Clicks53
lt.news

Pranciškus vėl kalbėjosi su savo išpažinėju Eugenio Scalfari

„Prieš kelias dienas telefonu kalbėjau su mūsų Popiežiumi Pranciškumi“, – antibažnyčios žurnalistas Eugenio Scalfari rašo tinklalapyje Repubblica.it (sausio 16 d.).

Scalfari paskambino Pranciškui dėl sausio 14 d. susitikimo: „Aš turiu itin gilius ryšius su Jo Šventenybe“, – rašo Scalfari.

Ateistas ir Bažnyčios priešas Pranciškų nuolat vadina „Jo Šventenybe“.

Pranciškus savo bičiuliui Scalfari pasakė, kad Benediktas pirmadienį jam perdavė savo „brolišką solidarumą“ po viešo melo, kurį Benediktas paskleidė per arkivyskupą Gänsweiną apie savo knygą, kurioje paliečiama celibato tema.

Straipsnyje Scalfari taip pat pabandė sumenkinti kardinolą Sarąh kaip „opozicijos grupės“ narį, tarsi Bažnyčia būtų suktųsi aplink Pranciškų, o ne apie Kristų.

Scalfari yra būtent tas išpažinėjas, kuriam Pranciškus prisipažino netikįs Kristaus dieviškumu ar pragaro egzistavimu.

#newsAxknvelvgg