Clicks801
pl.news
12

Kapłaństwo amazońskie "zaprzecza sakramentalnemu charakterowi katolickiego kapłaństwa"

Logiczne jest, że kapłan żyje w celibacie, ponieważ działa „w osobie Chrystusa”, który żył w celibacie, kardynał Walter Brandmüller (91), powiedział IlGiornale.it 16 stycznia.

Za pomysłem wprowadzenia małżeństw duchownych „w niektórych obszarach” stoi według niego "kiepska socjologiczna koncepcja kapłaństwa".

Ta koncepcja „zaprzecza sakramentalnemu i nadprzyrodzonemu charakterowi katolickiego kapłaństwa”.

Brandmüller prosi Franciszka, aby nie zapomniał słowa Pana skierowanego do apostołów:

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”. (Łk 14, 26).

Grafika: Walter Brandmüller, #newsUrrauzvawd

Gdyby wysłać do Amazonii różnych biurokratów watykańskich, tudzież studentów różnych teologii czy filozofii, to okazałoby się, że kapłanów jest za dużo. Kościół Święty matka nasza stał się instytucją biurokratyczną. Ciekawa sytuacja ma miejsce, jeżeli analizujemy stopnie wyższego duchowieństwa. Mamy: biskupa pomocniczego, biskupa tytularnego, arcybiskupa wreszcie kardynała. Ale wśród zwykłych …More
Gdyby wysłać do Amazonii różnych biurokratów watykańskich, tudzież studentów różnych teologii czy filozofii, to okazałoby się, że kapłanów jest za dużo. Kościół Święty matka nasza stał się instytucją biurokratyczną. Ciekawa sytuacja ma miejsce, jeżeli analizujemy stopnie wyższego duchowieństwa. Mamy: biskupa pomocniczego, biskupa tytularnego, arcybiskupa wreszcie kardynała. Ale wśród zwykłych prezbiterów stopnie zostały zniesione. Dawniej był wikary, proboszcz, dziekan, prałat infułat i tak dalej. Relacja jest następująca im mniej wiernych: tym więcej hierarchii.
Mark0S likes this.