Clicks650

Moja Porada

Moja Porada - 29. apríla 2021 - Ježišove Slová k nám

Vždy musíte Vyhľadávať Najprv Moju Poradu (Konzultáciu) a potom byť Ochotní Nasledovať jedine Moju Poradu, až do úplného konca. Moja Porada Stojí Naveky. Poznám Koniec od Začiatku. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú.

Mnohí Nechcú Hľadať Moju Poradu, Ani nie sú Ochotní Čakať na Moju Poradu. Kvôli tomuto len nemnohí tak robia a Nasledujú Ma, Moju Cestu, keď ich Osobne Oboznamujem a Vediem, každý krok Cesty, aby boli v Mojej Dokonalej Vôli a Potešiteľní Mi. Kvôli tomuto Poviem mnohým v ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí konáte neprávosť. Mnohí nasledujú poradu skazených, omylných mužov a žien, ale Nie Moju. Je to voľba s následkami.

Ak Vyhľadávate Moju Poradu a podľa nej Ma Nasledujete, potom nebudete nikdy vo tme, pretože Ja Som vaše Svetlo. Dávam vám vaše vlastné Poverenia, Inštrukcie a Usmernenia, keď vám Radím, na každom kroku Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Je to voľba - Naslúchať, Poslúchať a Nasledovať jedine Moju Radu. Nikoho Nenútim. Som vždy k dispozícii pre každého, vo dne i v noci, ak Chcete Hľadať Radu odo Mňa. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Milujem vás a Starám sa o vás. Chcem každému Radiť Osobne. Mám Plán a Účel s každým, nikto nie je vylúčený.

Každý má svoju vlastnú zodpovednosť za to, že vždy Hľadá a Čaká na Moju Radu, aby bol v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Moje Cesty musia byť vašimi cestami, Moje Myšlienky musia byť vašimi myšlienkami, Moja Vôľa musí byť vašou vôľou podľa Môjho Plánu a Účelu. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi tak ako je ona v nebi.

Tí ktorí Pohŕdajú Mojou Poradou si ponesú následky. Mnohí hynú, pretože im chýba pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, o Ktorom to všetko je. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Vyhľadávajte a Nasledujte Moju Poradu, na každom kroku Cesty, až do úplného Konca a Nebudete Sklamaní a nebude to márne. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá správnou mnohým, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu. Umožnite Mi Radiť vám, Moja Cesta je Jediná Cesta, ktorá Vedie k Večnému Životu a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=r696XOUWooU
Public domain