Clicks1.7K
Libor Halik
5
Na 450 slepých Covid pastýřů je 1 věrný pastýř (farář) antiCovidový (45.min 41.s) Obvykle kdo se dal pokřtít od Jana Křtitele, přijal i Krista. Kdo si vzal Covid vakcínu, dá si pak i 666? Dle sv. …More
Na 450 slepých Covid pastýřů je 1 věrný pastýř (farář) antiCovidový (45.min 41.s) Obvykle kdo se dal pokřtít od Jana Křtitele, přijal i Krista. Kdo si vzal Covid vakcínu, dá si pak i 666? Dle sv. Urgebadze budoucí vakcína na ukazováček pravé ruky bude 666. Covidí vakcína je předchůdkyní 666, protože šelma (Antikrist) ještě nesvrhl Babylón veliký (pobřežní New York s židovskou bankovní FED tiskárnou dolarů dle Zj 18.kap.), který prozatím jako jezdec řídí i šelmu dle Zjevení 17.kapitoly. Též ještě nesestoupili znovu na Zem 2 svědkové Eliáš a Enoch, aby varovali před Antikristem dle Zjevení 11.kapitoly. Na videu 53.min 17.s: Kazatel věřící bludně ve vytržení věřících do nebe ještě před značkováním 666 od Antikrista, se nesmyslně posmívá antivakcinátorům - neočkovačům.
Public domain
ľubica
Libor Halik
L: Elpidios téměř ve všem mluví správně, ale v jisté věci se mýlí. Elpídios - Antikrist Je synom Satana, ktorý prostredníctvom ženy, sa počal počas satanského obradu, pohlavným stykom so samotným Luciferom. L: Satan nemůže být vlastním otcem nikomu. Pouze adoptivním. Každý kdo se rouhal neodpustitelné Duchu Svatému se stává adoptivním synem satana Lucifera. Tak se stalo velkému množství farizeů, …More
L: Elpidios téměř ve všem mluví správně, ale v jisté věci se mýlí. Elpídios - Antikrist Je synom Satana, ktorý prostredníctvom ženy, sa počal počas satanského obradu, pohlavným stykom so samotným Luciferom. L: Satan nemůže být vlastním otcem nikomu. Pouze adoptivním. Každý kdo se rouhal neodpustitelné Duchu Svatému se stává adoptivním synem satana Lucifera. Tak se stalo velkému množství farizeů, saduceů v době prvního příchodu Pána Ježíše. Přes zalíbení do lží se stali syny Lucifera, podobně s nimi apoštol Jidáš a podobně i Antikrist.
L: Rozdíl mezi Jidášem a Antikristem je v tom, že Jidáš dělal zpočátku zázraky ve jménu Pána Ježíše. Potom Pána Ježíše zradil. Antikrist bude dělat zázraky ve svém vlastním jménu, ale ve skutečnosti ve jménu Luciferově.
Barbora Su
Mohu se zeptat, jak je to s očkováním dětí klasickou hexavakcínou a dalšími “povinnými” vakcínami obsahujícími lidské diploidní buňky?
Libor Halik
Spolu s covidovými vakcínami i mnohé další necovidové vakcíny jsou z uměle potracených, či po porodu zabitých dětí. Zda úplně všechny necovidové vakcíny jsou takto vyrobeny to nevím.
Ježíš je uzkou Cestou
Jsem zcela pravda ,mimo vašeho vyznání víry . Vás katolíku ,i pravoslavných i všech vůbec Denominací ,co jest existují . Nikdy se nehodlám hlásit k lidem z nálepkou jmen, já nesu jediné jméno v srdci ,Krista Ješua . Jdu Uzkou Cestou ,to je moje vyznání víry od A až po Z. Ale zde z tím to videem ,zcela souhlasím . Tuto věc řeším už mnoho měsícu . A můj Buj JHWH ,JÁ JSEM ,KTERÝ JSEM,mi ukázal …More
Jsem zcela pravda ,mimo vašeho vyznání víry . Vás katolíku ,i pravoslavných i všech vůbec Denominací ,co jest existují . Nikdy se nehodlám hlásit k lidem z nálepkou jmen, já nesu jediné jméno v srdci ,Krista Ješua . Jdu Uzkou Cestou ,to je moje vyznání víry od A až po Z. Ale zde z tím to videem ,zcela souhlasím . Tuto věc řeším už mnoho měsícu . A můj Buj JHWH ,JÁ JSEM ,KTERÝ JSEM,mi ukázal skrze SLOVO ,že to je způsob NEČISTOTY . Je to klam ,a to už jistě víme díky mnohým Indiciím . Důkazům . Dokonalý Trik ,Iluze , a globální Hypnoza i to mi Buh zjevil. Faleš zvěst ,která se podává, jako duchovní pokrm . Motiv činu stejný ,tak jako v Edenu. Svést ,oklamat , manipulovat z lidskou myslí . Změnili se jen NÁSTROJE. Modlářství je už dnes tak bohaté na své podoby k strhnutí k svému obrazu ,že My ,tato generace, už dávno překročila i časy Noeho . ČASY V ROUHÁNÍ DOSLOVA TRÁVÍ I VZDUCH ,Z DUCHU DÉMONU V POVĚTŘÍ . Efez.2k. Muj duch ,rovná se věřím vědomí stav mysle , je UTRÁPEN ,NIČEMNOSTÍ ,ZVRÁCENOSTÍ , VŠÍM CO VNÍMÁM A CO VIDÍM CO VIDÍ on SÁM JEŽÍŠ . Nebot ,ten kdo je stále v Duchu života SYNA, vnímá a odkrývá Tmu . Vidí. Co je neviditelné lidem ,smýšlejícím Tělesně . Už každý den je pro mne vyčerpávající boj . Je mi uzko z NEPRAVOSTI ,A BLUDAŘU VŠUDE OKOLO MNE .