3
4
1
2
Clicks1.7K

Ježiš Kristus varuje ľudstvo-Postoj Cirkvi k posolstvám

johnfrax
22
Ježiš Kristus varuje ľudstvo-Postoj Cirkvi k posolstvám
johnfrax
Amulet falošnej írskej vizionárky
(Pečať živého Boha)
je symbolom slobodomurárov.


Amulet falošnej írskej vizionárky (Pečať živého Boha) je symbolom slobodomurárov.
johnfrax
Náuka, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje
známky sektárstva.
Celá táto náuka je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a
výzvami k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo
Svätého písma sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením
Katolíckej cirkvi.

Obsah „posolstiev“ vykazuje prvky sektárstva.

"Vizionárka" tvrdí,…More
Náuka, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje
známky sektárstva.
Celá táto náuka je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a
výzvami k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo
Svätého písma sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením
Katolíckej cirkvi.

Obsah „posolstiev“ vykazuje prvky sektárstva.

"Vizionárka" tvrdí, že doterajšie výklady Knihy zjavenia boli iba
ľudským dielom a ona sama

sa považuje za vtelenie anjela,

ktorý rozlomí
jej siedmu pečať. Niektoré tvrdenia vizionárky majú až rúhavý charakter.