Martina Bohumila Lutherová
Není všechno zlato co se třpytí!
Sůlnadzlato!
"Jen to co je dobrovolně chtěné
má pevný základ v člověku.
Ostatní na něm lpí jako nalepená
etiketa a brzy odpadne".

Jsem solí svého okolí?
"Běda však mdlým srdcím a rukám
ochablým strachem i hříšníkovi,
který chodí po dvou stezkách.Běda
mdlobou ochablému srdci,že nevěří,
proto se mu nedostane ochrany.!
Martina Bohumila Lutherová
Kam jsme došli? Ano nebo NE ?
V průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, kdy příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. To potvrdil „Q“ v živém rozhovoru s námi. Z …More
Kam jsme došli? Ano nebo NE ?
V průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, kdy příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. To potvrdil „Q“ v živém rozhovoru s námi. Z rozhovoru s Q vyplývá, že Ježíš sem byl poslán, aby nedovolil, aby se Země navždy obrátila na stranu temna. Pochopte, že lidé, kteří NEJSOU vědomí, za sebe nemohou sami myslet a potřebují vedení. Naopak vědomá mysl myslí sama za sebe, zkoumá a přemýšlí o tom, jaký je její životní cíl.
V roce 321 n. l. se rozhodlo o tom „jak měl být Ježíš zrazen a jak má být uctíván“. Rozhodlo se o tom, které kapitoly či knihy mají být v bibli povoleny a které ne. Tento akt vedl k totalitní vládě katolické církve, která rozhodovala o většině věcí v tehdejší Evropě. O tom, kdo je dobrý a zlý, nebo kdo má být králem nebo královnou, a to až do roku 1500, kdy se mnoho skupin a vlád odtrhlo od protestantských církví. Katolická církev však dále vládla „temnému středověku“ a spáchala mnoho zločinů proti lidskosti, včetně 199 let dlouhé křížové války vedené ve jménu své “pravdy”.
tadesco.org/…ibeh-vsech-dob-aneb-jak-to-bylo-je-a-bude-dil-1-2/