzy nie byli jeszcze publicznie zidentyfikowani
Organizacje katolickie w komunii z papieżem Benedyktem XVI
Il Piccolo Nazareth: ruch prowadzony przez Don Minutella z Palermo
Veri Catholici: stowarzyszenie przeciwne heretykom z Kasperów
Ordo Militaris Catholicus: stowarzyszenie poświęcone obronie katolików

Tłumaczenie automatyczne - niedokładne
więcej - fromrome.info