Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks557

Pápež zaradil svojho predchodcu medzi „veľkých teológov na Petrovom stolci“, porovnateľného napríklad s Levom Veľkým (okolo r. 400-461). Bez tohto „hlbokého zakorenenia v Bohu“, ako ho stelesňuje Benedikt XVI., organizačný talent aj intelektuálna nadradenosť, peniaze aj moc – to všetko je bez úžitku.

rkrn112
14
Pápež: Benediktovo odstúpenie – poučenie pre Cirkev Rím, 22.06.2016 (KAP) 019 285 - Benedikt XVI. svojím odstúpením, podľa slov pápeža Františka predviedol náučnú divadelnú hru pre Cirkev. Tým, že …More
Pápež: Benediktovo odstúpenie – poučenie pre Cirkev

Rím, 22.06.2016 (KAP) 019 285 - Benedikt XVI. svojím odstúpením, podľa slov pápeža Františka predviedol náučnú divadelnú hru pre Cirkev. Tým, že sa vzdal „aktívneho výkonu Petrovej služby“ a venuje sa modlitbe, udeľuje možno práve dnes, ako emeritný pápež, mimoriadne zrejmým spôsobom jednu zo svojich najväčších lekcií 'teológie na kolenách'“, napísal František v predslove k zobraným homíliám Jozefa Ratzingera o kňazstve. Kniha vyjde vo štvrtok aj v nemčine. Talianske noviny citovali v stredu z predslovu podstatnú časť. Dielo odovzdajú v utorok v Klementínskej sále jubilantovi Benediktovi XVI. k 65. výročiu kňazskej vysviacky.

František v predslove oslavuje svojho predchodcu nielen ako vynikajúceho teológa a „majstra – učiteľa viery“, ale predovšetkým ako veľkého muža modlitby a muža, „ktorý stelesňuje svätosť“. Pripomína poslednú verejnú modlitbu Anjel Pána Benedikta XVI. ako pápeža, počas ktorej 24. februára 2013 ohlásil svoje odstúpenie. On nenecháva Cirkev v štichu, ale chce jej „s tou istou oddanosťou a s tou istou láskou“ ako doteraz slúžiť svojím životom v utiahnutosti a modlitbe.

František napísal, že Benedikt XVI. tak bude všetkým klerikom príkladom v tom, čo znamená kňazská služba: „a síce že prvou a najdôležitejšou službou nie je vedenie 'priebežných záležitostí', ale modlitba za druhých bez prestania, telom i dušou“. Benedikt XVI. „neustále ponorený v Bohu“ vykonáva službu orodovania za Cirkev a svet, ktorá je potrebná „ako chlieb, ba viac ako chlieb“.

Pápež zaradil svojho predchodcu medzi „veľkých teológov na Petrovom stolci“, porovnateľného napríklad s Levom Veľkým (okolo r. 400-461). Bez tohto „hlbokého zakorenenia v Bohu“, ako ho stelesňuje Benedikt XVI., organizačný talent aj intelektuálna nadradenosť, peniaze aj moc – to všetko je bez úžitku. Ako muž modlitby predstavuje emeritný pápež neustály vzťah s Ježišom, bez ktorého by sa kňazi v konečnom dôsledku stali prijímateľmi platu a biskupi byrokratmi.
Zväzok „Naučiť sa Božej láske a učiť ju – byť kňazom dnes“ zhromažďuje homílie a príhovory Jozefa Ratzingera - Benedikta XVI. z rokov 1954 až 2009. Okrem predslovu Františka napísal úvod aj kardinál Gerhard Ludwig Müller ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.
Melichar Stehlik and one more user like this.
Melichar Stehlik likes this.
Vered Lavan likes this.
Caesar
Aj Sonborna, velkého to podporovatela slobodomurárov (Nový rakouský prezident Svobodným zednářem – salzburský arcibiskup varoval před zednářským nepřítelem křesťanů ) , ze je velký teolog.
eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/30676-novy-rako…
ľubica likes this.
Pokorny sluzobnik and one more user like this.
Pokorny sluzobnik likes this.
André Fillipe likes this.