Wieczne Odpoczywanie Amen
być może dla borgolio ojcem jest - szatan, więc modli się do niego:

„i nie opuszczaj nas w pokusach” = ,,NIE PRZESTAWAJ NAS KUSIĆ,, - genialne.