Clicks1.7K
Varovanie
2

SLUNCE POTEMNÍ A MĚSÍČNÍ SVIT UŽ NEUVIDÍTE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Sjednoceni jako děti téhož krále, vás vyzývám, abyste se připojili k mým nebeským legiím a spolu s nimi bojovali proti hříchu a ďáblově nepravosti.
Cestu lidstva vyznačují znamení na nebi i na zemi, aniž by Boží lidé pozvedli oči k nebi.
Následkem lhostejnosti a velké nevíry budou lidé trpět i nadále. Nebojíte se Boha, žijete v nemravnosti, neposlušnosti a v bahně hříchu.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus, nekonečné milosrdenství, žádá svou Matku, aby již déle nezadržovala Boží rámě, aby nebylo ztraceno více dětí.
Jak se čas zrychluje, utrpení se zdvojnásobuje a hřích roste. Neposlušnost, bezbožnost a nevíra mezi většinou lidstva, povedou k bičování lidí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Jdeme vpřed na obranu dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a čekáme na znamení, které nám dá náš Král, abychom přišli na pomoc duším, které zůstávají věrné.
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE TATO GENERACE BUDE KRUTĚ BIČOVÁNA OHNĚM?
Proč neustále hřešíte!
Uvidíte samotnou zemi hořet, až praskne…
Kvůli zvýšené aktivitě budou sopky vypouštět oheň, kouř a plyny, které zabrání přežití velké části lidstva.
Vidím, jak při otřesech země mnozí ve strachu padají na zem a pak pokračují v hříchu.
Slunce potemní a měsíční svit už neuvidíte v kouři sopek.
Jste to vy, kteří jste urazili našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdo musí činit nápravu, modlit se a milovat vše, co vám dala Boží vůle a čím jste pohrdli.
Pokračujte v lidské pošetilosti, dokud na toto zvrácené pokolení nepřijde velký trest.
Připravte si zásoby podle možností každého z vás.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lid se bude bouřit.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Brazílii, trpí, aby byla očištěna.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Balkán, připravují se válečné strategie.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Bali, sopka Agung vyvolává velký strach.
Jako Kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se připravily, obrátily a rozhodly se k vnitřní změně, jinak bude pro vás těžké dosáhnout obrácení.
Pýcha vede lidské bytosti k pádu… Dávejte si pozor!
Děti Boží, nebojte se, choďte v míru a neubližujte svým bližním.
Děti Boží, buďte pokornými služebníky naší Královny a Matky, abyste pod její ochranou zůstaly v její podobnosti: stvořeními víry.
Boží ruka vás neopustila.
Mějte víru a vyměňte strach za pevný úmysl změny.

Žehnám vám, lidé Boží.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1730.html
Martina Bohumila Lutherová
Není všechno zlato co se třpytí!
Sůlnadzlato!
"Jen to co je dobrovolně chtěné
má pevný základ v člověku.
Ostatní na něm lpí jako nalepená
etiketa a brzy odpadne".

Jsem solí svého okolí?
"Běda však mdlým srdcím a rukám
ochablým strachem i hříšníkovi,
který chodí po dvou stezkách.Běda
mdlobou ochablému srdci,že nevěří,
proto se mu nedostane ochrany.!
Martina Bohumila Lutherová
Kam jsme došli? Ano nebo NE ?
V průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, kdy příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. To potvrdil „Q“ v živém rozhovoru s námi. Z …More
Kam jsme došli? Ano nebo NE ?
V průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, kdy příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. To potvrdil „Q“ v živém rozhovoru s námi. Z rozhovoru s Q vyplývá, že Ježíš sem byl poslán, aby nedovolil, aby se Země navždy obrátila na stranu temna. Pochopte, že lidé, kteří NEJSOU vědomí, za sebe nemohou sami myslet a potřebují vedení. Naopak vědomá mysl myslí sama za sebe, zkoumá a přemýšlí o tom, jaký je její životní cíl.
V roce 321 n. l. se rozhodlo o tom „jak měl být Ježíš zrazen a jak má být uctíván“. Rozhodlo se o tom, které kapitoly či knihy mají být v bibli povoleny a které ne. Tento akt vedl k totalitní vládě katolické církve, která rozhodovala o většině věcí v tehdejší Evropě. O tom, kdo je dobrý a zlý, nebo kdo má být králem nebo královnou, a to až do roku 1500, kdy se mnoho skupin a vlád odtrhlo od protestantských církví. Katolická církev však dále vládla „temnému středověku“ a spáchala mnoho zločinů proti lidskosti, včetně 199 let dlouhé křížové války vedené ve jménu své “pravdy”.
tadesco.org/…ibeh-vsech-dob-aneb-jak-to-bylo-je-a-bude-dil-1-2/