PetraB
471

Mariánské společenství má alarm! Volání o pomoc


Vážení přátelé,

Tak tedy už víme: Jak rozumíme poselství Matky Boží, jsme úplně před Varováním, ale také – bezprostředně před válečným úderem!

Válka vás mnohé tedy, zdá se, vyžene z vašich domovů ještě dříve než to samé stačí udělat pronásledování státu – povinným očkováním! (Které má být od března.)

Že by tohle Boží Nepřítel nevěděl? Když to víme my, lidé, kteří mají, jak známo, menší IQ než ten Zlý.

Ale jistěže on to ví!

A právě proto tolik usiluje, přímo i skrze své otroky, satanisty, na poslední chvilku, zvrátit situaci!!

Ve svůj ďábelský prospěch.

On moc dobře rozumí poselstvím Nebeské Rodiny, i co znamenají. A bere velmi vážně, na rozdíl od naprosté většiny lidstva, co z Božích Úst vychází.

Zpátky k meritu věci: Že ještě včera bylo pro mě velkým problémem a starostí dát dohromady, tímto způsobem, částku 48 000 korun, abychom se, jako Mariánské společenství, mohli posunout v naší misi dál

-zde o tom: wordpress.com/2021/12/13/42463/

…o pouhých 24 hodin déle, situace je už mnohem vážnější! A aktuálně, abychom se dostali z této šlamastyky, potřebujeme dát v nejbližších hodinách dohromady celkem už 90 000 korun! (Na okamžité výdaje této mise.)

Graduje to dokonce tak, že reálně hrozí, v případě, že by se nám to nepodařilo, ztrátu jednoho z velkých útulků posledního času! V exekuci!

Řeknete si, no, přece mají další útulky, vždyť naše rodina se přece už do nějakého toho jejich útulku také vejde.

Chyba lávky, vážení. Panna Maria, za ta léta, co máme zjevení Matky Boží, nám již v minulosti mnohokrát opakovala, a to platí stále, že v případě, kdybychom ztratili jediný útulek nebo jediné auto posledního času naší autoflotily, okamžitě se to rozjede a padne jak domeček z karet – a rázem ztratíme všechno!! Všechny útulky posledního času, všechna auta posledního času! Nezbylo by vůbec nic! Šlo by to všechno dolů dominovým efektem!

A Mariánské společenství by zaniklo

(Myslíte, že to přece není možné? Tak vám řeknu: bylo to v roce 2015, kdy nám Panna Maria ve zjevení řekla, že ale nejsme jedinou Její skupinou, že takových skupin má vyvoleno víc. Nevíme, jestli se stejným úkolem jako je ten náš nebo jiným. To nám Nebeská Maminka neprozradila. Za cca dva/tři roky nato, bylo to buď 2017 nebo 2018, nám Panna Maria ve zjevení řekla, že už jsme jediní, kteří jsme zůstali, jediná Její poslední skupina! Že všechny ostatní Její skupiny, které měla, už Satan rozprášil! Asi tyto skupiny tedy byly se stejným či podobným zaměřením a úkolem, jako je ten náš, podle toho by se zdálo.)

Chápete, teď, právě v tomto čase, kdy už i dokonce víme, že nezasáhne-li Nebeská Rodina do té doby Varováním, že válečný úder má nastat už na přelomu roku!!

Ano, slyšíte dobře

Zde: wordpress.com/2021/12/14/posledni-vanoce-v-relativnim-miru/

Často se na mě obracíte, s případy a otázkami, jak to bude, když vy sami duchovně zajišťujete vaši domácnost, že nejste na jedné duchovní lodi s ostatními příslušníky vaší nejbližší rodiny, tak jak to bude v takových případech s ochranou a zajištěním vašeho domova? (Kupř. máte doma vyvěšenou Boží pečeť, ale nikdo jiný z vaší domácnosti nevěří v její ochranu, modlitby se nemodlí, poselství Varování nevěří, chodí do kostelů na mše, kde se duchovně spojují s černým papežem Františkem, či zbylá část rodiny žije světským životem a Boží věci je nezajímají, v Boha nevěří.

Přátelé, odpovídám vám tímto všem vám najednou: Já nevím! Nedokážu říct, jestli taková domácnost bude mít Boží ochranu nebo ne. Spíš to z poselství zbytku vypadá, že v takových případech budete naopak vy muset odejít z takového prostředí, aspoň do Varování (a za členy rodiny se dál modlit), protože ostatní členové rodiny budou ti, kteří vás budou pronásledovat? V Písmu Svatém, Pán Ježíš přišel na Zem s mečem: matka proti dceři, dcera proti matce, syn proti otci, otec proti synu…) Třeba jsou zaočkovaní? Posedlí?

Já vám zkrátka nedovedu odpovědět. Leda tak, že taková domácnost přinejmenším nebude moci být útulek posledního času (kde není vědomý souhlas ostatních členů vaší rodiny). Jeden hot a druhý čehý.

A přesně tohle Satan chce. Přesně o tohle on usiluje. Abyste neměli kam odejít, ať už s vašimi rodinami či sami (protože vaše vlastní rodina vás bude pronásledovat) . Abyste se ocitli jak ovce bez pastýře, hnané a naháněné svými pronásledovateli.

To nesmíme dopustit!

U mnohokrát, za ta léta existence, bylo Mariánské společenství na pokraji „zhroucení“, zdálo se, že šance už nejsou, že přece tohle už nemůžou ulavírovat!

A přece (a právě proto) se to doposud ulavírovalo!

Boží milostí a Jeho zásahem!

Protože to je přesně ten čas, kdy o to víc přichází na řadu Boží Milosrdenství a Pánova pomoc.

Prosíme vás o vaše modlitby, prosíme vás o pomoc, protože tohle má být a je kolektivní dílo, není Boží vůlí, aby jen pár jedinců všechno samo zmohlo.

Prosíme vás, nechť i toto je ten případ, že se Pán oslaví, že Mariánské společenství bude existovat dál a již tak brzy vám tak budeme moci otevřít dveře našich útulků posledního času, až na ně zaklepete, se svými rodinami (nebo někdy žel i bez nich), abyste konečně vešli do bezpečí před bouří tohoto světa, která se na nás všechny valí, do bezpečí a tepla pod Pláštěm Panny Marie, kam ruka Nepřítelova už sáhnout nemůže.

Prosíme o vaši pomoc.

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc této mariánské misi, pro její další existenci, jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši úpěnlivou prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte pokračování této tak důležité mise Mariánského společenství, na záchranu životů a duší!

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

SVATÝ GORAZDE, SVATÁ PARASKÉVO, SVATÝ PALMATIE, ORODUJTE ZA NÁS

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

NA SHLEDANOU NA ÚTULCÍCH!

Panno Maria Sedmibolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatý Ondřeji, svatý Matouši, svatí apoštolé, svatý Cyrile a Metoději, svatý Gorazde, svatý Naume, svatý Sávo, svatý Klimente, svatý Angeláre, svatý Palmatie, svatá Paraskévo, svatá Ludmilo, svatá Anežko Česká, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatý otče Pio, svatý otče Banti, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Guntrame, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!


Zdroj:wordpress.com/…14/marianske-spolecenstvi-ma-alarm-volani-o-pomoc/