pl.cartoon
182.8K
W 1985 był Jan Paweł II Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsBknqkznoaxMore
W 1985 był Jan Paweł II

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsBknqkznoax
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
415
W czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, przystając do duchów błędu i do nauk czartowskich.

(Św. Paweł Apostoł, 1 Tym. 4, 1).More
415

W czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, przystając do duchów błędu i do nauk czartowskich.


(Św. Paweł Apostoł, 1 Tym. 4, 1).
V.R.S.
Wczoraj JMB prowadził kolejną imprezę z cyklu "Duch Asyżu". Dziękował JPII za otwarcie drogi do Abu Zabi i Fratelli tutti. Buddy na ołtarzu tym razem nie było.
przeciwherezjom
pl.cartoon i news - czyli lefebryści, którzy macie tu przeważający udział na glorii - myślę, że bergoglio to przede wszystkim z was jest zadowolony - nawet skłonny jest darować wam całą waszą krytykę skierowaną pod jego masońskim adresem....
fartuszniak leszek
Ktoś pousuwał moje komentarze, a to tylko były cytaty z Pisma Świętego:
Św. Mateusza 9:10-13
,,Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?
On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci,…
More
Ktoś pousuwał moje komentarze, a to tylko były cytaty z Pisma Świętego:
Św. Mateusza 9:10-13
,,Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?
On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników
."

Św. Mateusza 5:43-46
,,Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
"

Św. Łukasza 6:31-38
,,Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie
."

do Efezjan 4:29-31
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
"

do Rzymian 12:17-21
,,Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.
Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go.
Jeżeli pragnie - napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
."

do Rzymian 12:2-3
,,Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
"

Jakuba 4:11-12
..Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?
"
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
285
"Tolerancja [doktrynalna] spomiędzy wszystkich herezji jest najniebezpieczniejsza, ponieważ zawiera w sobie wszystkie, dozwalając im utrzymywać się wszystkim zarówno, i nadając sumieniom
fałszywy pokój, przez podstępne rozróżnienie artykułów fundamentalnych i niefundamentalnych. Tego rozróżnienia cała starożytność Kościoła nigdy nie znała, która, wszystkie prawdy objawione zawsze za istotne …More
285

"Tolerancja [doktrynalna] spomiędzy wszystkich herezji jest najniebezpieczniejsza, ponieważ zawiera w sobie wszystkie, dozwalając im utrzymywać się wszystkim zarówno, i nadając sumieniom
fałszywy pokój, przez podstępne rozróżnienie artykułów fundamentalnych i niefundamentalnych. Tego rozróżnienia cała starożytność Kościoła nigdy nie znała, która, wszystkie prawdy objawione zawsze za istotne do osiągnięcia zbawienia poczytywała". (O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. Dział V. O Kościele, Rozdział XX. Warszawa 1811, s. 151).
Quas Primas
JPII
"Z wielką radością przekazuję wam pozdrowienia, muzułmanie, nasi bracia w wierze w jednego Boga."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…
W obronie Tradycji Kościoła
Pius XII: Nie możemy tu pominąć milczeniem, jak bardzo miłe Nam były życzenia i wyrazy szacunku nadesłane również przez tych, którzy do widzialnego ciała katolickiego Kościoła nie należą. Kierując się wszakże wrodzoną szlachetnością i szczerością ducha, nie zapomnieli o tym, co ich z Nami łączy z racji miłości, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub z racji wiary w Boga (Encyklika "Summi …More
Pius XII: Nie możemy tu pominąć milczeniem, jak bardzo miłe Nam były życzenia i wyrazy szacunku nadesłane również przez tych, którzy do widzialnego ciała katolickiego Kościoła nie należą. Kierując się wszakże wrodzoną szlachetnością i szczerością ducha, nie zapomnieli o tym, co ich z Nami łączy z racji miłości, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub z racji wiary w Boga (Encyklika "Summi Pontificatus" 10: źródło: opoka.org.pl).
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
280
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.
Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.
Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kościół …
More
280

Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kościół, czyli Zjednoczenie, poza którym nie może być zbawienia.


(O. Leonard Lessius SI († 1623), Narada, Której Wiary i Religii trzymać się mamy).
Quas Primas
Jan Paweł II o islamie
"My chrześcijanie z radością uznajemy wartości religijne, które mamy wspólne z islamem. Dziś pragnę powtórzyć to co powiedziałem kilka lat temu młodym muzułmanom w Casablance: 'Wierzymy w tego samego Boga, jednego Boga, żyjącego Boga, Boga, który stworzył świat i doprowadza swe stworzenia do doskonałości'"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_05…
"Niech święty Jan Chrzciciel …More
Jan Paweł II o islamie
"My chrześcijanie z radością uznajemy wartości religijne, które mamy wspólne z islamem. Dziś pragnę powtórzyć to co powiedziałem kilka lat temu młodym muzułmanom w Casablance: 'Wierzymy w tego samego Boga, jednego Boga, żyjącego Boga, Boga, który stworzył świat i doprowadza swe stworzenia do doskonałości'"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_05…
"Niech święty Jan Chrzciciel ochrania islam i wszystkich mieszkańców Jordanii"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…
W obronie Tradycji Kościoła
Pius X: Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, kry już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni ("Katechizm Katolicki św. …More
Pius X: Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, kry już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni ("Katechizm Katolicki św. Piusa X"; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu; str. 60; żródło: wds.pl patrz także wersja internetowa w jęz. angielskim: CATECHISM OF SAINT PIUS X: The Ninth Article of the Creed, Those Outside the Communion of Saints, 12 Q. Who are infidels?; źródło: sensusfidelium.us).
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
275
Filozofia, która oderwała ludzkość od czci prawdziwego Boga, skończyć musiała na bałwochwalstwie człowieka.

(X. Antoni Langer SI, Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia).More
275

Filozofia, która oderwała ludzkość od czci prawdziwego Boga, skończyć musiała na bałwochwalstwie człowieka.


(X. Antoni Langer SI, Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia).
robos
fartuszniak leszek
pl.cartoon - to żadne pl.
a raczej demoniczny.rysownik
bo ciągle kpi z Kościoła Katolickiego, jaki by nie był.
Św. Mateusza 18:7
,,Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie."
=> Do wszystkich szargających dobre Imię Jana Pawła II !!!!!!!!!
=> Czy Jan Paweł II pocałował Koran?
---
Pod tym kpiącym obrazkiem …More
pl.cartoon - to żadne pl.
a raczej demoniczny.rysownik
bo ciągle kpi z Kościoła Katolickiego, jaki by nie był.
Św. Mateusza 18:7
,,Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie."
=> Do wszystkich szargających dobre Imię Jana Pawła II !!!!!!!!!
=> Czy Jan Paweł II pocałował Koran?
---
Pod tym kpiącym obrazkiem jest podpis autora:
Grafika: © gloria.tv
---
To jak to jest z tą deklaracją ?
O nas
Gloria.tv jest portalem internetowym dla katolików i użytkowników internetu wszystkich języków i narodowości. Nasza organizacja kieruje się nauką katolicką.
Ten środek masowego przekazu popiera:
• zachowanie, wspieranie i rozpowszechnianie Kościoła katolickiego i Wiary katolickiej
• zachowanie praw dzieci nienarodzonych i upośledzonych, jak również ludzi starych i chorych
• ochronę małżeństwa i rodziny
fartuszniak leszek
Weronika....S
"pozbycie się wody święconej w kościołach, czy wymóg okultystycznych masek, a maska w przestrzeni publicznej"
---
Co z tym wspólnego ma Jan Paweł II ?
Pewnie przeczytam, że niszczył Kościół swoim "ekumenizmem" i dlatego taki stan mamy dzisiaj.
Wręcz odwrotnie, Jan Paweł II utrzymał w Kościele, co było wówczas możliwe, czyli głosił Słowo Boże z Ewangelii.
Pani podała: bp Józef …More
Weronika....S
"pozbycie się wody święconej w kościołach, czy wymóg okultystycznych masek, a maska w przestrzeni publicznej"
---
Co z tym wspólnego ma Jan Paweł II ?
Pewnie przeczytam, że niszczył Kościół swoim "ekumenizmem" i dlatego taki stan mamy dzisiaj.
Wręcz odwrotnie, Jan Paweł II utrzymał w Kościele, co było wówczas możliwe, czyli głosił Słowo Boże z Ewangelii.
Pani podała: bp Józef Krasicki - pewnie chodzi o biskupa Ignacego Krasickiego:
=> pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Krasicki
=> rcin.org.pl/…P-I-30_chachulski-poezja_o.pdf
I czym ten biskup Ignacy Krasicki się wyróżnił ?
Jego kpiące "dzieła" przerabia się w szkołach jako ważnej postaci okresu "oświecenia" (to jest początek czasu odrzucenia Boga i wyniesienia na piedestał rozumu człowieka).
Ignacy Krasicki to "idol" masonów ale nie Kościoła.
Może Pani to pasuje, że jest obrażany Jan Paweł II, ale czy Pani by odpowiadało, jakby zamieścili karykaturę abp Lefebvre ?
Nie można się godzić na kpiny z nikogo, kto jest związany bezpośrednio z Kościołem. W sprawach Wiary zawsze należy zachować powagę, bo ryzykujemy wieczne potępienie.
Szukający PRAWDY
Św. Jan Paweł II WIELKI = Wielki Człowiek, Wielki Papież, Wielki Święty!!!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
266
MKP: A islam też był dziełem demonów?

SK: Tak i to w dwóch perspektywach. Mahometowi objawił się ewidentnie sam szatan przedstawiając się jako archanioł Gabriel. Wciąż mu powtarzał: Chrystus nie jest synem Bożym, nie jest Bogiem, nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał. Kto, poza szatanem, mógł być autorem takiego objawienia? Wielu specjalistów od islamu, w tym również tych, którzy są …More
266

MKP: A islam też był dziełem demonów?


SK: Tak i to w dwóch perspektywach. Mahometowi objawił się ewidentnie sam szatan przedstawiając się jako archanioł Gabriel. Wciąż mu powtarzał: Chrystus nie jest synem Bożym, nie jest Bogiem, nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał. Kto, poza szatanem, mógł być autorem takiego objawienia? Wielu specjalistów od islamu, w tym również tych, którzy są bardziej jego apologetami niż uczonymi obiektywnie relacjonującymi fakty, stwierdza, że bez sufizmu islamu nie można by uznawać za religię, a tylko za ideologię. Sufizm to mistycyzm islamski.

Na jego ostatnim stopniu uduchowienia adept powtarza: „Dotąd mówiłem „nie ma boga poza Allachem”. Teraz mówię: „Nie ma boga poza mną”. Sufizm to islamska odmiana kabały. Różokrzyżowcy i masoni twierdzą, że doktryna sufizmu to tylko arabska wersja doktryny, którą reprezentują.

Inwazja demonów na Polskę.