Sealtiele
431.8K
pařez
Tak jednoduché to není - viz Jonáš.
Ať se to naplní, nebo ne - obojí bude představovat jakýsi "fakt", který těm, kdo chtějí poznat skutečný stav věcí, může pomoci poznat pravdu.
Těm kdo mají "jasno" to nepomůže k ničemu...
Peter(skala)
Pařez
aked nebude na Vianoce nový obrad vo Vatikánu, tak to znamená, že zjavenia M.Carberovej sú falošné?
pařez
jecminek 🤗
"...maximalistické generování poselství jedno za druhým..."
Tak pokud jsou ta poselství pravá, tak se budeš muset Ječmínku smířit s tím, že Tě budou "provokovat" až do konce života/příchodu Páně (záleží zda nám bude dáno se toho dožít). Někde bylo napsáno, že nám budou dávána až do Posledního dne... :-)
"...Nemáš pochybnosti? Nabízí ti to odpovědi a nebo v něčem uspokojuje?..."
Pochy…More
jecminek 🤗

"...maximalistické generování poselství jedno za druhým..."
Tak pokud jsou ta poselství pravá, tak se budeš muset Ječmínku smířit s tím, že Tě budou "provokovat" až do konce života/příchodu Páně (záleží zda nám bude dáno se toho dožít). Někde bylo napsáno, že nám budou dávána až do Posledního dne... :-)

"...Nemáš pochybnosti? Nabízí ti to odpovědi a nebo v něčem uspokojuje?..."
Pochybnosti má skoro každý - pouze opravdu svatí - velikáni víry - je již překonali. A také lidé zaslepení - ti si je pro změnu nepřipouští ;-)
Odpovědi to nabízí, ale také vzbuzuje otázky - především se ale tato poselství snaží vzbudit důvěru v Boha - navzdory všemu, co může přijít...

"...nevykazují žádné plody, neosvědčují se v životě..."
Ale jak to můžeš tvrdit?

ad) "další" ;-) - počkejme si nějaký čas - zda dojde ke zjevením Panny Marie na místech, kde k jejím zjevením došlo dříve a kde byla uznána Církví. Počkejme si, zda bude o vánocích nový obřad ve Vatikánu...
Definitivně budeme znát pravdu, po "Varování" (Výstraze)...
Peter(skala)
Hamilton.. a preto Božie Slovo (Sväté Písmo) uznáva skoro celý svet? 😲
Hamilton
Pravé Boží slovo vždy vyvolává satanův odpor! Kdyby ta poselství byla od lidí nebo od odpůrce všichni by tomu tleskali tak jako dnešní euro-americké kultuře!
pařez
Máte pravdu, Ječmínku, že přítomnost nenávisti vůči nějakým proroctvím nebo vizím není jednoznačnou známkou toho, že pocházejí od Boha. Ale to, co se v tom citátu chtělo říci, je to, že pravé Boží poselství se setká s mimořádnou nenávistí od lidí.
S určitou mírou "nenávisti" - odmítáním, averzí, úšklebky - se setká každý, kdo do nějaké komunity přichází s novými myšlenkami, které narušují "staré …More
Máte pravdu, Ječmínku, že přítomnost nenávisti vůči nějakým proroctvím nebo vizím není jednoznačnou známkou toho, že pocházejí od Boha. Ale to, co se v tom citátu chtělo říci, je to, že pravé Boží poselství se setká s mimořádnou nenávistí od lidí.

S určitou mírou "nenávisti" - odmítáním, averzí, úšklebky - se setká každý, kdo do nějaké komunity přichází s novými myšlenkami, které narušují "staré pořádky" - příčina může být přirozené povahy a vyplývat z toho, že dotyčný ty druhé vlastně "nutí" ke změně jednání, bere jim zažité jistoty, prostor, na který byli zvyklí.
Druhý motiv může být ten, že lidé emočně nepříznivě vnímají nesoulad (rozdílnost názorů) ve své společnosti - názorová jednota je známkou toho, že lidé "táhnou za jeden provaz" a jejich síly se sčítají. Naopak nejednota působí tříštění sil a je známkou nerozhodnosti a oslabení komunity - a tím ohrožení přežití jejích členů.

Nenávist vůči Božím prorokům má ale především démonickou příčinu, protože Zlý se snaží tyto proroky umlčet, nebo alespoň zničit jejich hodnověrnost. Proto se tam píše o "takové nenávisti" - ve významu mimořádné zloby.

ad)"...Jenže je naklonováno tolik poselství, že pokud něco nedopadne, tak "fandové" si stejně najdou jiný záchytný bod..."
Po pravdě řečeno, než naplnění předpovězených vnějších událostí mě spíše zajímá, jakou znalost lidského nitra prokazuje autor těchto poselství. Ta vnější znamení se totiž naplnit mohou, ale nemusí, znalost člověka se naproti tomu projeví vždy.
To ale musí posoudit každý sám...
pařez
Aobubo - jestli je nebo není poslední prorok, to ukáže budoucnost.
Dva svědci ve Zjevení - uvidíme, bude-li nám dáno dožít se naplnění tohoto znamení. Pak budeme (snad) vědět více.
Poselství MBM vysvětlují "dva svědky" jako křesťanství a judaismus - v moři "globálního synkretismu" budou svědčit o existenci osobního Boha (Židé) a vtělení jeho Syna (křesťané).
A jestli tomu věřím? Nesnadná odpověď…More
Aobubo - jestli je nebo není poslední prorok, to ukáže budoucnost.
Dva svědci ve Zjevení - uvidíme, bude-li nám dáno dožít se naplnění tohoto znamení. Pak budeme (snad) vědět více.
Poselství MBM vysvětlují "dva svědky" jako křesťanství a judaismus - v moři "globálního synkretismu" budou svědčit o existenci osobního Boha (Židé) a vtělení jeho Syna (křesťané).
A jestli tomu věřím? Nesnadná odpověď i z důvodu různého významu slova "věřit". Asi takto - jsem už za hranicí, kdy člověku v hlavě "přecvakne přepínač" a začne to brát jako hodnověrné a pravé - pořád ale ještě pokukuji po "známkách autentičnosti" těchto poselství - takže to ještě není na 100%.
aobubo
Opravdu Pařezi věříte, že MBM je poslední prorok, jak se ve vašem vkladu z varování píše?Já si to tedy nemyslím, protože prorockým darem může defacto být kdokoli až do doby druhého příchodu Pána Ježíše Krista.Ještě jedna věc, jak si pak tedy vysvětlujete zmínku ve Zjevení o dvou svědcích prorocích.Podle mého je celé varování blud, ikdyž inteligentní, tak i přesto pořádně veliký blud.
pařez
Peter
"...Záväzné učenie Cirkvi je podľa LG25 (2VK) to, čo pápeži schválili a týka sa to viery alebo mravov..."
Nevím, zda to opravdu je v LG takto napsané, pokud ano, byl by to příklad nejednoznačnosti, která je dokumentům 2.VK často vytýkána. Co zmiňujete (schválení papežem a že to týká víry nebo mravů) jsou jen dvě podmínky. Další podmínkou, o které vím (možná mohou být další), je to, že …More
Peter
"...Záväzné učenie Cirkvi je podľa LG25 (2VK) to, čo pápeži schválili a týka sa to viery alebo mravov..."

Nevím, zda to opravdu je v LG takto napsané, pokud ano, byl by to příklad nejednoznačnosti, která je dokumentům 2.VK často vytýkána. Co zmiňujete (schválení papežem a že to týká víry nebo mravů) jsou jen dvě podmínky. Další podmínkou, o které vím (možná mohou být další), je to, že papež nebo koncil musí mít úmysl prohlásit určitou pravdu víry jako definitiní a nezměnitelnou, a také musí věřejně deklarovat, že každý, kdo tomu nebude nadále věřit, se touto nevírou vylučuje ze společenství Církve.

Poslední taková dogmata schválil Pius XII. a týkala se Panny Marie, od té doby ani 2.VK, ani žádný papež takový článek víry nevyhlásil. Rozhodně nemůže být za neomylný prohlášený celý dokument nebo katechismus - pouze jasně formulované a stručné definice.
pařez
OK, Ječmínku, možná v kontextu to bude dávat lépe smysl:
1025:
"...Jenom mise, které skutečně pocházejí od Boha, přitahují takovou nenávist. Jenom praví proroci, přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, za dobu mého času na zemi, jsem vzbudil takovou nenávist,…More
OK, Ječmínku, možná v kontextu to bude dávat lépe smysl:
1025:
"...Jenom mise, které skutečně pocházejí od Boha, přitahují takovou nenávist. Jenom praví proroci, přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, za dobu mého času na zemi, jsem vzbudil takovou nenávist, jakou si na Mě vylili. A teď právě ty, můj poslední prorok, vyvoláš takovou nenávist, již dlouho neviděnou – přestože i jiní, podobně jako ty, v nedávné době trpěli..."
Peter(skala)
Pařez, zaujali ma tieto slová:
"Podle mne Poselství neprotiřečí ani Bibli, ani závazné nauce Církve. To, s čím jsou někdy v rozporu, jsou naše názory a představy, "jak by to mělo být" - tento rozpor ale není zásadní. Zásadní rozpor by byl, kdyby byla Poselství v rozporu se závaznou naukou Církve - pokud o něčem takovém víte, tak to prosím uveďte".(pařez 3.3.2014 14:20:44)
Záväzné učenie Cirkvi…More
Pařez, zaujali ma tieto slová:

"Podle mne Poselství neprotiřečí ani Bibli, ani závazné nauce Církve. To, s čím jsou někdy v rozporu, jsou naše názory a představy, "jak by to mělo být" - tento rozpor ale není zásadní. Zásadní rozpor by byl, kdyby byla Poselství v rozporu se závaznou naukou Církve - pokud o něčem takovém víte, tak to prosím uveďte".(pařez 3.3.2014 14:20:44)

Záväzné učenie Cirkvi je podľa LG25 (2VK) to, čo pápeži schválili a týka sa to viery alebo mravov. Pápeži schválili (dokonca 3 poslední) katechizmus, kde sa píše:

"Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe sekularizovaného, „vnútorne zvráteného“ mesianizmu.
KKC 675-677

V Katechizme sa píše o Milenarizme ako o falošnej náuke a nie len vo vysvetlivkách Katolíckej Biblie sa vysvetľuje, že Milenarizmus je totožný s falošnou náukou zv."Chiliazmus" Ide vlastne o to isté len jedno je z latiny a druhé z gréčtiny.

Chiliazmus je nazvaný podľa toho, že sa týka 1000 ročného kráľovstva.
"Chiliasti" (sektári),
už v rannom kresťanstve prišli s náukou, že máme očakávať 1OOOročné kráľovstvo, kde bude mier, pokoj, život bez hriechu, lebo tam bude panovať Ježiš a čo je teraz najdôležitejšie, tak že sa to má údajne uskutočniť ešte pred koncom sveta - resp. pred všeobecným Súdom.

Toto učenie si osvojila aj M.Carberová a vo svojich posolstvách ich preferuje ako posolstvo z Neba.

Ked sa pýtame, či jej posolstvá protirečia učeniu Cirkvi, tak v tomto prípade si protirečia, pretože v katechizme sa jasne píše, že "mesiášska Nádej, čiže vláda Mesiáša SA NEUSKUTONÍ, pokiaľ nenastane "večný Súd":

"...mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom."

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/
😲
superiel
Vždyť i my jsme byli ve křtu povoláni za kněze, proroky a krále. Proroky ve smyslu těch, kdo mají hájit a upozorňovat na Boží zákony. 🤗 www.farnost.estranky.cz/…/iii.-proroci.ht…
pařez
"Jenom praví proroci přitahují nenávist."
K tomu není potřeba nic dodat...More
"Jenom praví proroci přitahují nenávist."

K tomu není potřeba nic dodat...
ivik310
1025. Poselství ze dne 17. ledna 2014 v 00:20.
Jenom praví proroci přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, během času mého pobytu na zemi,.....
Čo hovorí Biblia?
15 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého …More
1025. Poselství ze dne 17. ledna 2014 v 00:20.
Jenom praví proroci přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, během času mého pobytu na zemi,.....
Čo hovorí Biblia?
15 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka? A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti; a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus.
pozn. Kristus znamená Mesiáš...žiaden prorok sa za nás neobetoval na kríži, jedine Mesiáš,Ježiš Kristus

Viac tu: www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com/…/par-z-hlavnych-…
ivik310
umývanie nôh ktoré urobil pápež František väzňom posolstvá vyhlásili za úplnú herézu.
Čo hovori Biblia ?
Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí." 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? 13 More
umývanie nôh ktoré urobil pápež František väzňom posolstvá vyhlásili za úplnú herézu.
Čo hovori Biblia ?
Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí." 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
A čo samotní aspoštoli, ktorým umýval nohy? veď napríklad svätý Matúš bol mýtnikom- Lévi, vtedy bol veľmi neobľúbený, lebo u mýtnikoch bolo známe, že vždy vyberali navyše a prilešovali si do vlastného vrecka. Neboli i apoštoli hriešnici? Veď len koľko krát je aj v Biblii spomenuté ako sa medzi sebou hádali? Kto bude prvý z nich v nebeskom kráľovstve? Keď sa chcel Peter rovnať Ježišovi a kráčať po vode, nakoniec sa začal topiť. A teda, kto je ten, že si dovolí pasovať sa do pozície sudcu, keď samotný Ježiš Kristus neodsudzoval tých, ktorých si povolal. Keď dokázal umývať nohy Judášovi Iškariotskému a pritom vedel, že ho zradí a zapredá? Nemal hriech Judáš ten najvyšší, nie proti človeku, ale proti Bohu?- "beda tomu, kto zradí Syna človeka, pre toho by bolo lepšie, keby mu priviazali nohu o kameň a hodili ho do mora" .
Nie je to čisté farizejtvo obviňovať pápeža Františka, že umýval nohy väzňom? A nevyčítali to isté farizeji Ježišovi Kristovi s kým sa stýka? A ako im on odpovedal? - lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A akoby naschvál si povolával hriešnikov.
Mária Magdaléna ? - bola prostitútkou, v evajneliu sa spomína, že Ježiš Kristus z nej na začiatku vyhnal 7 zlých duchov
Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? - aspoštol Pavol sa podieľal na zabíjaní kresťanov a ich zatýkaní.

Pýtam sa ďalej, naozaj by Ježiš Kristus prišiel a hovoril pápežove chyby nejakej vizionárke? Naozaj to zjavil maličkým, ktorí sa bez hanby to takejto pozície sami pasujú? A sú naozaj maličkí keď bez hanby idú ľudí obviňovať z pýchy, lebo si dovolili povedať svoj názor na posolstvá, ktorý nie je v súlade s tým ich? Alebo dokonca ohovárať kameň - hlavu Cirkvi pápeža? Sú vari lepší ako on? Alebo sa pasujú už do pozície sudcu - Ježiša Krista, keď si takéto niečo dovolia, bez hanby? Ako sa to hovorí, kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom - alebo nesúďte, aby ste neboli súdení. Horšie však je to, že výsmech a rúhanie sa voči pápežovi je už hriech proti Duchu Svätému.

Viac tu: www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com/…/par-z-hlavnych-…
4 more comments from ivik310
ivik310
Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Európe, sa rozhodla z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany svojej osoby
ako aj vlastnej rodiny a svojich detí nezverejniť svoju plnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto
posolstvá jej prenasledovaním až po fyzické útoky a ohrozenie jej bezpečnosti a bezpečnosti jej rodiny.

Poznámka: Čo to je za prorokyňa a vizionárka, ktorá sa bojí trpieť …More
Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Európe, sa rozhodla z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany svojej osoby
ako aj vlastnej rodiny a svojich detí nezverejniť svoju plnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto
posolstvá jej prenasledovaním až po fyzické útoky a ohrozenie jej bezpečnosti a bezpečnosti jej rodiny.

Poznámka: Čo to je za prorokyňa a vizionárka, ktorá sa bojí trpieť pre Božie meno? A to utajovanie? Ježiš
povedal: „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná
pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21).

Mária Božieho Milosrdenstva bola našim Pánom Ježišom Kristom upozornená, aby nikto jeho posolstvá neanalyzoval či osobne neinterpretoval a ani nepridával k nim svoje vlastné osobné názory, pripomienky alebo výklad. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné. Nie je možné čakať na dobrozdanie a odobrenie tejto našej evanjelizačno – informačno – propagačnej práce zo strany našej drahej katolíckej cirkvi. Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte
duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ ( 1 Jn 4, 1). Skúmať a analyzovať proroctvá je
povinnosťou Cirkvi a povinnosťou veriacich je predložiť posolstvá Cirkvi na rozlíšenie. Odmietanie odobrenia zo strany
Cirkvi je prejavom neposlušnosti, ktorý protirečí s Božím slovom: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda,
mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16).

Každý človek vo veku nad 7 rokov bude mať tento mystický zážitok, ktorý bude posledným milosrdným aktom Boha ešte
pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať, že BOH existuje...

Poznámka: Prečo deti pod sedem rokov nebudú mať tento zážitok a nebudú môcť spoznať, že Boh existuje? Veď
už aj mladšie deti sú schopné urobiť niečo, čo si uvedomujú, že je zlé. Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí:
„Nechajte deti prichádzať ku mne!Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Mk 10, 14).

Prečo sa udeje Varovanie?
Aby sa každému človeku podal viditeľný a neodškriepiteľný dôkaz o existencii pravého živého Trojjediného
BOHA.
Aby bol každý človek privedený späť k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi a Vykupiteľovi celého
ľudstva.
Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť spásy bez tohto veľkého aktu Božieho
milosrdenstva.
Pre mnohých bude videnie vlastných hriechov a následného miesta zatratenia – Pekla – natoľko šokujúce a zdrvujúce, že
to neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení.
Mnohí budú natoľko šokovaní a zhnusení tým, čo v sebe uvidia – všetku tú duchovnú špinu a úbohosť svojej duše,
stojacej pred Božím Majestátom – že skôr, ako by mohli oľutovať a poprosiť Boha o odpustenie, padnú mŕtvi v
tomto hriešnom stave bez možnosti vrátiť sa ešte raz do svojho pozemského tela a konať pokánie
.
Poznámka: Je to úplne jasné protirečenie logike. Veď nemôže byť každý človek privedený späť k Božiemu
slovu a neveriaci obrátiť sa, ak to mnohí „neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť
zachránení.“

Tieto udalosti budú pre nás znamením, že sa máme bezprostredne pripraviť na okamih Veľkého Varovania, pretože
prichádza Syn Najvyššieho Boha – Ježiš Kristus. Ježiš Kristus počas Varovania ešte nepríde ako spravodlivý Sudca, aby nás súdil, ako tomu bude až pri Jeho Druhom príchode, ale aby nám dal možnosť spoznať naše hriechy a odčiniť ich cez pokánie a osobnú obetu tak, aby nám boli odpustené.

Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktoré hovorí, že existuje len prvý a druhý príchod Ježiša Krista, to
znamená, že pred druhým príchodom Ježiša Krista nemôžeme očakávať ešte nejaký iný (tretí).

Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej
spáse
.

Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že Boh ponechá „kúkoľ medzi pšenicou“ až do konca
sveta, to znamená, že nijaký Raj na zemi dovtedy existovať nebude: „Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude
aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu
neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece“ (Mt 13, 40-42).

Náš Stvoriteľ, Nebeský Otec – Boh Najvyšší – nám cez svoju "Pečať živého Boha" sľubuje ochranu pred nepriateľmi v
čase Veľkého súženia za vlády antikrista a falošného proroka, keď bude prenasledovanie a perzekúcia všetkých tých,
ktorí odmietnu prijať znak šelmy. Je potrebné, aby ste si každý z vás, kto chcete, aby ste vy a vaši najbližší boli v nadchádzajúcich časoch prenasledovania a perzekúcie zo strany antikrista a jeho satanskej mašinérie Nového svetového poriadku chránení
touto mimoriadnou Božou ochrannou pečaťou, túto pečať stiahli na váš počítač, vytlačili si ju a zaliali do fólie
(napr. laminátovaním) alebo si ju zarámovali ako obrázok.

Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu v Zjavení 7, 2-3, kde sa píše: „A videl som vystupovať od východu
slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť
zemi a moru: "Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!" Pečať dáva
anjel a nie hocijaký človek. V Zjavení je slovo anjel použité aj ako synonym pre biskupa, napr. v Zjv 2,1: „Anjelovi
efezskej cirkvi napíš...“ Druhé protirečenie je, že išlo o znamenie na čelo a nie na papieri, ako sa to uvádza v týchto
posolstvách. Pečať živého Boha, je znamenie Ducha Svätého pri krste a pri birmovke, ako píše sv. Pavol: „...v ňom ste
boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou
prisľúbeného Ducha Svätého...“ (Ef 1, 13).

Nikdy predtým ani nikdy potom nebude ľudstvu daný takýto nesmierny a výnimočný dar Božieho milosrdenstva ako práve počas Veľkého Varovania.
Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá učí, že najväčším prejavom a darom Božieho milosrdenstva je, že
Ježiš zjavil ľuďom Božie slovo a zomrel za vykúpenie hriešnikov. Nič nemôže prevýšiť tento dar.

Kardinálom: Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je
posledným pravým pápežom.

Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu. Ježiš povedal prvému pápežovi Petrovi: „A ja ti hovorím: Ty si Peter
a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18). Ak by pápeži prestali byť pravými,
prestala by existovať aj skala, na ktorej stojí Cirkev a pekelné brány by ju premohli.

Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť
o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu.

Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že na odpustenie hriechov potrebujeme rozhrešenie
pastierov Cirkvi a nie nejaké „globálne vyznanie a globálnu ľútosť“: Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22-23).

Všetci bez rozdielu náboženstva a svetonázoru, ateisti aj veriaci, ľudia vo všetkých končinách sveta, v pralesoch, v
púštnych oblastiach, príslušníci primitívnych kmeňov a národov kdekoľvek na tejto Zemi dostanú dôkaz o Božej
existencii, takže nikto viac nebude môcť poprieť, že Boh existuje. Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí. Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať cez tieto
posolstvá. Moji svätí služobníci všade na svete musia teraz počúvať Moje Najsvätejšie Slovo. Všetci Moji nasledovníci musia
zdieľať tieto posolstvá s Mojimi svätými služobníkmi všetkých kresťanských konfesií.
Musíš Mojich zasvätených služobníkov oboznámiť s ich obsahom (s obsahom posolstiev – pozn. prekl.), aby mohli
ešte pred Varovaním pripraviť svoje stádo (svojich veriacich – pozn. prekl.).

Poznámka: Ak nikto nemôže poprieť, že Boh existuje, potom už nie je slobodný vybrať si, či uverí v Boha
alebo nie, lebo je prinútený. Podobne ak si človek nemôže vybrať zlo, lebo je prinútený ho nerobiť, potom nie je
slobodný. A za takéto skutky pod prinútením nemôže mať ani zásluhy pre večný život. Protirečí to učeniu Cirkvi,
ktorá hlása, že Boh dal človekovi slobodnú vôľu a Božiemu slovu: „Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je
sloboda“ (2 Kor 3, 17). A tiež Božiemu slovu, ktoré hovorí, že Židia mnohokrát žiadali „znamenie zhora“, aby každý
spoznal, že Ježiš Boh. A Ježiš im odpovedal: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie
nedostane, iba ak znamenie Jonášovo“ (Lk 11, 29).

Svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na
Varovanie... Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu.

Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že „slovo pravdy“ je evanjelium a nie nejaké posolstvá
vizionárov: „...v ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse...“ (Ef 1, 13). Protirečí to
Božiemu slovu, ktoré hovorí, že my sme už dostali slovo pravdy, už sme mali možnosť poznať pravdu: „On nás zo
svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia“ (Jak 1, 11).
Okrem toho „stĺpom a oporou pravdy“ je Cirkev a nie posolstvá anonymnej vizionárky na internete. Preto to protirečí
Božiemu slovu z Listu sv. Pavla: „Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel,
ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy“ (Tim 3, 14-15).
Protirečí to aj učeniu Cirkvi, ktorá v dogmatickej konšititúcii Dei verbum v 2. hlave hovorí, že evanjelium je „zdroj
všetkej spasiteľnej pravdy a mravného poriadku.“

Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí
nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe.
Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne
záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá.
Mojim biskupom odkazujem toto: Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate
tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude
odpustený.

Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá každému veriacemu dáva úplnú slobodu veriť alebo neveriť,
prijať alebo neprijať súkromné zjavenia. Odmietnutie veriť v takéto posolstvá preto nemôže byť hriechom a už vôbec
nie hriechom proti Duchu Svätému. Protirečí to aj nariadeniu Cirkvi, že kňazi nesmú v homíliách hlásať súkromné
zjavenia neschválené Cirkvou.

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu: „Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14, 6). Niet inej cesty k Bohu ako táto Jediná.

Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. (Bez komentára!)

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som
zomrel za vaše hriechy. (...) Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce.
Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné.

Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá hlása, že oslávený Kristus už nemôže trpieť.

Skutočné Božie slovo nie je už viac otvorene hlásané dokonca ani Božími služobníkmi v kostole.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto
však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16) ako aj: „...na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18).

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz.
Tentokrát nebude jeho sväté slovo, ktoré je dávané tebe, prorokyni konca času, prijaté v Cirkvi môjho Syna na zemi.
Cirkev môjho Syna je hluchá voči daru proroctva. Odmietajú proroctvá, pretože nechcú počúvať. Učeníci môjho Syna
budú napadnutí a obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi. A hoci sa učenie môjho
Syna nikdy nezmenilo, nájdu
(údajný) nesúlad s jeho svätým slovom, ktoré im je teraz dávané. Prehlásia, že tieto
posolstvá protirečia Božiemu slovu. Deti, musíte mať vždy na pamäti, že môj Syn by nikdy nemohol protirečiť svojej

(vlastnej) Cirkvi na zemi, pretože On je Cirkvou. Cirkev odmietne jeho slovo rovnako, ako to urobila v čase, keď bol
môj Syn na zemi prvý raz, zatiaľ čo sa On pripravuje na svoj Druhý príchod. Zlyhajú v tom, aby Ho spoznali či prijali.
Ničomu sa nepoučili. Budeš ignorovaná v mnohých kruhoch mojej Cirkvi na zemi. Falošný prorok
( má ním byť pápež František )sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám, ktoré zlúči v jednu (cirkev). Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, na ktorom bude postavený nový chrám. Bude to chrám, aby nahradil Svätú stolicu na oslavu šelmy. Satan získal tak mnoho duší, vrátane vodcov mojej vlastnej Cirkvi, čo viedlo k tomu, že mnohým nevinným ľuďom padne ťažko, aby zachovávali vernosť mojej svätej vôli.
Poznámka: Je to otvorené spochybnenie učiteľského úradu Cirkvi: „Učeníci môjho Syna budú napadnutí a
obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi.“ Vyššie uvedené slová protirečia
s Božím slovom: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“
(Mt 16, 18).

Nikdy sa, dcéra moja, neobávaj zverejňovať moje posolstvá a to aj tie, ktoré sa ti zdajú byť divné alebo desivé. Je
možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané. Človeku neprislúcha, aby ti nariaďoval, aby si prestala
oznamovať sväté Božie slovo.

Poznámka: Opäť je to výzva na neposlušnosť učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý má právo nariadiť, aby posolstvá,
ktoré uzná za nepravé, neboli šírené členmi Cirkvi. Protirečí to Božiemu slovu. Ježiš povedal Petrovi a jeho nástupcom
pápežom: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi" (Mt 16, 19).

Môj ruženec je vašou najdôležitejšou ochranou.
Poznámka: Vďaka modlitbe ruženca môžeme byť viac chránení, ale najviac nás chráni sám Boh, potom Panna
Mária a anjeli
. Mnohí, aj nepraktizujúci kresťania si vešajú ružence na predné sklo v aute, lebo veria, že ich ruženec
ochráni. Ak nemajú živú vieru, tak ich neochráni ani tisíc ružencov!

Moje posolstvá svetu pre tieto časy budú podrobné a odhalia pravdy, ktoré doposiaľ neboli odhalené. Iba tieto posolstvá
môžu odhaliť tajomstvá nadchádzajúcich časov a ponúknuť požehnania, ktoré budú všetky Božie deti
potrebovať až do posledného dňa. Chopte sa daru môjho slova, ktorý je dávaný celému ľudstvu na to, aby vám
poskytol život.

Poznámka: Tu je jasné protirečenie s učením Cirkvi, ktorá hovorí: „Zjavenie sa skončilo smrťou posledného
apoštola.“

Žiaden prorok (však) nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu.
Poznámka: Je to klamstvo. Protirečí to so skúsenosťou. Knihy z videniami Márie Valtorty sú
neporovnateľne rozsiahlejšie. Len základné dielo o živote Ježiša Krista má desať zväzkov.

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo.
Poznámka: Je to hlúposť, ktorá nepotrebuje širší výklad. Kritériom pravdivosti proroctva a proroka je pravda
a súlad s Božím slovom a učením katolíckej Cirkvi, a tiež poslušnosť a podriadenosť autorite Cirkvi.


V čase, keď II. Vatikánsky koncil vyhlásil nové nariadenia, boli to (práve tie) zlovestné slobodomurárske sily,
prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli. Ľstivo predstavili nové spôsoby podávania mojej najsvätejšej
Eucharistie, ktoré sú pre Mňa urážlivé (je to najmä zneuctenie sv. hostie podávaním na ruku namiesto na jazyk a to hlavne
v štátoch západnej Európy ako aj podávanie sv. prijímania laikmi namiesto výlučného podávania len vysväteným
kňazom, ktorý jediný má právo vziať sv. hostiu do svojich rúk – pozn. prekl.).

Poznámka: Je to útok na učenie katolíckej Cirkvi a výzva na neposlušnosť liturgickým smerniciam.

Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už čoskoro predstaví Falošný prorok. On zlúči katolícku Cirkev s inými
cirkvami, vrátane pohanských cirkví, aby sa stala jednou ohavnosťou – jednou bezduchou svetovou cirkvou.

Poznámka: Pod falošným prorokom sa myslí pápež, ktorý príde po pápežovi Benediktovi XVI. Je to otvorená
výzva na neposlušnosť jeho nástupcovi a zároveň nástupcovi sv. Petra, prvého pápeža. Je to spochybnenie učenia Cirkvi
o neomylnosti pápeža vo veciach viery a mravov. Hoci boli v dejinách Cirkvi nehodní pápeži, žiaden z nich nevyhlásil
ako učenie Cirkvi vo veciach viery a mravov nejaké klamstvá, ktoré by bolo treba potom odvolávať a rušiť. Je to aj
protirečenie s Božou vôľou a Božím slovom, v ktorom sa Ježiš modlil o jednotu Cirkvi: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú
z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10, 16).

Tí, ktorí majú slabú vieru ale prijímajú moje Slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša
pokora a túžba, ktoré sa zrodili z čistej lásky ku Mne, vás priviedli bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu. Vy
ste zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe zjavenia. Vy ste plod ženy, ktorá porodila mužského
potomka a ktorá bola zahnaná do púšte* (Zjav 12, 1-6), kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden, aby ste
verejne ohlasovali moje sväté Slovo a kázali pravé Evanjeliá. Vy, môj zvyšok Cirkvi, budete musieť hlásať moje
proroctvá a moje sväté Slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.
Pravda môjho Svätého písma, obsiahnutá v Knihe zjavenia, bola vysvetlená mnohými mojimi Cirkvami. Je tak veľa
variantov, z ktorých všetky sa zakladajú na ľudskom výklade.

Poznámka: „Tí, ktorí majú slabú vieru“ tvoria pravý zvyšok pravej Cirkvi? Vizionárka tu podáva výklad
niektorých textov Sv. písma. Protirečí to Božiemu slovu a učeniu Cirkvi: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo
v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2 Pt 1, 20). Cirkev v dogmatickej konštitúcii Dei verbum hovorí: „Úloha
hodnoverne vysvetľovať písané alebo ústne tradované Božie slovo je zverená jedine živému magistériu Cirkvi, ktorá
vyznáva svoju právomoc v mene Ježiša Krista“ (čl. 10).

Útok začne potom, ako bude zvedených mnoho duší. Oni boli vyslaní, dcéra moja, aby Božie deti pripravili prijať
budúceho pápeža, ktorý príde po mojom milovanom vikárovi pápežovi Benediktovi. Tento pápež môže byť zvolený
členmi katolíckej Cirkvi, avšak on bude Falošným prorokom. Jeho voličmi sú vlci v baránkovom rúchu a príslušníci tajnej
zlovestnej slobodomurárskej skupiny, vedenej Satanom. Toto je spôsob, ako sa Satan pokúsi zničiť moju Cirkev. Žiaľ
tento Falošný prorok si získa mnoho prívržencov. Tí, ktorí sa mu postavia na odpor, budú prenasledovaní. Deti jednajte,
pokiaľ sa vám dá. Odsúďte klamstvá, ktoré vám budú predkladať tí, ktorí sa vás pokúsia presvedčiť o pravosti Falošného
proroka
.
Poznámka: Je to veľmi otvorený útok na kardinálov, ktorí volia pápeža a na poslušnosť pápežovi. Protirečí to
Božiemu slovu. Neposlušnosť Cirkvi je hriech. Božie slovo hovorí: „Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to
prichádza Boží hnev na neposlušných synov“ (Gal 5, 6).

Akékoľvek Božie zjavenia, ktoré svet dostáva dnes, vám majú pomôcť v príprave na večný život.
Poznámka: Je to úplné zavádzanie a klamstvo. Protirečí s Božím slovom: „Lebo vystúpia falošní mesiáši
a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mt 24, 24)
. A tiež:
„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (
1 Jn 4, 1).


Zapamätajte si: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda
vás vyslobodí“ (Jn 8, 31-32). Ale toto slovo to je evanjelium, Sväté Písmo, ako ho predkladá Katolícka cirkev a nie
hocijaké posolstvá, hoci by boli aj zo zjavení schválených Cirkvou.
Sv. Pavol napísal: „Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému
evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám
hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ (Gal 1, 6-8).
Pozrite sa, koľko je v posolstvách írskej vizionárky iného, ako v evanjeliách!Môže požehnaný človek, ktorý
hlása takéto iné „evanjelium“? Sv. Pavol hovorí niečo veľmi strašné: „Nech je prekliaty!“ To vás ešte stále nepreniká
bázeň, vy ktorý šírite tieto posolstvá?
Prosím, zamyslite sa ešte nad jedným: Prečo veríte írskej vizionárke, o ktorej ani neviete, či je skutočná alebo
fiktívna. Nevieme jej meno, kde býva. Nevieme, či je to jedna osoba alebo viacero osôb, ktoré za posolstvami stoja. Úplne
nič!Všetky tieto posolstvá sú anonymy. Nájdite mi vo Svätom písme alebo v dejinách Cirkvi, či praví proroci boli
anonymní. Znova vám pripomínam Ježišovo slovo: „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho
skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21).
Ja neodmietam všetky súkromné zjavenia, ale snažím sa robiť to, čo napísal sv. Pavol: „Skúmajte, čo sa páči
Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte...“ (Ef 5, 10-11). Prosím Vás, nedorážajte Cirkev,
Kristovu nevestu, ktorú si Pán vyvolil!
Pán Vám žehnaj!
V Bystranoch, dňa 14. Novembra 2012.
Pavol Hucík, kňaz


Viac tu: www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com/blog/
ivik310
klamala som preto, lebo posolstvá nabádajú ku klamstvu v štýle - pápež nie je pravý, ale aj tak vám veľa ľudí neuverí a budete pre to veľa trpieť a tak nemá význam aby ste to ostatným vo svojom okolí hovorili, až keď príde ten správny čas...a nie som jediná, všetci sme zatlkali pred blízkymi, lebo sme vedeli, ako by sme skončili, keby sme nahlas v spoločenstve povedali, čo si myslíme. Vytvorili …More
klamala som preto, lebo posolstvá nabádajú ku klamstvu v štýle - pápež nie je pravý, ale aj tak vám veľa ľudí neuverí a budete pre to veľa trpieť a tak nemá význam aby ste to ostatným vo svojom okolí hovorili, až keď príde ten správny čas...a nie som jediná, všetci sme zatlkali pred blízkymi, lebo sme vedeli, ako by sme skončili, keby sme nahlas v spoločenstve povedali, čo si myslíme. Vytvorili sme si akoby takú tajnú skupinku ešte vo vnútri spoločenstva a keď ostatní boli bokom, rozprávali sme sa o tom všetkom a "kydali" na pápeža...jasné znaky Zlého...dávali sme si návody ako potraviny čo najdlhšie uskladniť lebo posolstvá "vôbec nešírili strach" a nenútili nás aby sme si potraviny uskladňovali. Nakupovali sme kvantá zásob, mnohé sa nám aj za ten čas pokazili, jednoducho celé choré, toto by Boh nechcel.
ivik310
a vždy pridá skutky proti Cirkvi ako tie proti pápežovi, lebo diabol nenávidí autority a najmä nie tie cirkevné - a tú najvyššiu, ani nehovorím.... a tak bude ľudí nabádať k tomu, aby boli neposlušní a sami sa pokúšali dosiahnuť svätosť( cez rôzne duchovné úkony), čo je nemožné.
ivik310
máme nosiť škapuliare Panny Márie s trňovou korunou na hlave od tejto vizionárky, pritom nemusia byť ani posvätené a teda nie je potrebné aby boli schválené cirkevne ( za ňou má byť slnko - hlavný znak slobodomurárov)...ako to povedal Páter Amorth? Diabol môže povedať, aby sme sa veľa postili, modlili, ale nikdy si na seba nedokáže obliecť kabát poslušnosti...
pařez
Nerozumím, Ivik, tomu, proč by Poselství měla nabádat ke klamání - to je něco, co jsem v nich rozhodně nepostřehl.
"...posolstvá sú proti náuke čo je v Biblii, neraz sa to tu rozoberalo, šíria polopravdy. Vieš to ty pazez, viem to ja..."
Asi oba "víme" něco jiného, to, co zde i jinde bylo bylo proti Poselstvím vysloveno, mne nepřesvědčilo o své opodstatněnosti. Podle mne Poselství neprotiřečí …More
Nerozumím, Ivik, tomu, proč by Poselství měla nabádat ke klamání - to je něco, co jsem v nich rozhodně nepostřehl.

"...posolstvá sú proti náuke čo je v Biblii, neraz sa to tu rozoberalo, šíria polopravdy. Vieš to ty pazez, viem to ja..."
Asi oba "víme" něco jiného, to, co zde i jinde bylo bylo proti Poselstvím vysloveno, mne nepřesvědčilo o své opodstatněnosti. Podle mne Poselství neprotiřečí ani Bibli, ani závazné nauce Církve. To, s čím jsou někdy v rozporu, jsou naše názory a představy, "jak by to mělo být" - tento rozpor ale není zásadní. Zásadní rozpor by byl, kdyby byla Poselství v rozporu se závaznou naukou Církve - pokud o něčem takovém víte, tak to prosím uveďte.
Děkuji za Vaše modlitby a přeji požehnaný den. 🤗