Clicks971
csk.news
6

František Říká, Že Jeho “Víra” Potřebuje Pochybnosti

V jiné knize rozhovorů, se František ukázal jako stoupenec mylného přesvědčení, že "víra bez pochyb se nemůže posunout vpřed.”

Rozhovor připravil jeho kamarád, Otec Marco Pozza a byl částečně publikován na Corriere.it (28. února).

Na rozdíl od Františka, Katolická doktrína vyjádřená v Katechismu Trentu vysvětluje, že “Víra musí vyloučit všechny pochybnosti.” Jakub 1:6 srovnává toho kdo pochybuje s "vlnobitím moře, poháněné a přehazované větrem."

Zdrojem Františkovy chyby je zmatek mezi “pochybnostmi” a “zkušeností” opuštění Bohem, což lze nalézt také v životech Svatých.

Na základě tohoto zmatku, František věří, že Křesťan, který nikdy neprošel pochybnostmi, něco "postrádá", “Víra bez těchto zkoušek mě vede k pochybnosti, že je to pravá víra.” Toto tvrzení není potvrzeno ani Biblí ani vážnými duchovními autory.

Na druhou stranu, František nazývá Potopu výsledkem "Božího hněvu," tedy používá koncept, který by Františkovi teologové nesnášeli. Varuje proti nestarání se o stvoření, které by mohlo vyústit v další “potopu,” ačkoli Bůh v Gen 9:11 říká, že potopa už nikdy nenastane.

Obrázok: Marco Pozza © Vatican Media, #newsLbykejgqxd
zaba
Zdrojem Františkovy chyby je zmatek mezi “pochybnostmi” a “zkušeností” opuštění Bohem, což lze nalézt také v životech Svatých.

Tento duchovní pastýř staví věci mnohdy opačně než by měly být a nebo obojace. Boží slovo nese v sobě ale jasné sdělení ne jen charakteristický slovník, se kterým se spokojíme. To svědčí, že se ve svém srdci Bergoglio přidržuje spíše pokušitele než stvořitele.
Monika G
Papež by o Bohu a Jeho slibech pochybovat v žádném případě neměl. Jak mohou potom věřit obyčejní křesťané, když o Bohu a Ježíši Kristu pochybuje i nejvyšší představitel církve.
dyk
"zvíťazím nad najväčším bludom, aký poznajú dejiny: nad bludom ateizmu, ktorý teraz ulúpil môjmu Synovi takmer celé ľudstvo."
...

29. októbra 1974
bl. Michaela Ruu

Ako len veľmi potrebujete Matku!

„Som stále pri tebe, nechaj sa mnou viesť a nepozeraj na veci ani na osoby. Ako som ti už častejšie povedala, pomery medzi ľuďmi sa stále zhoršujú. Ľudia zabudli na Boha; mnohí ho zaťato popierajú, …More
"zvíťazím nad najväčším bludom, aký poznajú dejiny: nad bludom ateizmu, ktorý teraz ulúpil môjmu Synovi takmer celé ľudstvo."
...

29. októbra 1974
bl. Michaela Ruu

Ako len veľmi potrebujete Matku!

„Som stále pri tebe, nechaj sa mnou viesť a nepozeraj na veci ani na osoby. Ako som ti už častejšie povedala, pomery medzi ľuďmi sa stále zhoršujú. Ľudia zabudli na Boha; mnohí ho zaťato popierajú, koľko ich ho teraz prakticky ignoruje!
Úbohé, úbohé toto pokolenie, ktoré postihol hrozný údel, že je tak zohyzdené a skazené zlým duchom, ktorý sa pozdvihol proti Bohu, aby stále opakoval svoju výzvu: ,Non serviam, nebudem slúžiť, neuznám Boha.‘
Synovia, ako veľmi potrebujete Matku! Len ona vám môže porozumieť a pomôcť vám, len ona vás môže uzdraviť, len ona vás môže podľa Božej vôle vytrhnúť z rúk satanových a zachrániť vás. Obráťte sa opäť ku mne a ja budem vašou záchranou.
Aby som uskutočnila svoj plán spásy pre celé úbohé ľudské pokolenie, zhromažďujem zo všetkých strán sveta svojich kňazov… Nech sú poslušní môjho hlasu, nech vyhovejú láskyplnému pozvaniu môjho materinského Srdca.
Ja, ktorá som zvíťazila nad všetkými bludmi a herézami na celom svete, so zástupom svojich najmilších synov tiež zvíťazím nad najväčším bludom, aký poznajú dejiny: nad bludom ateizmu, ktorý teraz ulúpil môjmu Synovi takmer celé ľudstvo.
Napíš to, najmilší môj syn: toto sú roky, v ktorých uskutočním svoj najväčší triumf. Ľudstvo, obnovené toľkou bolesťou a veľkou očistou, sa znova zasvätí Božej úcte a sláve cez triumf môjho Nepoškvrneného Srdca.“
dyk
Panna Mária príde a zasiahne, ale hrozným spôsobom až sa všetko zrúti. Jej výťazstvo príde naozaj v ťažkej chvíľke:
Modrá kniha :

23. februára 1974

Začne to s mojimi kňazmi

„Pýtaš sa ma, či som spokojná. Ach, ty nevieš, syn môj, akú mi spôsobuješ radosť! Radosťou matky je, keď je so svojimi deťmi. Mojou radosťou je byť pri každom z vás. Kňazi sú moji najmilší synovia, pretože sú povolaní, aby …More
Panna Mária príde a zasiahne, ale hrozným spôsobom až sa všetko zrúti. Jej výťazstvo príde naozaj v ťažkej chvíľke:
Modrá kniha :

23. februára 1974

Začne to s mojimi kňazmi

„Pýtaš sa ma, či som spokojná. Ach, ty nevieš, syn môj, akú mi spôsobuješ radosť! Radosťou matky je, keď je so svojimi deťmi. Mojou radosťou je byť pri každom z vás. Kňazi sú moji najmilší synovia, pretože sú povolaní, aby sa stali Ježišom. Mojou úlohou je utvoriť z nich obraz môjho Syna. Nikdy ich neopúšťam, nikdy ich nenechávam osamote.
Nech neklesajú na mysli pre svoje chyby a pády, veď i oni sú tak veľmi krehkí. Ja som Matka – mojou najväčšou radosťou je odpúšťať, pretože potom môžem darovať väčšiu lásku.
Nech sa moji synovia neboja celkom sa mi dať. Teraz prežívajú chvíle veľkého zmätku; mnohí z nich strácajú vieru v môjho Syna a dôveru vo mňa. Na všetkých stranách sa množia zlé príklady a mnohí z nich sa stávajú malomyseľní… Toto je vhodná chvíľa, aby ma vzývali, aby po mne túžili – len na toto čakám, aby som sa im zjavila.
To moje Srdce najviac dojíma, keď ich počujem plakať ako deti. Je možné, aby to matkou nepohlo, keď vidí svoje deti plakať? Až sa všetko zrúti, zostane len sila ich plaču, ktorý ma donúti, aby som zasiahla zázračným a hrozným spôsobom. A môj triumf začne s mojimi najmilšími synmi, s mojimi kňazmi.
(…) Budeš si musieť zvykať vidieť veci stále väčšie. Moje Nepoškvrnené Srdce je nevyčerpateľný zdroj milosrdenstva a odpustenia a nemôže už zadržať plnosť tohto ohňa. Boh začne skoro vylievať na celý svet prúdy odpustenia a milosrdenstva na svoje a moje úbohé deti.“
BernadettaJaMalinka
Ak máš pochybnosti o pravdach viery, už vieru nemáš!

Rozzúri sa (atk) a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu. 32 Tých, čo prestupujú zmluvu, ľstivo zvedie. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. /Dan11/

Aby …
More
Ak máš pochybnosti o pravdach viery, už vieru nemáš!

Rozzúri sa (atk) a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu. 32 Tých, čo prestupujú zmluvu, ľstivo zvedie. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. /Dan11/

Aby nás ATK nezviedol musíme poznať písmo, božiu vôľu, Kristovu náuku.. musíš byť presvedčený o všetkých pravdach viery a ani trochu nezapochybovať.
Prečo? Lebo túto vieru nam zjavil vsemohuci Boh skrze svojho sluzobnika, Ježiša Krista, a vsevediaci Boh sa nemoze myliť!!
dyk
Pochybnosti stale pridu. Antikristovi podľahnú hlavne tí, ktorí sú si istý svojou vierou.