Clicks732
Libor Halik

4.4.2019 předpovězené zemětřesení nastalo 22.4.2019 v Mexiku

Sv. archanděl Michael: "Vyzývám vás, abyste se modlili za Mexiko a za Spojené státy, jejich půda se bude třást." BUĎTE SI NAVZÁJEM OPOROU, MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO

Stalo se v Mexiku (prozatím ještě poměrně slabé), ale nastalo, dle: www.tyden.cz/…/jizni-mexiko-za… a eurozpravy.cz/…/255681-zemetres…

Teď očekávejme ještě předpovězené zemětřesení v USA.
Je-li toto proroctví předané vizionářce - nástroji Luz de Maria (Argentina), pravé, jistě i k němu dojde, zústanou-li zákony USA tak protikřesťanské a protipřirozeně nemorální jako jsou v posledních letech. Zejména zákony dovolující umělé potraty - VRAŽDY NEMLUVŇÁTEK a homosexuální sňatky a všechna ta dovolovaná SODOMSKÁ zvrácenost LGBT.
Bůh pravděpodobně nejprve dává ve svém milosrdenství slabá, varovná zemětřesení. Když je čas k pokání ignorován, odmítán, promarněn, přichází silnější zemětřesení.

(ilustrační foto).

28.3.2019 Bůh sopkou zařval na NEVDĚČNÉ!

Veřejná doména