3
4
1
2
Chcete vědět, co se má opravdu dít? Přečtěte si tajný plán elit...❗ "Zde se provádí konečný plán. Věci se obrátí ohledně vyprávění o vakcíně. Bylo mi včas řečeno, že vakcína zvýší množství infekcí a …More
Chcete vědět, co se má opravdu dít? Přečtěte si tajný plán elit...❗
"Zde se provádí konečný plán.
Věci se obrátí ohledně vyprávění o vakcíně. Bylo mi včas řečeno, že vakcína zvýší množství infekcí a lidé začnou umírat. Miliardy lidí
zemřou, lidé budou rozzuřeni a spálí své vlády do základů. Jejich vůdci, vědci a média budou zapáleni, pronásledováni a věšeni na ulicích."
😬❗
dyk
Jeremiáš 51,56:

56 Veď (proti nemu), proti Bábelu prichádza ničiteľ, chytia jeho hrdinov, zlámu ich kuše, veď Bohom odplaty je Pán, odpláca s určitosťou.
didimos
Modleme se ať Pán opravdu zkrátí to protivenství na minimum...ať se zachrání co největší počet duší...On to slíbil, a Pravý čas zná jen ON. Je to v těch nejlepších rukách !!!!!
ekans
MORSKÁ ŠELMA
1
Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala …
More
MORSKÁ ŠELMA
1
Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?" 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.
didimos
Ano, může to tak být...ten chaos revoluce a nepokoje jsou plánovány..v absolutním bezpráví se totiž instalují nové pořádky nejlépe. Známý je Leninův výrok- Změníme Rusko na ruiny, a na nich postavíme svůj nový chrám...Ten chaos musí být tak velký, aby lidé byli zcela bezradní, a pak budou souhlasit s novým Antikristem, který povstane, stím, že ukončí to vraždění...Všichni budou PRO !!! To je ta …More
Ano, může to tak být...ten chaos revoluce a nepokoje jsou plánovány..v absolutním bezpráví se totiž instalují nové pořádky nejlépe. Známý je Leninův výrok- Změníme Rusko na ruiny, a na nich postavíme svůj nový chrám...Ten chaos musí být tak velký, aby lidé byli zcela bezradní, a pak budou souhlasit s novým Antikristem, který povstane, stím, že ukončí to vraždění...Všichni budou PRO !!! To je ta finta...Všichni dnešní aparátčíci jsou jen užiteční idioti, kteří jsou na odstřel, je to evidentní..Ale až bude hořet Paříž a Řím apod. sranda z pomsty skončí...lidi se schovaj..a budou čekat na zázrak, a on přijde...Antikrist. Oblíbený a vzdělaný člověk...Skoro nikdo ten podvod nepozná...viz Písmo. Lidi budou stát frontu na čipování, a doufajíce tak v ochranu Nových orgánů Míru""""A pak až přijde Kristus !!!