conversi fueritis
nie strasz, nie strasz, bo się z...
Nemo potest duobus dominis servire !
.
POLACY ŚPIĄ, ZATEM KRAJ SWÓJ UTRACĄ..