02:21
RADEK29
1.4K
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik. 12. GRZECHY NA URZĄD NEJWYŻSZY I DOSTOJNOŚĆ KRÓLEWSKĄMore
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik.

12. GRZECHY NA URZĄD NEJWYŻSZY I DOSTOJNOŚĆ KRÓLEWSKĄ