Clicks367

Słowa od Jezusa: Ziemski biegun magnetyczny zbliża się do Rosji; to nie przypadek, ale znak

13 czerwca 2020 r Umiłowani Ludzie: Kontynuujcie drogę nawrócenia. Pozostańcie w Mojej Miłości, Moim Pokoju i Mojej Harmonii w obliczu zamieszania, przed którym stoi to pokolenie. Bądźcie prawdziwymi świadkami Moich nauk i pozwólcie, aby dary i cnoty, które Mój Duch Święty wylał na każdego z was, wypłynęły na powierzchnię.

Mój ludu, musicie być wypełniaczem mojej woli, wypełniać boskie prawo w każdej chwili waszego życia i musicie odmawiać chodzenia ścieżkami, które ułatwiają wam życie na ziemi, ale które prowadzą was na zewnątrz Moje nauki działają i działają. (Porównaj Mt 7,13-14)

Dzieci, ten moment, w którym żyjecie, jest trudny, to próba dla wszystkich moich, zawsze kusi was diabeł, który wędruje w poszukiwaniu zdobyczy przed oczami człowieka, który kocha miłość i szacunek dla mnie którym brakuje wierności i zrozumienia, aby „Jestem odrzucony”, a zatem Mojemu Duchowi Świętemu nie udaje się wylać całego mojego w całej jego pełni.

Przybywam w poszukiwaniu mojej świętej resztki, mojego pozostałego kościoła, do którego wyleję całą moją miłość, abyście mogli żyć w stanie niezmąconego w chwilach wielkiego smutku, które są również chwilami zwycięstwa, bez upadku.

Moi umiłowani, w wyniku nadużywania nauki otrzymaliście kurs, który powinniście obrać, i zostaliście zalewani ograniczeniami istniejącego porządku światowego, który będzie nadal rozprzestrzeniał ból i kontrolę nad ludzkością w celu zapewnienia wam oddzielić się od siebie, aby stać się bardziej wrażliwym. Musicie być świadomi duchowej i duchowej walki, w której się znajdujecie, w której ci, którzy są najbardziej oddaleni ode Mnie, są najbardziej oblegani.

Chaos społeczny będzie się rozprzestrzeniał z kraju na kraj jak plaga, ponieważ gdy osoba, której ograniczają się działania i czyny, zostaje zakłócona, wróg człowieka ma swobodę.

Nadszedł czas, mój ludu! Jesteś jak „owca wśród wilków, dlatego jesteś sprytny jak węże i niczego nie podejrzewam jak gołębie”. (Mt 10,16)

Ale nie przejmujcie się tym, ponieważ Mój Duch Święty pomoże wam wytrwać do końca; poddajcie się Mnie i „będę mówić za was”. (Por. Mk 13,11) Nie lękajcie się, nawet jeśli Moje Słowo jest lekceważone, a sakramenty kpione, nie odwracajcie się ode Mnie, pozostańcie wierni.

Mój lud: pozostaję z wami, jestem obecny naprawdę i naprawdę w moim ciele, mojej duszy i moim bóstwie w Eucharystii! Nie zapominaj, że jestem lojalny wobec mojego ludu!

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Wielkie narody powstają w wewnętrznych duchowych bitwach. Moi ludzie są prześladowani.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. To, co zostało nałożone na ludzkość, prowadzi do konfrontacji między narodami, dopóki nie wybuchnie wojna.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Ziemski biegun magnetyczny zbliża się do Rosji; to nie przypadek, ale znak, że ludzie się budzą. Rosja penetruje świat i sprawia, że cierpi.

Umiłowani, ujrzycie wielkie naturalne zjawiska; nie bójcie się, zachowajcie wiarę, bądźcie ostrożni i pomagajcie sobie nawzajem. Ludzkość cierpi głód w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego.

Módlcie się, nie odpoczywajcie w wierze, bądźcie prawdomówni. Bądź moim ludem w duchu i prawdzie.

Moja matka cię chroni, pozostaje blisko ciebie, nie oddziela się od mojej matki. Módlcie się i dokonujcie pokuty. Modlić się.

Błogosławię was, wytrwajcie w nawróceniu. Kocham Cię. Wasz Jezus

Ave Maria, pełna czystości i przyjęta bez grzechu.
Ave Maria, pełna czystości i przyjęta bez grzechu.
Ave Maria, pełna czystości i przyjęta bez grzechu.