Možno parafrázovať Augustínov výrok a povedať: Eucharistia a nedeľa tu bude aj bez vás, ale čo bude z vás bez nedele a Eucharistie? Hovorí kňaz Marián Gavenda.

Neurotický zhon, ktorý vypĺňa voľné dni, je nostalgiou po sviatočnom.

Potreba odpočinku patrí k prirodzenosti človeka. Boh nás nemeria podľa výkonu, ale podľa srdca; nie koľko urobíme, ale s akou láskou...

Narodením Ježiša Krista vstupu…More
Možno parafrázovať Augustínov výrok a povedať: Eucharistia a nedeľa tu bude aj bez vás, ale čo bude z vás bez nedele a Eucharistie? Hovorí kňaz Marián Gavenda.

Neurotický zhon, ktorý vypĺňa voľné dni, je nostalgiou po sviatočnom.

Potreba odpočinku patrí k prirodzenosti človeka. Boh nás nemeria podľa výkonu, ale podľa srdca; nie koľko urobíme, ale s akou láskou...

Narodením Ježiša Krista vstupuje večnosť do času a čas do večnosti. Teda aj najbežnejšia činnosť v sa v Kristovi a v spojení s ním stáva súčasťou večnosti. To sa osobitným spôsobom deje vo svätej omši, ktorá je jadrom kresťanskej nedele...

Kríza svätenia nedele / Pre mnohých je nedeľná svätá omša len akýmsi duchovným wellnessom

Neurotický zhon, ktorý vypĺňa voľné dni, je nostalgiou po sviatočnom, hovorí kňaz Marián Gavenda v rozhovore o 3. Božom prikázaní. V seriáli Desatoro…