Clicks124
EON

„Nie wierzę w żadną religię: moja wiara jest abstrakcyjna, a moja kultura jest żydowska”.

Skąd pochodzi to jasne prorocze jasnowidzenie? Jakie siły go ożywiają? Jakim interesom zasadniczo służy?
Jacques Attali sam udziela nam kilku odpowiedzi w wywiadzie dla świata religii. Wyjaśnia swoją metodę pracy: „Przygotowując swoje książki, zastanawiam się, co myśli judaizm na ten temat. „Pochodząc z ultra talmudycznej rodziny, twierdzi, że„ raz w miesiącu studiuje żydowskie teksty i spotyka się z nauczycielem. (Z tym rabinem) co roku podejmujemy nowy temat, motywowani moją ciekawością pisarską. Dlatego uznaje w sposób dorozumiany, że to judaistyczny egregor go inspiruje i wyraża się poprzez swoje proroctwa. W tym wywiadzie wyjaśnia swoje koncepcje religijne i metafizyczne: „Nie wierzę w żadną religię: moja wiara jest abstrakcyjna, a moja kultura jest żydowska”. To

jest matrycą Nowego Porządku Świata na płaszczyźnie duchowej, ze wszystkim, co zawiera kłamstwa i sprzeczności. Wyraża z jednej strony ekumenizm nowej ery, który powinien doprowadzić do powstania jednej światowej religii, kierowanej przez mesjasza, uznawanego przez wszystkich (co zapowiedział już Jan Van Rickenborg Long w Unmasked), z drugiej, idea, że judaizm nie jest już religią konkretną, materialistyczną, a nawet ekskluzywną. Attali sprzeciwia się swojej abstrakcyjnej wierze i kulturze żydowskiej, tak jakby judaizm nie miał dziś nic religijnego. ani nawet ekskluzywista. Attali sprzeciwia się swojej abstrakcyjnej wierze i kulturze żydowskiej, tak jakby judaizm nie miał dziś nic religijnego. ani nawet ekskluzywista. Attali sprzeciwia się swojej abstrakcyjnej wierze i kulturze żydowskiej, tak jakby judaizm nie miał dziś nic religijnego.
W przemówieniu na temat Żydów we Francji Attali powiedział jednak o żydowskim monoteizmie, że „monoteizm i Żyd to to samo, ponieważ monoteizm ma żydowskie pochodzenie”. Ta zwięzła formuła jest jasna, dla niego trzy wielkie religie monoteistyczne są żydowskie. O chrześcijaństwie mówi: „Jezus jest dla mnie wielkim żydowskim prorokiem. Rozwija i ujawnia to, co już istnieje w teologii żydowskiej: miłość bliźniego i powszechność Boga. Dlatego możemy być w pełni Żydami i podążać za myślą Jezusa. Zasadniczo jedyną rzeczą, która naprawdę odróżnia Żydów od chrześcijan, ich spadkobierców, jest to, że dla Żydów „On” przyjdzie, a dla chrześcijan „On” powróci. »Przywołuje kolejną istotną różnicę, której udaje, że żałuje, mając na uwadze, że to właśnie zapewnia siłę judaizmu do dziś na poziomie materialnym: „W judaizmie skandalem jest ubóstwo. W katolicyzmie skandal to bogactwo. Wie bardzo dobrze, że jeśli cytuję go, „podstawowymi firmami dzisiejszego dnia są żydowskie dobra” (Żydzi, świat i pieniądze), to dzięki tej dogmatycznej rozbieżności.
ISLAM, ZBROJONE RAMIĘ JUDAIZMU
W odniesieniu do islamu Attali jest szczególnie zachwalany: „Islam jest w pewnym sensie religią doskonałą, o ile jest religią bez historii, transcendentną i uniwersalną, w całkowitej abstrakcji, z Bóg pozbawiony jakiegokolwiek antropomorfizmu. Abstrakcja judaizmu i chrześcijaństwa tamtych czasów. Rabini natychmiast zaakceptowali islam jako monoteizm, a nawet najczystszy, powiedział Majmonides. Tym apelem Attali wskazuje nam centralne miejsce, jakie islam odegra w ustanawianiu porządku światowego. Początkowo islam, jednogłośnie przyjęty jako wielka religia, będzie służył jako motor migracji, a zatem jako wektor rozpadu starych struktur. Na przykład w Europie kwestia integracji Turcji jest tego doskonałą ilustracją.
Islam musi umożliwić pozbycie się starych wspólnot narodowych Europy, zburzenie poczucia tożsamości i moralne wykorzenienie rdzennej ludności. W Europie (krajach) w 1994 roku Attali ostrzegał: „Europa nie powinna już akceptować siebie jako klubu chrześcijańskiego, ale jako przestrzeń bez granic, od Irlandii po Turcję, od Portugalii. do Rosji, od Albanii po Szwecję, że kulturowo faworyzuje nomada nad siedzącym trybem życia, tolerancję wobec tożsamości, krótko mówiąc, wielokrotność członkostwa zamiast wykluczenia. Jeśli Attali broni współczesnego islamu, to dlatego, że doskonale zna rolę, która zostanie mu powierzona na dziś i jutro. Wie, że zasadniczo islam uznaje tylko teokratyczny rząd, i że dla niego świat jest rozległym polem podboju, obszarem wojny, którego celem jest ustanowienie republik islamskich. To właśnie ten radykalizm zostanie zinstrumentalizowany podczas przyjścia fałszywego powszechnego mesjasza. Nowa religia światowa będzie wówczas miała dociekliwą siłę islamu, aby narzucić swoją totalitarną moc.
CZARNY WIEK ŚREDNI
Z pełną znajomością faktów, Jacques Attali demaskuje i narzuca „plan” władz planetarnych. Wydaje się, że bez skrupułów organizuje upadek Francji w ciemną erę. Kiedy jego Słownik XXI wieku dyktuje powszechny pokój, to lepiej akceptować nowe epidemie, czarną technologię (bio i nano), sztuczność środowiska, totalną wojnę z sumieniem.
W DOSKONAŁEJ
WIEDZIE O PRZYCZYNIE JACQUES ATTALI, NARAŻA
I NASTAWIA „PLAN” WŁADZ PLANETARNYCH
.
Kiedy Attali „wymyśla”, a raczej wyraża i nakazuje Francji strategię dostosowania się do ewolucji świata, przeciętny obywatel kusi, by wierzyć w swoją dobrą wolę, w lojalny zamiar obrony interesów Przede wszystkim Francja. Niestety, człowiek zaczyna poważnie wątpić w to, gdy dowiaduje się, że jego poglądy są przeciwne, jeśli chodzi o Izrael. W przypadku Francji opowiada się za otwarciem granic i krzyżowaniem, ale jeśli chodzi o Izrael, jest otwarcie zaniepokojony rozmyciem żydostwa. Nie ma wątpliwości, że opowiada się za potwierdzeniem i wzmocnieniem wpływów Żydów na świecie, co jest oczywiście niezgodne z obroną interesów Francji.
W niedawnym wywiadzie, w którym Attali został zapytany o talent, wspomina niezwykłe doświadczenie, jakie miał w École Polytechnique. Zdawał 6-godzinny test z matematyki. Po około pół godzinie trudność była taka, że nikt nie mógł nawet zacząć pisać linii. Więc wszyscy zwrócili się do niego, poczuł wewnętrzną „zmianę” i wszystko stało się dla niego jasne. Zdobył 19/20, wszyscy inni strzelili mniej niż 3/20. Od tego momentu zaczął odczuwać prawdziwą wyższość nad innymi. Z okultystycznego punktu widzenia - nie mówi tego oczywiście - jest to moment, w którym znalazł się pod całkowitą kontrolą swojej istoty aurai, która powinna zatem być służyć jako pośrednik między wysoką hierarchią judaistyczną a własną osobowością. To właśnie w tym właśnie momencie zwątpienia i samotności ostatecznie zdecydował się podpisać pakt, który skazałby go na niestrudzenie służenie swojemu egregorowi w zamian za władzę i uznanie, które ma. Dlatego ukończył Politechnikę z bezprecedensowymi wynikami. Jego kariera została teraz zaplanowana pod błogosławieństwem inteligencji planetarnej i najbardziej wpływowych lobby na planecie. Dlatego od tego czasu stał się rodzajem medium okultystycznych mocy, które rządzą ziemskim planem. Towarzyszy ruchowi dekadencji z pełną znajomością faktów. To właśnie w tym właśnie momencie zwątpienia i samotności ostatecznie zdecydował się podpisać pakt, który skazałby go na niestrudzenie służenie swojemu egregorowi w zamian za władzę i uznanie, które ma. Dlatego ukończył Politechnikę z bezprecedensowymi wynikami. Jego kariera została teraz zaplanowana pod błogosławieństwem inteligencji planetarnej i najbardziej wpływowych lobby na planecie. Dlatego od tego czasu stał się rodzajem medium okultystycznych mocy, które rządzą ziemskim planem. Towarzyszy ruchowi dekadencji z pełną znajomością faktów. To właśnie w tym właśnie momencie zwątpienia i samotności ostatecznie zdecydował się podpisać pakt, który skazałby go na niestrudzenie służenie swojemu egregorowi w zamian za władzę i uznanie, które ma. Dlatego ukończył Politechnikę z bezprecedensowymi wynikami. Jego kariera została teraz zaplanowana pod błogosławieństwem inteligencji planetarnej i najbardziej wpływowych lobby na planecie. Dlatego od tego czasu stał się rodzajem medium okultystycznych mocy, które rządzą ziemskim planem. Towarzyszy ruchowi dekadencji z pełną znajomością faktów. pod błogosławieństwem planetarnych inteligencji i najbardziej wpływowych lobby na planecie. Dlatego od tego czasu stał się rodzajem medium okultystycznych mocy, które rządzą ziemskim planem. Towarzyszy ruchowi dekadencji z pełną znajomością faktów. pod błogosławieństwem najbardziej wpływowych planetarnych inteligencji i lobby na planecie. Dlatego od tego czasu stał się rodzajem medium okultystycznych mocy, które rządzą ziemskim planem. Towarzyszy ruchowi dekadencji z pełną znajomością faktów.
Kiedy jej najnowszy raport zawiera 316 decyzji, jest to więcej niż ukłon w stronę jej społeczności. Ponieważ hebrajski czyta się od prawej do lewej, musimy rozumieć 613, podobnie jak 613 artykułów w Talmudzie, a dokładniej tak, jak 316 przykazań nadanych Francji przez porządek świata. „Gojowie français” z niewielką mocą, którzy mogliby zobaczyć w tym coś szokującego, teraz wiedzą w większości, że jest to bardzo poważne i niepodlegające negocjacjom. Rząd francuski, podobnie jak junta birmańska, wie, czego się spodziewać. Attali, jako dobry talmudysta, nie daje się zwieść.
Attali jest odpowiedzialny za zapewnienie, że więzienie jest dobrze strzeżone. Zatem wbrew temu, co deklaruje Jean Pierre Elkabbach, prezydent Europy 1, Attali nie jest „prorokiem, który daje nam szansę na wydostanie się”. Jest medium Ciemnego Wieku, który poprzez swoje hipnotyczne wizje świadomie prowadzi masy w kierunku ich zatracenia na ołtarzu swojego wyjątkowego boga, naprawdę ekskluzywnego.

egaliteetreconciliation.fr/…Nouvel-Ordre-Mondial-3777.html