Marieta Ria
241.8K
Ako dlho trvá utrpenie duší v očistci? Masima 16.11.2022 Zo súkromných zjavení sa dozvedáme, že najdlhšie a najhoršie tresty musia trpieť ľudia necitliví, súcitní však bývajú čoskoro vyslobodení.More
Ako dlho trvá utrpenie duší v očistci?

Masima
16.11.2022

Zo súkromných zjavení sa dozvedáme, že najdlhšie a najhoršie tresty musia trpieť ľudia necitliví, súcitní však bývajú čoskoro vyslobodení.

Svätá Margita Mária Alacogue z Paray-le-Monial (+ 1690), apoštolka úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Pána, videla v očistci duše dvoch, zaživa veľmi vážených ľudí, ktorí sa však dopustili bezprávia na niekoľkých rodinách a uvrhli ich do biedy. Tieto duše boli odsúdené na veľmi dlhé očistcové muky. Všetky modlitby a sväté omše, obetované príbuznými oboch za blaho ich duší, dával Boh k dobru oným postihnutým rodinám, ktorých príslušníci nemali následkom ochudobnenia peniaze na svätej omše.

Duchovný radca stigmatizovanej Barbory Pfisterovej (+ 1909) zo Speyera rozpráva, že uložil raz svojej zverenkyni, aby sa spýtala prvej duše, ktorú budúceho rána uvidí, na meno a aby jej oznámila, že za jej blaho bude 21. decembra konať svätú omšu. Barbora poslúchla a dostala na svoju otázku túto odpoveď:
„Som sestra Lucia, bývalá predstavená tohto domu. Pre svoju veľkú nemiestnu prísnosť musím byť veľmi dlho v očistci. Všetko, čo doteraz bolo za mňa obetovaná dal Boh k dobru iným. “
Spovedník Barbory Pfisterovej bol tým veľmi udivený, lebo predstavená Lucia zomrela pred dvanástimi rokmi (t 15. februára 1885) v povesti svätosti.

Aj tým, ktorí svoje obrátenie odkladajú až na koniec, povedie sa zle po smrti. Dominikánovi Henrichovi Susovi (+ 1365), ktorý mal mnohé zjavenia, povedal Boh okrem iného aj toto: Sú ľudia, ktorí Boha tak pohnevali, že musia byť v očistci až do Súdneho dňa, a nemôžu rozpoznať, či sa nachádzajú v pekle alebo v očistci. To sú tí opovážliví hriešnici, ktorí pokánie odkladali až na koniec života a tým sa potom pred smrťou dostane len malej ľútosti. Boh sa na nich tak veľmi hnevá, že nechce o nich počuť, nechce na nich ani myslieť a tiež nechce, aby jeho priatelia za nich prosili. Odďaľuje ich vyslobodenie až na koniec. A vypĺňa sa na nich: „Ako si hrešil, tak si trestaný. “

Už sv. Cyprián, biskup kartágsky (+ 258), tvrdil, že niektoré duše musia zostať v očistci až do skonania sveta. To isté hovorí belgický divotvorca P. Pavel Moll (+ 1896): „Niektoré duše zostanú v očistci až do Súdneho dňa.“

To isté hovorí stigmatizovaná Barbora Pfisterová zo Speyera, ktorej sa zjavil istý protestantský továrnik a nariekal, že je medzi dušami, ktorých utrpenie nemôže byť zmiernené.

Sv. Beda (+ 735) rozpráva udalosť, ktorá sa stala za jeho času. Istý dobrý Angličan, Drithelm dlho stonal, až konečne zomrel. Nasledujúci deň však náhle ožil a na zdesenie prítomných vstal. Všetci utiekli, len jeho žena mala toľko sily, že pri ňom zotrvala. A povedal jej, že skutočne zomrel, ale Boh mu vrátil život.
Hovoril: „Keď moja duša opustila telo, bola odvedená nebeským sprievodcom do hlbokého a nesmierne rozľahlého údolia, zahaleného hustou temnotou a vzbudzujúceho des. Videl som tam dve oddelenia: na jednej strane žiar a plamene, na druhej ľad a chlad. Anjel mi vravel, že toto miesto je súdené tým, ktorí svoje obrátenie odsúvajú až na koniec a až okamihu smrti vzbudia ľútosť. Tieto duše, prechádzajúce neustále zo žiary do mrazu, vojdú do neba až po Poslednom súde, ak im utrpenie nebude
skrátené dobrými skutkami žijúcich.“
Drithelm sa potom uchýlil do kláštora a viedol prísny kajúci život. Keď sa spolubratia divili jeho tuhému pokániu, odpovedal: „Milí bratia, zbadal som oveľa väčšiu prísnosť. Toto sú rozkoše voči tomu, čo som videl v očistci.“

Mnohí sú odsúdení do očistca na dobu rovnú času, po ktorý viedli hriešny život. Blah. Mária Taigi uvidela v očistci presláveného grófa. Tento šľachtic viedol spočiatku bujný život, vyhľadávajúc neustále rozptýlenie a zábavy. Ku koncu života sa však obrátil. Bol odsúdený do očistca na toľko rokov, koľko rokov premárnil.

Sestra Mária Lindmayerová uvidela v očistci známeho hudobníka, ktorý mnoho pil. Videla ho ako ropuchu a hovoril, že sa jej musel pre svoje opilstvo zjaviť v tejto podobe a že musí tak dlho trpieť, o čo si nemiernym pitím skrátil život.

Podľa oznámenia mnohých, Bohom omilostených duší, trvajú očistcové tresty niektorých duší celé stáročia alebo dokonca tisícročia. Mária Lindmayerová hovorí: „Aj niekoľko storočí sa zdržiavajú duše v očistci.“

Klára Moesová tiež zdôrazňuje, že mnohé duše trpia mukami mnoho a mnoho sto rokov. To isté tvrdí aj sv. Bellarmín.

Blah. Katarína Emmerichová hovorí, že Spasiteľ zostupuje zakaždým vo výročný deň svojej smrti, na Veľký piatok, do očistca a vyslobodí niektorú dušu svojich nepriateľov, ktorá bola svedkom Jeho krvavej smrti na Golgote a doteraz jej nebolo dopriate pozerať na Božiu tvár. Boli by teda mnohí rovesníci Kristovi, z radov Jeho nepriateľov, v očistci už dvetisíc rokov.

Blah. Jane z Kríža, abatiši klarisiek v Roverete v južnom Tyrolsku (+ 1674) sa dostalo od Boha videnie (ako vysvitá z aktov procesu jej blahorečenia), že svojimi modlitbami a kajúcimi skutkami vyslobodila z očistca kráľa Šalamúna, ktorý pred svojou smrťou obetoval modlám. Šalamún zomrel asi pred 3000 rokmi. Že napriek svojim hrozným hriechom, spáchaných vo vysokej starobe nebol zavrhnutý do pekla, plynie aj z 2. Knihy kráľov 7, 14, 15. Bola mu teda iste v okamihu smrti doprianá milosť ľútosti.

Tvrdenie dominikána Soto, že žiadna duša nie je v očistci dlhšie ako desať rokov, je nesprávne. Už pápež Alexander VII. to vyhlásil za blud (18. III. 1666, prop. 43).

Podľa P. Pavla Molla majú krátky očistec najmä tí, ktorí zomrú odovzdaní do vôle Božej. Takto rozpráva o istej dáme, usmrtenej pri železničnom nešťastí blízko Gentu. Táto pani prišla ihneď do neba, lebo v poslednom okamihu zvolala: „Pane, staň sa vôľa Tvoja!“ Ďalej sa zmieňuje o inej pani, ktorá bola v očistci iba jednu hodinu a bolo jej dovolené stráviť ju v leňoške, v ktorej skonala. Tejto milosti sa jej dostalo preto, že svoje deti vzorne vychovala

Mária Lindmayerová hovorí: „Najkratší čas sú v očistci ľudia dobromyseľní, dobrosrdeční a súcitní, a potom tí, ktorí radi umierajú.“

Ctih. Klára Moesová tvrdí, že pokorní ľudia sú zriedkakedy dlhšie ako 2 mesiace zbavení nazerania na tvár Božiu, nikdy však dlhšie ako dva roky. Väčšinou trpia len niekoľko hodín, tiež zvyčajne neodchádzajú do očistca, ale zostávajú na mieste, kde zomreli. Preto hovorí: „Buďte len veľmi pokorní a vojdete do neba bez očistca. “

Ak dosiahla u niekoho v tomto živote túžba po Bohu vysoký stupeň, potom vchádza po smrti rovno do neba bez toho, aby prešiel očistcom. To potvrdzuje sv. Bonaventúra, keď hovorí, že tí, ktorí zomreli buď v plameňoch vrúcnej lásky k Bohu, alebo vo vlnách hlbokej ľútosti, nemusia sa báť pálčivých očistcových múk.

Čo sa týka času, stráveného v očistci, uvádza Mária Lindmayerová: „Jediná hodina v očistci pripadá duši dlhšia ako 20 rokov života plného bôľu na zemi.“

Mária Dionysa z rádu Navštívenia (+ 1653) hovorí: „Čas na večnosti sa meria inou mierou, ako v tomto živote. Ani dlhé roky prežité v zármutku, chudobe, chorobe na tomto svete nemožno porovnať s jedinou hodinou v očistci.“

Blah. Katarína Emmerichová rozprávala 31. decembra 1820, že uvidela v očistci dušu zbožného a dobročinného kňaza, ktorý deň predtým o 21,00 skonal. Mal pobudnúť v očistci tri hodiny, ako mu hovoril anjel strážny. Katarína Emmerichová videla jeho utrpenie a počula, ako hovoril svojmu anjelskému strážcovi: „Teraz vidím, že si z nás aj anjeli robia žarty.“ Dobrý kňaz sa domnieval, že bol v očistci niekoľko rokov, a nemohol uveriť, že tam strávil iba tri hodiny.

Masima - Verím a Dôverujem
Peter(skala)
Pekný citat, len by bolo dobré, keby sa by prepisoch upravovali gramaticke chyby, zvlašť ked sa jedná o teologicke a naboženské pojmy:
Nebo, Očistec, Peklo ... to sú názvy jedinečných a originálnych miest, ktoré su oveľa dôležitejšie ako mestá, či obce, dokonca aj názvy alebo mená osobných záležitostí.
Preto ich treba písať s velkým začiatočným písmenom a tak zaroven odlíšiť od podobných …More
Pekný citat, len by bolo dobré, keby sa by prepisoch upravovali gramaticke chyby, zvlašť ked sa jedná o teologicke a naboženské pojmy:
Nebo, Očistec, Peklo ... to sú názvy jedinečných a originálnych miest, ktoré su oveľa dôležitejšie ako mestá, či obce, dokonca aj názvy alebo mená osobných záležitostí.

Preto ich treba písať s velkým začiatočným písmenom a tak zaroven odlíšiť od podobných až rovnakých pojmov, ktoré však majú iný význam.

napr: nebo v ateistickom ale aj civilnom slovníku znamená nebeskú oblohu.
Preto, ked sa aj v Biblii píše, že Ježiš "vystupil do neba", tak s malým "n", lebo autor chcel poukazať na to, že Ježiš vystupoval zo zeme smerom na hor a to podobne ako Eliáš, ktorý rovnako vystupil zo zmene do neba, ale nie do Neba, kde prebýva Boh, kedže vieme, že je "len" v Raji, čo nie je Nebeske Kralovstvo, ale ako hovorí bl.Emerichová, tak miesto na zemi - nedostupne ľudom.

Podstatne je rozlišovať medzi civilným a naboženským slovníkom, aby sme správne porozumeli, že sa nejedná len o atmosferu medzi zemou a vesmirom, ale skutočné Nebo - to duchovné, kde prebývajú duchovne bytosti, anjeli, svätí a Boh.

To isté, aj čo sa týka Očistca, aby bolo zrozumiteľné, že sa nejedná o nejaké civilné-pozemské miesto očisťovania toho telesného, ale naopak - duchovneho a duševneho, ktoré prebýva v duchovnej sfere.

Ja chapem nekresťanov alebo nekatolikov ako ked píšu na blogoch, či dokonca spravach o týchto pojmoch bez náležitej vážnosti, ale katolik by mal rozlišovať pojmy a tak sa aj správať, vyjadrovať, aby ludia videli odlišnosť, ale zaroven aj porozumeli... pretože práve tieto nesprávne zaužívane frazy mylia ludí a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.

Tiež je zaujímavé ako niektorí bazírujú na gramatických chybách typu:
1. y/i
2. dva/dve
3. Slovák/slovák

... ale ked im nevadí písať podstatné mená-názvy s malým písmenom a to náboženské pojmy, tak to môže prezrádzať ich priority a hodnoty, ktoré uprednostňujú, čiže telesné pred duchovnými.
Marieta Ria
Nevšimla som si, že by sa v náboženských textoch všade používalo označenie veľký písmenom, či to píšu kňazi, teológovia a pod. Preberám články z duch. stránok a nestretám sa s tým. Keď ide o označenie Boha a Božs. osôb, P. Márie, tam je to samozrejmé, ale toto mi už príde prehnané, keď to nie je tak zaužívané. Tým nechcem znižovať význam týchto miest.
Musím povedať. že ma viac iritujú …More
Nevšimla som si, že by sa v náboženských textoch všade používalo označenie veľký písmenom, či to píšu kňazi, teológovia a pod. Preberám články z duch. stránok a nestretám sa s tým. Keď ide o označenie Boha a Božs. osôb, P. Márie, tam je to samozrejmé, ale toto mi už príde prehnané, keď to nie je tak zaužívané. Tým nechcem znižovať význam týchto miest.
Musím povedať. že ma viac iritujú gramatické chyby, aj tie, čo si spomínal, ktoré tak kolú oči a to je v zásadách správneho používania jazyka a každý by to mal ovládať. Prepáč, ale toľkokrát čítam v Tvojich komentároch Tomáš namiesto to máš, čo úplné mení význam slov, rozmýšľala som, že koho oslovuješ Tomáš. Hovorím to v dobrom, nechcem sa Ťa dotknúť...
Myslím, že týmto nikto nezhreší, horšie by to bolo s menami Božími, tam možno hovoriť o neúcte, alebo pri označovaní mena druhej Božskej osoby, či Ducha Svätého iniciálkami, čo sa tu bežne deje u jednej osoby...
Peter(skala)
"Tomáš" používam vtedy, ked vidim, že dotyčný je neveriaci ako apoštol Tomáš.
Bežne používam: "... to máš tak ako keď...", ale ked vidím, že je neveriaci, tak použijem slovo: "Tomáš tak ako ked...", aby si spomenul na Tomáša, lebo ludia zvyčajne ked myslia na Tomáša, tak v suvislosti s jeho NEVEROU.
Laco Bajzo
Búh žádný očistec nepotrebuje? Ale my ľudia podľa Pánových slov očividne áno!
Kde je miesto múk ,ten žalár v ktorom bude každý musieť zaplatiť z každého daromného slova a z ktorého sa nedostane ,kým nezaplatí do posledného haliera?
Mat. 18 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú …More
Búh žádný očistec nepotrebuje? Ale my ľudia podľa Pánových slov očividne áno!
Kde je miesto múk ,ten žalár v ktorom bude každý musieť zaplatiť z každého daromného slova a z ktorého sa nedostane ,kým nezaplatí do posledného haliera?

Mat. 18 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Luk.18kap: "Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať."

Kde je to miesto v ktorom nebeský Otec tak urobí aj nám ,ak sa zachováme ako ten zlý sluha? Kde je to miesto ,kde zlých sluhov zbijú?! v nebi?! Určite nie! A tu na zemi tiež nie! Tak kde?!

Pán Ježiš podľa takých ako ty očividne táral dve na tri a také miesto trestu si len tak vymyslel!
Robíte z luhára zo samotného Boha!
David Michael Emeth
Kážete tady nebiblické nauky, dosvědčené leda vaší tradicí! Bůh může člověka vyvést i z pekla, očistec na to nepotřebuje... 🙂❗
David Michael Emeth
Očistec je lidská, ne Boží nauka! Proč si vymýšlíte? Protože jste jako fariseové, a dopadnete jako oni. 😬❗
Mar 7:8: "Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“"❗
Peter(skala)
@David Michael Emeth
David ked hovoríš, že Očistec je ľudská nauka a nie Božia, tak preto, že neveriš ako by Boh chcel, aby sme sa prihovarali za zosnulých?
🤔
David Michael Emeth
Vůbec ne, vždyť říkám, že Bůh může vyvést i z pekla. 🙂
Peter(skala)
... a prečo veriš, že môže vyviesť aj z Pekla, ked Ježiš jasne povedal zatratenemu bohačovi, že aj keby chcel, tak by mu nemohol pomôcť ?!
Ináč, ako to, že veríš tomu, ked Pravoslavna cirkev tomu neverí?More
... a prečo veriš, že môže vyviesť aj z Pekla, ked Ježiš jasne povedal zatratenemu bohačovi, že aj keby chcel, tak by mu nemohol pomôcť ?!

Ináč, ako to, že veríš tomu, ked Pravoslavna cirkev tomu neverí?
Laco Bajzo
Emeth - Si len ďalší hlupák ,ktorý si vytvoril vlastné náboženstvo.
David Michael Emeth
Vlastní náboženství si vytvořili katolíci... 🙂❗
David Michael Emeth
Peter (skala) - všechno je možné tomu, kdo věří! K boháčovi nemluví Jesus, ale Abraham. Co je člověku nemožné, Bohu je možné!
A apoštol Pavel dokonce mluví o lidech, co se křtí za mrtvé, a nijak tuto praxi neodsuzuje... 🙂❗
1 Kor 15:29: "Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?"
BernadettaJaMalinka
@Laco Bajzo, dôkazov o ocistci je v písme viac ale tie, ktoré si uviedol, nie sú o ocistci ale o večnom treste pre zlých a lenivých sluhov. Dá im podiel medzi nevernými.. t.j. v pekle.
Laco Bajzo
Bernadeta - Nie je to peklo ,lebo ide o dočasné tresty: "kým nesplatí celú dlžobu"
Učeník Pánov
@David Michael Emeth napísal nasledovné:
Bůh žádný očistec nepotřebuje, pochopte to už konečně, a neobtěžujte Ho svými výmysly, nepodloženými Písmem:
1Sa 2:6: "Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do pekla i vyvodí."
Kdo můžeš pochopit, pochop. ❗
LENŽE PREKLAD NESEDÍ:
“ The LORD killeth, and maketh alive; He bringeth down to the grave, and bringeth up.”
Jewish Publication Society Bible
Tu sa …More
@David Michael Emeth napísal nasledovné:

Bůh žádný očistec nepotřebuje, pochopte to už konečně, a neobtěžujte Ho svými výmysly, nepodloženými Písmem:
1Sa 2:6: "Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do pekla i vyvodí."
Kdo můžeš pochopit, pochop. ❗

LENŽE PREKLAD NESEDÍ:

“ The LORD killeth, and maketh alive; He bringeth down to the grave, and bringeth up.”
Jewish Publication Society Bible

Tu sa píše “grave”, čo sa prekladá ako hrob, či záhrobie, nejedná sa o peklo.

“The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up.”
King James Version (KJV)

V tomto preklade tiež: “grave”

V gréckom preklade je použité slovko:
“Sheol” , čo neznamená peklo, ide o záhrobie.

Z pekla už nikto neunikne.
David Michael Emeth
Co to tady meleš za nesmysly? V řeckém překladu není použité slovo šeol, to je v hebrejském textu, ale slovo hádes, které je v NZ překládané jako peklo (v Bibli kralické)!
Řecký text:
1SA 2:6: "κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·"
Nevyjadřuj se k věcem, kterým evidentně nerozumíš... 😄❗
David Michael Emeth
Zj 20:13-14: "A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero." (Překlad CSP)
Řecký text:
REV 20:13-14: "καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν …More
Zj 20:13-14: "A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero." (Překlad CSP)
Řecký text:
REV 20:13-14: "καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός."
Učeník Pánov
Opravujem sa, sheol je hebrejsky. Ale peklo to nie je. Verš zo Samuelovej knihy, ktorý si tu uviedol bol napísaný hebrejsky, nie grécky a toho sa prekladatelia držia.
Význam cudzieho slova „ šeol ” v Slovníku cudzích slov
šeol – podsvetie v Starom zákone
A prečo sa rozčuluješ @David Michael Emeth ? Nedokážeš pokojne diskutovať?More
Opravujem sa, sheol je hebrejsky. Ale peklo to nie je. Verš zo Samuelovej knihy, ktorý si tu uviedol bol napísaný hebrejsky, nie grécky a toho sa prekladatelia držia.

Význam cudzieho slova „ šeol ” v Slovníku cudzích slov

šeol – podsvetie v Starom zákone

A prečo sa rozčuluješ @David Michael Emeth ? Nedokážeš pokojne diskutovať?
Učeník Pánov
Takže žiadne peklo ale podsvetie. A to je podstatný rozdiel. Tie preklady do anglického jazyka, ktoré som tu uviedol schválne nie sú katolícke ale jeden je židovský a druhý je protestantský. A jasne prekladajú slovo “sheol” ako “grave” , teda hrob, či záhrobie. Nie ako “hell” - peklo.
David Michael Emeth
A jaký je rozdíl mezi podsvětím a peklem, můžeš to objasnit? 😄
David Michael Emeth
S nedouky a ignoranty tvého druhu se de facto diskutovat ani nedá, bývá to jako rozhovor s jehovistou - dlouhé, únavné, a hlavně k ničemu... 🙂❗
Učeník Pánov
@David Michael Emeth ,
Pýcha, zaslepenosť a opovrhovanie ti nedovoľuje diskutovať. Preštuduj si v biblickom slovníku čo znamená slovo “sheol” (grave, podsvetie) a čo “gehenna” (hell, peklo- miesto večného trestu) Konkordancií tam nájdeš dosť. Ide o dva úplne iné pojmy.More
@David Michael Emeth ,

Pýcha, zaslepenosť a opovrhovanie ti nedovoľuje diskutovať. Preštuduj si v biblickom slovníku čo znamená slovo “sheol” (grave, podsvetie) a čo “gehenna” (hell, peklo- miesto večného trestu) Konkordancií tam nájdeš dosť. Ide o dva úplne iné pojmy.
David Michael Emeth
Neodpověděl jsi na mojí otázku, jaký je rozdíl mezi podsvětím a peklem! Nedokážeš to? 🙂
Učeník Pánov
V časoch Starého Zákona čakali duše spravodlivých zosnulých v podsvetí, ktoré nebolo miestom večného utrpenia. Po príchode prisľúbeného Spasiteľa a Vykupiteľa duší, Ježiša Krista a Jeho smrti na kríži, sa prísľuby Božie vyplnili a sám Kristus Pán zostúpil k zosnulým do podsvetia ako aj recitujeme v Symbole viery a vyviedol odtiaľ duše spravodlivých. To by si mal vedieť, @David Michael EmethMore
V časoch Starého Zákona čakali duše spravodlivých zosnulých v podsvetí, ktoré nebolo miestom večného utrpenia. Po príchode prisľúbeného Spasiteľa a Vykupiteľa duší, Ježiša Krista a Jeho smrti na kríži, sa prísľuby Božie vyplnili a sám Kristus Pán zostúpil k zosnulým do podsvetia ako aj recitujeme v Symbole viery a vyviedol odtiaľ duše spravodlivých. To by si mal vedieť, @David Michael Emeth . Peklo je iná kategória. Odtiaľ sa už nedostane nikto, potvrdil to aj Ježiš, keď rozprával učeníkom podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi. Peklo je večný trest.