1. PRÍDEM V POSLEDNÚ HODINU.

Maria Valtorta - Koniec časov

Písané 23. apríla 1943, Veľký piatok ráno.
Ježiš hovorí: Prvýkrát, môj Otec, aby sa očistila zem, zoslal umytie vodou. Druhýkrát zoslal umytie krvou - i to s akou Krvou! Ani prvé umytie, ani druhé však nedokázalo z ľudí urobiť deti Božie. Teraz je Otec unavený a pre zničenie ľudského rodu dovoľuje uvoľniť pekelné tresty, pretože ľudia majú radšej peklo ako nebo. Ich
vládca Lucifer, ich mučí a chce ich presvedčiť, aby Nás preklínali, aby sa stali jeho dokonalými synmi. Prišiel by som druhýkrát zomrieť, aby som ich zachránil - opätovnou ukrutnejšou smrťou ... Ale môj Otec to nedovoľuje ... Moja Láska by dovolila, ale Spravodlivosť - nie. Vie, že by to bolo zbytočné. Preto prídem len v poslednej hodine. Ale beda tým, ktorí ma vtedy uvidia, a za svojho pána si vybrali Lucifera!
Potom už nebude potrebné, aby zbrane v rukách mojich anjelov boli víťazné v boji s antikristami. Postačí môj pohľad. Ó, keby sa ešte ľudia vedeli navrátiť ku Mne, ktorý som vykúpením!
Len to chcem a plačem, pretože vidím, že nič ich nemôže prinútiť zdvihnúť hlavy do neba, odkiaľ Ja vystieram ruky.
Znášaj viac utrpenia, Mária, a povedz dobrým, aby trpeli, nástup do môjho druhého mučeníctva, ktoré mi Otec nedovoľuje splniť.
Každé stvorenie, ktoré sa obetuje, daná mu je spása niekoľkých duší.
Niekoľkých... a človek by sa nemal čudovať, že sa malému vykupiteľovi udeľuje tak málo, keď si myslíš, že ja,
Božský Vykupiteľ, na Kalvárii, v hodinu svojej obety, z tisíc ľudí prítomných pri mojej smrti, priviedol som k spáse zlodeja Longina a málo, nie veľa ďalších ...
2. POKÁNIE A LÁSKA MÔŽU ZMENIŤ PRIEBEH UDALOSTÍ
Písané 1. júna 1943.
Ježiš hovorí: Aby ste sa zachránili, slabí ľudia, trasúci sa od strachu, stačilo by, aby ste boli ako skutočné deti - a nie ako bastardi, pre ktorých som Otcom iba menom, pričom medzitým otcom je niekto iný - boli schopní
vytrhnúť z môjho Srdca jednu iskričku môjho Milosrdenstva. Len to chcem, aby ste ju vytrhli.
Stojím s otvorenými prsiami, aby ste sa ľahšie dostali k môjmu Srdcu. Rozšíril som ranu môjho Srdca zasiahnutú kopijou, aby ste mohli do neho vojsť. Je to márne. Použil som vaše nespočetné urážky ako obetný nôž, aby som ich viac otvoril, pretože Láska je toho schopná. Dokáže zmeniť aj zlé na dobré. Ja sám som sa vám dal - Ja, ktorý som najvyšším Dobrom.
Vy zas používate všetko to dobré, čo som vám dal, spôsobom tak špinavým, že sa to stane pre vás nástrojom zla. Stojím so svojím otvoreným srdcom, z ktorého tečie krv, kvapka po kvapke. Z očí mi tečú slzy. Krv a slzy márne padajú na zem. Zem je k svojmu Stvoriteľovi láskavejšia ako vy. Otvára brázdy, aby prijala Krv svojho
Boha. A vy, naopak, zatvárate svoje srdcia - jediný kalich, do akého by chcel zostúpiť, aby našiel lásku a priniesol radosť a pokoj. Pozerám na svoje stádo ... je moje? Už nie.
Boli ste mojimi malými ovečkami, ale opustili ste pasienky ... Keď ste odchádzali, našli ste démona, ktorý vás zviedol, a už si nepamätáte, že za cenu mojej Krvi som vás zhromaždil a zachránil pred vlkmi a žoldniermi,
ktorí vás chceli zabiť.
Zomrel som za vás, aby som vám dal Život, plnohodnotný život, taký ako ten, v ktorom mám ja v Otcovi. Vy však vyberáte smrť. Postavili ste sa pod znak démona a on vás zmenil na divé kozy.
Nemám už stádo. Pastier plače. Zostane mi niekoľko verných ovečiek, pripravených dať svoj krk pod obetný nôž, aby zamiešali svoju krv - nie nevinnú, ale milujúcu - s mojou najnevinnejšou Krvou a vyplnili kalich.
Bude vyzdvihnutý v posledný deň, na poslednej omši, keď budete predvolaní k strašnému súdu. Vďaka mojej Krvi a vašej krvi, v poslednej hodine, urobím svoju poslednú žatvu medzi poslednými preživšími. Všetci
ostatní ... budú slúžiť ako posteľná bielizeň pre ostatných zlých duchov a ako kefa pre večný oheň. Ale moje ovečky budú so mnou na mieste, ktoré som si vybral pre ich požehnaný odpočinok, po toľkých bitkách. Nie
je to to isté miesto, čo pre iné spasené duše.
Pre veľkorysých je špeciálne miesto: nie medzi mučeníkmi, ani medzi obyčajne spasenými. Sú menší ako prví, ale oveľa väčší ako druhí a majú miesto medzi dvoma radmi. Vy, ktorí ma milujete, vytrvajte. Toto miesto si veľmi zaslúžite pre všetky vaše súčasné úsilia, pretože toto je zóna spoluvykupiteľov na čele s Máriou, mojou Matkou. Ježiš ešte hovorí: Pokánie sa považuje za nepotrebné, minulosť a neškodnú mániu.
V Božích očiach je medzitým dôležité iba pokánie a láska - na zastavenie udalostí a zmenu ich priebehu.
Lásku potrebuješ viac ako chlieb. Ale pokiaľ ide o chlieb, namáhate sa, aby ste ho získali, kradnete si navzájom krajec chleba, ako hladní psi, od ktorých sa v skutočnosti málo odlišujete. Ste pripravení roztrhať sa za hŕstku zeme a pre svoju pýchu. Medzitým nerobíte nič, aby ste získali a vlastnili lásku. Nezaujímate sa o
to.
Úbohé tvory, či viete, čo robíte bez ohľadu na lásku? Strácate Boha, jeho pomoc na zemi, dívanie sa na Neho v nebi. Čo mám urobiť, aby ste pochopili, keď moje bičovanie nestačí, keď sú moje láskavé skutky márne?
Akým spôsobom mám poslať padák, v akej forme, aby vás objal a zachránil? Ohnivé jazyky kedysi stačili chudobným rybárom, prísnym a nevzdelaným, ale milujúcim. Dnes aj keby ohnivá guľa, nesená rýchlym vetrom zostúpila na každého celého z vás, v novom zoslaní Ducha Svätého, nedeliac sa na jazyky, to by ešte
nebolo dosť, aby vás zapáliť Bohom. Najprv sa musíte zbaviť falošných bohov vo vašej duši. Ale vy to nechcete urobiť, pretože ste ich postavili predo mňa, pravého Boha. Budete stratení, ak sa nestane zázrak.
Obráťte sa na ceste a modlite sa za milosť Lásky.
3. ZNAMENIE MOJEJ SILY
Písané 3. júna 1943.
Ježiš hovorí: Mnohí ma požiadali o znamenie. Aké znamenie? Znamenie hodiny alebo znamenie mojej sily?
Znamenie hodiny už vidíte. Opakujem: „Neprišiel som zmeniť zákon.“ To vy ste ho zmenili. Tiež som nezmenil svoje Slovo. Čo som povedal, to som povedal. Všetko, čo sa malo stať - od chvíle, keď som
prehovoril, ako človek medzi ľuďmi, až do chvíle, keď som prišiel, ako Boh, Syn Boží, ktorý bude súdiť ľudí, je zaznamenané v mojom Evanjeliu.
Vy, pochabé stvorenia, ktorých hlavy sú plné tisícami zbytočných, hlučných a zvrátených myšlienok, už nerozumiete tomu, čo som povedal. Možno ste sami osolení týmto ohňom, ktorý preverí mojich nepriateľov
na večnosť? Tento oheň, ktorý vás teraz spaľuje a ktorý na vás teraz padá a ničí vás, vedie vás k rúhaniu a herézii, je len predzvesťou ohňa, o ktorom hovorím, určeného pre páchateľov, ktorí nečinia pokánie. Aj vy k nim patríte.
Staráte sa iba o telo a o nespravodlivo získané bohatstvo. Šliapete po svedomiach a oltároch, profanujete (znesväcujete) všetko, čoho sa dotýkate, a v sebe Ma sami druhýkrát zabíjate.
Toto sú dary, ktoré vám vie dať Lucifer, pod ktorého znamením stojíte. Oheň dýcha z úst monštra, ktoré vás uvrhlo do zla korupcie. To sú jeho dary. Nič iné vám nemôže dať.
Ja zasa, zo Seba, som vám dal všetky poklady milosti. Chcete znamenie mojej sily? Ale až od dvadsiateho storočia vám dám to znamenie! A na čo to bude slúžiť? Otvoril som nad vami prúdy svojich milostí a nechal som ich zostúpiť z neba na zem vo forme tisícov, desaťtisícov zázrakov. Uzdravil som vašich chorých, potlačil
som vaše vojny, úspešne som rozvinul vaše myšlienky, odpovedal som na vaše pochybnosti - aj v oblasti viery, pretože poznám vašu slabosť, ktorá neuverí, ak nevidí.
Prišiel som zopakovať svoje učenie, poslal som svoju Matku, aby vás svojou jemnosťou priviedla k pokániu láske. A na čo to bolo dobré? Zaobchádzate so Mnou ako s hlupákom, využívali ste moju moc a moju trpezlivosť, presvedčení, že po vykonaní zázraku si to už nebudem pamätať. Nie, deti mojej bolesti. Všetko je zapísané vo veľkej knihe mojej Múdrosti a nepoužíva sa atrament na písanie, ale horiace uhlie Lásky. A všetko sa bude pamätať.
Využili ste príchod mojej Matky pre ľudské ciele, urobili ste si z neho posmech a príležitosť na obchod. Či neviete, že Mária je môj Chrám, a môj Chrám je domom modlitby, a nie - zlodejský brloh? Aké zbytočné piesne pre vás - ktorí ste zabili Jej Syna a neviete ako priniesť takú veľkú obeť, aby priniesla ovocie -zneli jej slová, tak plné lásky, tak prosiace, tak preplnené slzami. Pokračovali ste v ceste zatratenia.
Moji poslovia - duše žijúce tak, ako by ste všetci mali žiť - sa stali mojimi volajúcimi hlasmi, aby som znova zopakoval slovo svojho Srdca. Považovali ste ich za „šialených“ a „posadnutých“ a koľkokrát ste ich zabili.
Vždy ste ich trápili. Keď som žil na zemi, aj mňa cudzoložné a zločinecké pokolenie nazývalo „šialeným“ a „posadnutým“.
Znamenie! Mali ste znamenie, ale nepomohlo vám získať späť moje Otcovstvo. Žiadne iné znamenie vám nebude dané. Hľadajte ho v mojom slove a vo vašom svedomí, ak budete ešte vedieť ho nájsť živé pod hromadou túžob, nevery, cudzoložstva, krádeží, vrážd, žiarlivosti, rúhania a pýchy: (pod tým všetkým), čím
ste ho ukameňovali.
Nanebovstúpenie. Pred vystúpením do Neba som požehnal moju Matku a mojich učeníkov. Nemal som koho iného požehnať, keď Ma iní odmietli a prekliali. Teraz tiež žehnám mojim učeníkom, keď iní Ma nechcú a rúhajú sa môjmu požehnaniu.
4. PRÍDEM EŠTE RAZ NA SÚD
Napísané 5. júna 1943.
Ježiš hovorí: Chcete, aby som prišiel a ukázal sa, aby som vystrašil a zamenil v popol bezbožných. Ó nešťastníci! Neviete, o čo prosíte! Bohužiaľ, prídem. Hovorím „bohužiaľ“, pretože môj príchod bude Súdom
a to súdom - strašným. Ak by som mal prísť, aby som vás zachránil, nehovoril by som takým spôsobom a neusiloval by som sa oddialiť čas môjho príchodu, ale naopak, ponáhľal by som sa, aby som vás znova
zachránil. Môj druhý príchod však bude tvrdým, neúprosným, spoločným Súdom.
Pre väčšinu z vás to bude usvedčujúci rozsudok, súd zatratenia. Neviete, o čo prosíte. Aj keby som sa ukázal, tam kde je v srdciach - obzvlášť v tých, ktorí sú z veľkej časti vinní za dnešné nešťastia - ten zvyšok viery a strachu, ktorý by spôsobil sklonenie s tvárou až do zeme, aby prosiť o milosť a odpustenie? Nie, deti! Prosíte
Otca o pomstu a On je Otcom odpustenia. Aj keby moja tvár žiarila na Nebesiach, a môj hlas, ktorý stvoril svety, zaznel od východu na západ, nič by sa nezmenilo. Iba nový rúhačský zbor, iba nový prúd urážok valil by sa na moju Osobu.
Opakujem: mohol by som urobiť zázrak a urobil by som ho, keby som vedel, že po ňom budete činiť pokánie a stanete sa lepšími: vy veľkí vinníci - ktorí vediete malých k zúfalstvu a volaniu po pomste - aj vy malí vinníci, ktorí prosíte o pomstu. Ale ani vy, veľkí vinníci, ani vy, malí vinníci, by ste sa po zázraku nekajali ani
nestali lepšími.
Naopak, v radostnom hriešnom hneve by ste telá potrestaných rozdrvili, pričom by ste v mojich očiach okamžite prehrali. A z tohto trónu postaveného na treste by ste vystúpili na horu, aby ste utláčali ostatných.
Toto chcete: aby som udrel, aby ste vy na oplátku mohli zasiahnuť.
Ja som Boh a čítam v ľudských srdciach, preto vás v tomto nepočúvam. Nechcem, aby ste sa všetci zatratili.
Veľkí previnilci už boli odsúdení. Ale vás sa snažím zachrániť. Táto hodina je pre vás záchranným sitom. Tí,ktorí už majú v sebe démonický kúkoľ, sa dostanú do moci kniežaťa démonov. A tí, ktorí majú v srdci obilné
zrnko, z ktorého klíči večný Chlieb, budú rásť vo Mne - na večný život.