Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks75
wobronieprawdy

Posłuszeństwo Bogu czy człowiekowi

Co jest ważniejsze. Ksiądz ostatnio na kazaniu powiedział , trzeba się przypodobać wszystkim , było to na kazaniu o trędowatych , tematyka wyobcowanie ze społeczeństwa,
temat czysto humanistyczny. Przyrównał prostytutki , homoseksualistów do odrzuconych , wyobcowanych trędowatych, których trzeba dotknąć , jak misjonarz który wrodził ,
jednak się przełamał i dotknął chorego trędowatego, nic nie powiedział nawróceniu, pokucie i że w ogóle to są grzechy ciężkie. Raczej chodziło mu o akceptacje odmiennych zachowań.
Jakiś czas wcześniej inny ,mówił że prostytutki , homoseksualiści w porównaniu z celnikiem będą pierwsi w niebie niż inni faryzeusze tu obecni , prawda, tylko że nie mówił o najważniejszym szczególe , że to byłe prostytutki, byli homoseksualiści, nic nie mówił o grzechu, potrzebie nawrócenia, pokucie i że to są grzechy ciężkie i w ogóle że te nieczyste zachowania to gorzej niż zezwierzęcenie. Jakieś dziwne ocieplanie wizerunku prostytutek, homoseksualistów , ale to jest europejski trend, tylko nijak nie pasuje do Ewangelii, ale jest ogólny prąd, pewnie ma przykazane - trzeba się przypodobać wszystkim.

Proboszcz obieraąc parafie przysięgał ,posłuszeństwo przełożonemu bez znajomosci intencji, posłuszeństwo człowiekowi ,nie Bogu.
W kościele stopniowe nikną balaski, obrazy przy okazji remontu,krzyże i w ogóle sacrum, Msza Św. staje się coraz krótsza i krótsza, modlitwy się zmienią nikną egzorcyzmy,pieśni jakieś protestanckie , znikają lub zmieniają się niektóre wyrazy , zgodnie z metodą gotowanej żaby,potrzeba ewolucji darwinowskiej weszła w Kościół, potrzeba zmian , zgodnie z zasadą - trzeba się przypodobać wszystkim, ale nie Bogu.

Człowiek jest omylny... Kościół jest Chrystusowy jeśli przestrzega Jego Ewangelii i stara się czynić Jego wolę a nie dopasowuje ją do potrzeby chwili i nie stara się o to by się przypodobać wszystkim.
Kościół (ci wierni) , stając się wyłącznie ludzki, przedkładając humanizm ponad wszystko - przestaje być Chrystusowy. Chrystus był odrzucany, poniżany , musiał się ukrywać i nie starał się o względy i uznanie świata , lecz zawsze pełnił wolę Ojca.

kilka cytatów K.P.

O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak daleko odeszliście ode Mnie. Jak bardzo Mnie obrażacie.
Odpowiedzialni za głoszenie Mojego Słowa, wysłuchajcie Mnie teraz. Waszym zadaniem jest ochrona
Mojego Świętego Słowa przez cały czas. Waszym ślubem jest posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i
Moich Nauk, gdyż one leżą u podstaw Mojego Kościoła na Ziemi. Nigdy nie odbiegajcie od Prawdy.
Przygotujcie swoje dusze, ponieważ niedługo zostaniecie zmuszeni wbrew swojej woli, aby odrzucić
Mnie poprzez odrzucenie Sakramentów17.05.2013

Pogaństwo będzie kwitło. Ale ponieważ będzie się to działo pod wpływem i przewodnictwem złego
ducha, nie dopuści się, aby zostało ujawnione jego prawdziwe oblicze. Zostanie ono
zaprezentowane światu jako nowa forma sprawiedliwości społecznej - nowa forma humanizmu,
gdzie wszystkie potrzeby człowieka zostaną zaspokojone. Potrzeby te obejmą prawo do grzechu, ale
te grzechy, wbrew Bogu, będą postrzegane, jako moralne prawa człowieka.
Jak odrażająca będzie dla Mnie, Jezusa Chrystusa, ta nikczemna, jedna światowa religia. Oni nie
tylko się ode Mnie odwrócą, ale włączą symbole satanistyczne, gdzie Mój Krzyż zostanie pokazany
w najbardziej groteskowy sposób.19.05.2013

Zaprezentują pozornie autentyczne poglądy, które będą postrzegane, jako nowa forma
katolicyzmu. Wielu chrześcijan powie, co to ma wspólnego ze mną? Gdy Mój Kościół, założony przez
Mojego apostoła Piotra jest likwidowany w ten sposób, będzie to miało wpływ na wszystkich, którzy
idą za Mną. Kiedy Moje Słowo i Moja Nauka będą rozbierane na części, a następnie dostosowywane
do egoistycznych potrzeb człowieka, by były dla niego możliwe do przyjęcia, to choćby nawet były
kłamstwami, po pewnym czasie zostaną uznane za Prawdę.03.05.2013

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a złem. Nie prowadzony przez
Boga, wejdzie w każdą pułapkę zastawioną na niego przez szatana. Ileż nienawiści objawia się
wówczas w sercach ludzi, bo gdy tylko otworzą się na działanie złego ducha, ich serca wypełni
gniew. Najgorszy gniew będzie skierowany do chrześcijan, choć ludzie ci nie będą wiedzieli,
dlaczego tak czują. To właśnie jest przyczyną, dla której ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga,
poświęcają więcej czasu na potępianie tych, którzy wierzą.20.04.2013
Diabeł wypełnia dusze egoizmem, pychą i gniewem. Są to trzy cechy, po których poznacie, że jest on
obecny w jakiejś duszy, kiedy próbuje on uciszyć inne dusze głoszące prawdę Bożą30.06.2013

Żaden człowiek na ziemi
nie może zmienić Nauczania Mojego Kościoła. Żaden. Nikt spośród was, którym dano władzę
ogłaszania nowych doktryn i przedstawiania ich, jako Moje. Jednak, mimo to, wielu z was zaprze się
Mnie odrzucając Prawdę daną wam 2000 lat temu. Tak bardzo brakuje wam znajomości rzeczy
świętych, że będziecie ignorantami nowych praw, które będą bluźnić przeciwko Mnie, gdy będą one
wprowadzane do Mojego Kościoła na Ziemi.21.04.2013

Moje Serce jest przebijane i czuję straszny ból z powodu tych biednych dusz. Wielu ludzi, którzy żyją
w tym czasie na ziemi jest w strasznym niebezpieczeństwie. Jest tak dlatego, że tak wielu uważa
grzech śmiertelny jedynie za mało ważny błąd i w konsekwencji go usprawiedliwiają. I nadal idą drogą
samozagłady. Chyba, żeby mogli ujrzeć jak będą cierpieć jako potępieni płonąc w męczarniach przez
wieczność, z powodu poważnych błędów, które teraz popełniają.
Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie Piekła. Wielu uważa, że Piekło jest tylko miejscem wziętym z
folkloru. Tak wielu nie wierzy, że Bóg pozwolił na istnieje takiego miejsca, i że wszystkie grzechy, bez
względu na to, jak poważne, są odpuszczane. Za popełnianie takich błędów winię te wyświęcone
sługi, którzy przez dziesięciolecia, ulegali presji świeckiego świata. To oszustwo oznacza utratę
miliardów dusz. I mimo, że jest już za późno dla takich dusz, to jest jeszcze czas na uratowanie tych,
którzy dziś są oznaczeni plamą grzechu śmiertelnego.11.02.2013

Bóg nigdy nie zaakceptuje kłamstw. Nic nie pomoże, nie ważne, jak ładnie
są przystrojone i sformułowane pięknym językiem promującym nowe koncepcje w
Chrześcijaństwie oraz akceptację i tolerancję grzechu, nie zostaną one przyjęte w Oczach
Wszystkowidzącego Boga. On nigdy nie zaakceptuje nowych praw, które lekceważą Sakramenty
przekazywane przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Uratowałem was, aby pomóc wam uwolnić się z więzów, jakimi szatan opętał serca ludzi. Ochoczo
oddałem Moje Życie, aby uratować was i uwolnić z łańcuchów, jakimi byliście związani przez szatana i
ogień Piekła. Oznaczało to, że Piekło nie ma już władzy nad wami, bo dano wam wolność wyboru
życia w Moim Królestwie lub śmierci w otchłaniach Piekła.
Ale co w dzisiejszym świecie robią ludzie, aby spłacić Mi ten niezwykły Dar? Starają się
usprawiedliwić grzech w Moich Oczach. Przedstawiają Mi obraźliwe grzechy i proszą, abym
zaakceptował kłamstwo i nieprawdę. Co gorsza, chcą w różny sposób dostosować Moje Święte
Sakramenty do własnych potrzeb, a następnie przedstawić Mi je z ich całą obrzydliwością.
Małżeństwo przed moim Ołtarzem jest niedopuszczalne, jeżeli jest zawierane między dwoma
osobami tej samej płci. Jednak tak robią i obrażają Mnie. Błagają, abym zaakceptował grzech przez
usprawiedliwienie przestępstw przeciwko Przykazaniom Mojego Ojca. Starają się przekonać sami
siebie, że jest to do przyjęcia przed Bogiem, lecz nigdy tak być nie może.
Wszystkie prawa Boże są ustanowione w Niebie. Grzech jest grzechem w Oczach Boga i nigdy nie
może zostać usprawiedliwiony przez ludzką interpretację.
To zwodnicze myślenie zwolenników modernistycznego Chrześcijaństwa, którzy na każdym kroku
dążą, aby zmienić i dostosować Nauczanie chrześcijańskie, niszczy Mój Kościół. Powoduje to
straszliwe zamieszanie.
Robią pośmiewisko z Boga i Mojej śmierci na Krzyżu.
W ten sposób chrześcijanie powracają do pogaństwa, a to przejście może być błyskawiczne.
Fałszywi bogowie, fałszywe świątynie, fałszywe religie, mają jedną wspólną cechę. Ich wyznawcy
oddają cześć bogu, który jest utworzony rękami człowieka. Takie religie są obrazą Boga i w jednym
kościele, świątyniach masońskich, oddają hołd, ale wcale nie Bogu, lecz bestii.
Taka jest cena wolności dana światu, przez Moją śmierć na Krzyżu. To dlatego świat musi
zaakceptować Prawdę i nie paść ofiarą oszustwa, które bestia, w miarę upływu czasu, zasieje wśród
was.15.02.2013

Nowe zasady, zawierające zmiany poczynione w modlitwach podczas Mszy Świętej, będą wydawać
się niewinne. Wielu nie dostrzeże ich znaczenia, ale będzie się to odnosiło do Eucharystii i Mojej w
Niej Obecności. Zostanie użyte słowo "upamiętnić" i wszystkie kościoły wkrótce zostaną ogołocone
ze swoich skarbów. Zabranie skarbów, w tym złotych Tabernakulów - które zostaną zastąpione
przez wykonane z drewna i kamienia - będzie jedną z oznak, że są oni właśnie ściągani do Nowej
Światowej Religii.
Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a będzie się to wiązało z profanacją ołtarzy. Zaczną znikać
monstrancje, w których umieszcza się Najświętszą Eucharystię, a dni, kiedy Moja Najświętsza Hostia
jest wystawiana, dobiegną końca.
Gdy wzgardzicie teraz Moim Słowem, to będziecie wylewać łzy, gdy przedstawią wam te prawa.
Wkrótce potem szaty noszone przez Moje wyświęcone sługi będą zmienione i zostanie wprowadzona
nowa forma Krzyża. Nowa ohyda nie będzie oparta na prostym krzyżu. Będzie natomiast dyskretnie
przedstawiać głowę bestii.30.04.2013

Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój
Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie
poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go
stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek
dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam,
o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to,
co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie
widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam
przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.08.03.2013

17.03.2013
Moja szczerze umiłowana córko, to orędzie jest do kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych
sług, którzy oddali swoje życie Mojej Świętej Służbie.
Moi umiłowani słudzy, pragnę, abyście byli posłuszni Prawom Kościoła i tym, którym musicie okazać
posłuszeństwo w Moje Święte Imię.
Nigdy nie wolno wam opuszczać waszych obowiązków wobec Kościoła i musicie nadal służyć Mi, jak
zawsze. Proszę udzielajcie wszystkich sakramentów, tak jak wcześniej, ale z jeszcze większą
starannością. Wypełniajcie, jak zawsze, swoje święte obowiązki. Waszym obowiązkiem są dzieci
Boże i musicie prowadzić swoje owce. W każdej chwili bądźcie wierni Mojemu Nauczaniu.
To nie wy, Moi drodzy słudzy, opuścicie Mój Kościół na ziemi. To nie z waszej winy przepisy w Moim
Kościele zostaną zmienione, aby włączyć nowe doktryny.
Pozostaniecie wierni służbie Mojego Kościoła i będziecie wypełniali swoje obowiązki, aż do tego
strasznego dnia. To będzie dzień, kiedy Moja Msza Święta zostanie zmieniona nie do poznania. To
wrogowie Boga, którzy przeniknęli do Mojego Kościoła na ziemi, będą tymi, którzy odsuną was ode
Mnie.
Kiedy zaprezentują nową Mszę, pozostaniecie wtedy bez możliwości wyboru, bo będziecie wiedzieli,
że ona nie będzie już ofiarować Najświętszej Eucharystii. Nastąpi to wtedy, gdy Prawda zostanie
ostatecznie wam objawiona, choć już wcześniej będziecie przygotowani poprzez znaki.
Te znaki będą zawierały dziwne, nowe sposoby dostosowania modlitw, szatan nie będzie już
potępiany, a sakramenty zostaną zmanipulowane, aby uwzględnić inne wyznania. Poczujecie się
nieswojo, ale będziecie odczuwali obowiązek zachowania wierności wobec Mojego Kościoła.
To wtedy, Obecność Mojego Kościoła na ziemi, będzie waszym jedynym sposobem na przetrwanie,
jeśli macie pozostać wierni Mojemu Nauczaniu. Kiedy Moje Nauczanie, Moje sakramenty i Moja Msza
Święta zostaną zmienione, nie możecie dać się oszukać. Jeśli nie będziecie przestrzegać Moich Praw,
wtedy Mnie zdradzicie.

Ponieważ już niedługo zostaniecie poproszeni przez przywódców, którzy są pośród
was, abyście odnowili swoje śluby. Zostaniecie poproszeni o ślubowanie oddania życia poprzez
złożenie przysięgi wierności pogańskim prawom. Jeśli to zrobicie, będziecie pod wpływem złego
ducha i będziecie walczyć z Bogiem.
wtedy Mnie zdradzicie.29.03.2013