csk.news
1.4K

František podporuje liturgický studený bojovník

61-ročný biskup Yves Le Saux z francúzskeho Le Mans (364 000 katolíkov) bol 27. júna vymenovaný za biskupa Annecy (527 000 katolíkov).

Okrem toho, že Le Saux je chladným bojovníkom za liturgiu, nikdy nepreukázal žiadne vynikajúce výsledky vo funkcii biskupa. V dekréte z 21. júna aplikoval Traditionis Custodes mimoriadne rigidným a legalistickým spôsobom.

Išiel dokonca nad rámec TQ a v rozpore s kánonickým právom nariadil kňazom rímskeho obradu, aby spoluprednášali počas chrismovej eucharistie.

Zdôraznil tiež, že Bratstvo svätého Petra - ktoré má dom v diecéze Annecy - môže sláviť rímsky obrad len "vo vlastných kostoloch a oratóriách". Na všetkých ostatných miestach je potrebný súhlas Le Saux.

La Croix predstavuje diecézu Le Mans ako miesto, "kde je moc biskupa delegovaná na ženy". Podobne ako vynikajúci fréjus-toulonský biskup Rey, aj Le Saux patrí do charizmatického spoločenstva Emmanuel.

#newsZxflyawuii