Clicks502
TerezaK

PRO VŠECHNY

PRO VŠECHNY
K O N T R O L Y , K T E R É P Ř I P O M Í N A J Í VAUCKINES, BUDETE ZCELA, ČÁSTEČNĚ Z D E S T R O J E N I :
VŠIMNĚTE SI, ŽE KANADA A JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA V POSLEDNÍ DOBĚ???
GOUVUMENTŮM Z CELÉHO SVĚTApředpokládané vraždy: KLIMATICKÉ ZMĚNY JSOU VÁŠ TĚŽKÝM SOUDEM, ZTRATÍTE VŠECHNO, VČETNĚ SVÉHO DUCHA, DUŠE A POKOLENÍ, NEBUDE VÁM VYPRÁVĚNO...
EFEKT OTEVŘENÍ PANDOŘINY SKŘÍŇKY BUDE ZAMĚŘEN NA NEPŘÁTELE LIDSTVA: ZTRATÍTE VŠECHNO A BUDETE NEŠŤASTNÍ... 59minut do PŮLNOČNÍ ZBRANĚ ZPĚTNÉHO ROZHNĚVÁNÍ ELOHIM YAHUWAH EL ELYON... uvidíte to, uvěříte, že zažijete jeho zuřivost a HNĚV...
Kalich ran se vylije na Trinidad a Tobago a všechny karibské ostrovy Austrálie, Rakousko, Anglie, Německo, Evropa Egypt, Saúdská Arábie atd: děje se toho hodně, co mainstreamediaLAIRSARENOTELLING U...
ATLANTIS SE ROZPADÁ A PADÁ, NENÍ KONEC JEJICH ZLÉMU ZLOČINU PROTI LIDU IZRAELE - ČÍM VÍCE OMEZENÍ - TÍM VĚTŠÍ ZNIČENÍ PŘICHÁZÍ RYCHLEJI K VYHUBENÍ LIDSKÉHO DRUHU... VŠE, CO BYLO STVOŘENO, BUDE ZNIČENO TI, KTEŘÍ SI VYBRALI SVĚT, ZAHYNOU S NÍM!!!

Translated with deepl.com/translator (free version)