Clicks1K
Libor Halik
3

Den a hodina rozbombardování New Yorku od Rusů

Technicky áno "budú americké strategické ciele zničené za jednu minútu, tvrdia, že 1 ruská ponorka Borej by dokázala bez väčších problémov zotrieť z tváre zeme New York i Washington."

( www.hlavnespravy.sk/…/1629698 ), avšak Putin je dosadený na prezidentský post v Rusku cez amerických Rockefellerov. Proto on nebude bombardovat USA. To udělají až komunisté, když na počátku, či v průběhu 3. světové války sesadí Putina, dle proroctví athoského mnicha Josefa Vatopedského z 26.10.2001, že "Putin dlouho nebude, náhle bude válka". Viz Prorokoval, že Putin dlouho nebude, náhle bude válka. Putinovo ministerstvo 10.8.2017 lživý pornofilm o mučedníku carovi doporučilo
Že po Putinovi a před svatým posledním carem bude chvíli vládnout skupina komunistů (asi těch 10 ruských komunistických vojenských generálů rohů-králů z knihy Zjevení sv. apoštola Jana 17. kapitoly, kteří s Antikristem = Šelmou, ač Šelma ještě nevládne veřejně celosvětově, ale jen skrytě, vyhubí New York - Babylon. "Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli Jeho záměr...." (Zjevení 17,17) Zničení Babylona USA 18. kapitola. To vše se odehraje dlouhé roky před veřejnou celosvětovou vládou Antikrista a před dobrovolně povinným čipováním všeho obyvatelstva planety 666 na ruku či čelo.
(Před Zjevením 19,19 se ještě odehraje celý děj popsaný ve Zjevení 13. a 14. kapitole. Apokalyptické Zjevení je pravděpodobně udělané podobně jako moderní filmy, kde se některé události časově proplétají napřeskáčku, nechronologicky. Biblické nadpisy a rozdělení na kapitoly bylo provedeno až dodatečně jako pomocný doplněk v 13. století po Kristu /očíslování veršů ještě později/ a není tudíž 100 % inspirované Duchem Svatým, na rozdíl od textu samotného, který inspirovaný je.)

16.1.2022 uplyne 100 roků od 16.1.1922, kdy celé evropské Rusko patří židovským komunistům. V dubnu 2023 uplyne 100 roků od dubna (apríla) 1923, kdy i asijskou část Ruska (tj. Sibiř a Dálný východ) dobyli židé.
Občianská vojna v Rusku trvala od 1917 do 1923, kedy definitívne zvíťazili komunistickí bolševici z židov. Teraz bude naopak. Vyhrajú nakoniec pravoverní kresťania s pomocou anjelov ako za Mojžiša pri dobývaniu Kanánu. Pravdepodobne občianská vojna vo Francúzsku už začala cez Žlté vesty r.2018. Kresťania vyhrajú fyzickým bojom vo Francúzsku, pak Anglicku, a po 3. svetovej vojne na úplný koniec bojom aj v Rusku, kedy tam r. 2024 má nastúpiť ruský naozaj svatý cár, ako predpovedal mních Ábel, že sa stane po 100 rokoch židovlády nad Rusmi.
Současní ruští komunisti nenávidí ty židy, kteří odmítají obnovení Sovětského svazu, tj. tyto židy vládnoucí dnes v Rusku a kdekoliv na světě.
Jho židovské nad slovanskými Rusy má dle proroctví Ábela z počátku 19. století, trvat 100 let.
Poznámka: Židé skrze zednářské lóže 100 let usilovali svrhnout křesťanského cara. Některé atentáty se jim povedly, jiné ne. Revoluce 1905 jim nevyšla, ale 2 revoluce r.1917 byly pro židy úspěšné. Car byl zajat a r.1918 krvavě umučen s celou rodinou. Židé ovládali Rusko plně až do smrti Stalina, pak vojenským pučem generál Žukov moc židů (Chazarů) omezil a zařídil, že směli na vysokých školách studovat nejen židé, ale i Rusové a poté se dostávali Rusové do vedoucích komunistických funkcí, kde postupně vytlačovali židy. To židům vadilo, a tak zařídili návrat židovlády skrze Gorbačova, Jelcina, Putina současně s poloodstraněním komunistické ideologie a s rozpadem Sovětského svazu. Nejvíc Rusů, nežidů zůstalo v armádě. Nejvíc židů je v byznysu s ropou, plynem, v policii, v politice, masmédiích, kultuře.
Z komunistického myšlení budou Rusové osvobozeni dle sv. Aristoklije Athoského okamžikem, kdy je hlavní vojenský spojenec proti Západu, komunistická Čína zradí - když Rusku, jehož armáda tehdy začne vstupovat do Francie, Čína vpadne do zad. Když nečekaně jednoho rána vyhlásí nad celou Sibiří vládu Čínské republiky a vojensky toto území až k Uralu Čína obhájí a místní Rusy muže zde povraždí, ženy si vezme za manželky a skrze pravoslavnou víru těchto manželek se Čína v Rusku poté pokřtí.
Dojde k osvobození Rusů od židů 16.1.2022, nebo až v dubnu 2023? Dnes nevím. Ale židovské komunistické myšlení nad Rusy v té době už úplně ztratí svou moc.
Poznámka: Ti židé, kteří ovládli Rusy na 100 let, většinou nejsou potomci biblického Jákoba. Většinou jsou z národa Chazarů, který se sv. Cyrilu a Metodějovi v 9. století nepodařilo při misijní činnosti pokřtít. Neboť tento národ se tehdy ještě nechtěl zříci svých smrtelných hříchů. Raději tehdy přijali nekřesťanskou novožidovskou víru, která na morálku neklade žádné vyšší nároky osobní svatosti, ale nabádá zejména k hromadění majetku.

Dle proroctví z Fatimy se ale Rusko plně obrátí (ke Kristu a k jeho mamince) teprve až nový svatě žijící a svatě myslící a svatě mluvící a svatě píšící papež osobně a netajně zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie.

Ptám se Bude r.2029 Katolická církev osvobozena od zednářů (od slobodomurárov)? Pravděpodobně právě toho r.2029 nový papež vybraný až po 3 dnech nadpřirozené i přirozené celosvětové tmy zasvětí Rusko. V proroctví blahoslavené Taigi se o datu nemluví, ale o tom vybrání nového papeže až po 3 dnech tmy ano.

Veřejná doména
Libor Halik
Stalin v Rusku vládl 1929 - 1953 (a nad ním tajně Kaganovič, chán Chazarů, tj. národa, který odmítl v 9. stol. po Kristu misii sv. Cyrila a Metoda a přijal novožidovství), čili déle než Putin 2000-2019. Pro @Mira393 @snakee
Mira393
to ano, nebo spíš možná.
Já si myslím že Stalin byl buran který si vládl sám.
Každopádně 19 let není jistě krátká doba!
Mira393
myslím že Putin je v čele Kremlu od r.2000, 19let to není krátký okamžik, aby se ten řecký stařec nemýlil?!