Zedad
Boží slovo na den 30.12. A.D. 2017
K té placaté zemi, Hoki. Bible není kniha vědecká, není to učebnice matematiky, fyziky, ani dějepisu. Jsou to dějiny naší spasy. To potřebuješ vědět, abys mohl žít věčný život s Bohem, který je v Nejsvětější Trojici jeden.
Zedad
@Hoki no tak co řikáš na ostatky, škapulîře a odpustky?
One more comment from Zedad
Zedad
@Beno z každého slova budeme vydávat počet. Bůh je lidský a volá nás na cestu lidskosti. Dal nám do vínku, že umíme rozlišovat dobro a zlo.
Segal
🤦 Dalo se čekat že nebude ctít adventní očekávání . Zase to tady infikuje jedem zednarskych žvástů.👿
Zedad
Hoki

no tak ty jsi mužem jistot. To víš, i Kalvín nám tu zanechává jistotu spásy. Toho se nezbavíš. Pátrej dál.
Giovanni Calvino cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalvín
Myslím si Hoki, že když do života člověka a rodiny vstupuje majestát smrti, tak my máme chodit tiše.
Nedává mi smysl, proč k modlitbě přidáváš tak silná slova a své pátrání atp.
Zedad
Odpočinutí věčné, dej jí Pane. Šla napřed a my jdeme za ní. V rozjímání si můžeme srovnat svoje myšlenky, slova a skutky.
Potěšení zarmoucených, oroduj za nás.
aobubo
Ban (česky zákaz; zabanovat, dostat ban) je internetový termín označující zablokování přístupu, obvykle na internetové fórum nebo účet v MMORPG hrách. Bany uděluje správce serveru za porušování pravidel; daný uživatel pak nemůže služby serveru využívat (trvale, nebo jen po určitou dobu).

Hokiho ban neznám
Zedad
Tak to je velmi jednoduché, mluvil Pán Ježíš.
Zedad
Beno

Pamatujte, satanem je každý, kdo odporuje Bohu.

No tak nazývat někoho satanem, antikristovat, no nevím. Je to jakési stavění se na místo Boha, plýtvání slovy!
aobubo
Satan je duchovní bytost, proto s tím nemohu co píšeš Beno souhlasit. Prolhaní jsme de facto všichni, někdo více, někdo méně, ale v jaké míře to ví jen Bůh. Vklady černé kočky, kousaví vlci, modla, špinavé ruce, feferonky, hlava v dýni přeci nejsou žádným důkazem o něčí ďábelskosti kvůli tomu, že se někdo projevuje jako člověk, to bychom se pak nijak nemohli projevovat. Evangelium neponižu…More
Satan je duchovní bytost, proto s tím nemohu co píšeš Beno souhlasit. Prolhaní jsme de facto všichni, někdo více, někdo méně, ale v jaké míře to ví jen Bůh. Vklady černé kočky, kousaví vlci, modla, špinavé ruce, feferonky, hlava v dýni přeci nejsou žádným důkazem o něčí ďábelskosti kvůli tomu, že se někdo projevuje jako člověk, to bychom se pak nijak nemohli projevovat. Evangelium neponižuje člověka, netvrdí mu že je nízce lidský, takto to přeci není. Evangelium pozvedá nás ztrápené životem a hříchem k nebesům, dává nám naději a obrovskou sílu se vzepřít pánu tohoto světa být svobodný. Nejde o to si na někoho zasednout a donekonečna na někoho ukazovat prstem. Evangelium je také o podání ruky jak ke smíru, tak i ku pomoci. Proto považuji za moudré se zdržet jakýchkoli odsudků.
Zedad
Hoki není satan!
aobubo
Hoki není satan
Segal
Příteli je vidět, že neznáš nepřítele ⚠
Přítel
Diskuze je od toho, abychom si vyslechli názory druhého. Ne k hádkám.
Segal
🙄 😀 😀 Kostelníku co ty na to? Nadává ti za zelenou a pak zas když jí nevidí. To si jeden nevybere. 👿
Segal
Hoki, ty jsi ale vůl! To se jen tak nevidí.😁
snakee
nejhorší srážka je s blbem
aobubo
Tím, že někdo trpí neznamená, že je větší hříšník a ten kdo byl ušetřen utrpení není lepší než druzí.
aobubo
Teď opravdu Cssk plácáš.
7 more comments from aobubo
aobubo
O tom nerozhoduješ ty Cssk.
aobubo
Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s …
More
Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
aobubo
Já přeci mohu věřit Bohu že mě spasí, mám tu naději. A jestli mám i jistotu, tak to právě kvůli Bohu, protože On je má jistota. Vždyť Evangelium je dobrá zpráva, nebo snad Kristus lže? Samozřejmě že nelže.
aobubo
Evangelium má přeci primát.
aobubo
Ale to je úplně o něčem jiném, ne? Přeci zde nemluvíme o tom, že máme onen veliký dar jistého vytrvání až do konce.
aobubo
Žalm 55, 17 A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.
Izajáš 33, 22 Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Řekl bych, že žalmista s Izajášem měli jistotu ve spasení skrze víru.
aobubo
Písmo mluví o pošetilých a prozíravých pannách, družkách. Ty pošetilé moc dobře věděly, že se jim něčeho nedostává, prostě chybí něco, bez čehož si netroufly jít k ženichovi, pak tedy pochybuji, že v onen moment ony panny měly jistotu spasení. Nicméně poté co si nakoupily olej, by mohly mít pocit, že mohou být spaseni, to by asi bylo možné.
Myslím si, že katolická církev neučí, že by katolík nemo…More
Písmo mluví o pošetilých a prozíravých pannách, družkách. Ty pošetilé moc dobře věděly, že se jim něčeho nedostává, prostě chybí něco, bez čehož si netroufly jít k ženichovi, pak tedy pochybuji, že v onen moment ony panny měly jistotu spasení. Nicméně poté co si nakoupily olej, by mohly mít pocit, že mohou být spaseni, to by asi bylo možné.
Myslím si, že katolická církev neučí, že by katolík nemohl mít jistotu svého spasení. Víceméně můžeme říci, že máme naději spasení, pracujeme na spasení, tak nějak podobně jako prozíravé panny, moudré panny.
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Mt 25,13)
Segal
😁 Jsi blázen špekulante z kanálu.
Zedad
Omnia ad maiorem Dei gloriam
Zedad
Práce není špatná, protože bez práce bychom nejedli. I Pán Ježíš byl tesařem. Každý máme své povolání. Někdo je povolán k modlitbě a tedy se více modlí a někdo zase více pracuje a i práce se mu stává modlitbou.
2 more comments from Zedad
Zedad
Můžeme přemýšlet o tom, co to je, když říkáme pravdu bez lásky.
Zedad
Pravda s láskou.
Pravda bez lásky se proměňuje v nenávist!
aobubo
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají.
'Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli …More
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají.
'Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný.
Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
aobubo
Ty ale nectíš Krista, ale svou obludnou představu.
4 more comments from aobubo
aobubo
Beno co ty máš za mindrák, že se každý den do někoho navážíš.
aobubo
Co je na tom co psal kdysi Stylita rouhavého? Rouhání spočívá jaksi v něčem jiném.
aobubo
2162

Druhé přikázání zakazuje jakékoliv nevhodné užívání Božího jména. Rouhání spočívá v tom, že člověk užívá jméno Boha, Ježíše Krista, Panny Marie a svatých urážlivým způsobem.
aobubo
2148
Rouhání se staví přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že člověk pronáší vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítává, vyzývavá slova proti Bohu, že zle mluví o Bohu, že zneuctívá Boha, že zneužívá Boží jméno. Svatý Jakub kárá ty, kteří „mluví pohrdavě proti vznešenému jménu (Ježíš), podle kterého byli nazváni“ (Jak 2,7). Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, …More
2148
Rouhání se staví přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že člověk pronáší vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítává, vyzývavá slova proti Bohu, že zle mluví o Bohu, že zneuctívá Boha, že zneužívá Boží jméno. Svatý Jakub kárá ty, kteří „mluví pohrdavě proti vznešenému jménu (Ježíš), podle kterého byli nazváni“ (Jak 2,7). Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem. Rouhání je také dovolávat se Boha, aby se zamaskovaly zločinecké metody, zotročování národů, mučení nebo popravování. Zneužití Božího jména ke spáchání zločinu vede k odmítání náboženství. Rouhání odporuje úctě, kterou jsme povinni Bohu a jeho svatému jménu. Samo o sobě je těžkým hříchem.
Stylita
Taky dobrý, co dál , ty komiku?
Stylita
Chytrému napověz , hlupáka trkni.
11 more comments from Stylita
Stylita
Ty jsi popleta Beno a asi mdlého ducha. Kdo chce psa bít, zajde do archivu. 🙂
Stylita
Kurzy mají zdroj v okultismu, tys to popletl.
Stylita
Aha takže stále vytahovat manipulantně věty , citovat jen část komentáře, atd. jsi opravdu manipulant
Stylita
Beno , pěkný den, již jsem ztratil chuť dnes s tebou pokračovat v diskusi, jistě si najdeš zase jiný terč k své kritice.
Stylita
Nesoudím Junga, nýbrž nekritické zbožňování psychoanalýzy a rodinných konstelací.
Stylita
Dej si pohov . Co si myslím o budoucím králi, nepovažuji za dogmatickou pravdu. Bohužel jsi stále mimo terč. Co ještě na mně vytáhneš?
Stylita
Ty tu blbneš lidem hlavy. S plochou zemí, se zničením pekla. To jsou závažné omyly, které mohou nevzdělané lidi zavést na scestí. Neustále vytahuješ cizí komentáře a soudíš a soudíš , jak o život. Léčíš si tím nějaký komplex ménecennosti? Potřebuješ se každý den vymezovat vůči druhým lidem a stavět na tom svoji víru. Je to směšné, klidně zas vytáhni historku, jak jsem se vrátil na gtv, jakoby to …More
Ty tu blbneš lidem hlavy. S plochou zemí, se zničením pekla. To jsou závažné omyly, které mohou nevzdělané lidi zavést na scestí. Neustále vytahuješ cizí komentáře a soudíš a soudíš , jak o život. Léčíš si tím nějaký komplex ménecennosti? Potřebuješ se každý den vymezovat vůči druhým lidem a stavět na tom svoji víru. Je to směšné, klidně zas vytáhni historku, jak jsem se vrátil na gtv, jakoby to byl strašný hřích, který musí být každý druhý den připomínat.
Již dávno jsi ztratil moji důvěru a několik měsíců ti neumožňuji komentovat mé vklady.
Stylita
Beno, to je už tragikomický, měl jsi lepší dny.
Stylita
Radši oplakávat svého nebožtíka než stopovat archív, bludaři.
Stylita
Jasně, udělej ze mně kamenovače cizoložných žen. Co dál?
Stylita
To víš , že jo, udělej ze mně lháře, ty studno pravdivosti.