,,Dzisiaj Mój Papież jest energicznie kwestionowany i atakowany przez wielu w Kościele, a to stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Zachęcam was, abyście uważnie przyjrzeli się Znakowi, który noszę na Mojej Sukience (symbol Papiestwa). Chcę, abyście zrozumieli, jak drogi jest Mi ten Następca Piotra.

Mądrość żywego Boga została objawiona od wiosny 1992 roku dziewczynie o imieniu Debora Marasco z Mandurii (to miejsce znajduje się na pięcie włoskiego buta)

Błogosławieni jesteście, abyście czynili to, co wam mówię...

Święta Matka Boża, Dziewica Maryja w Mandurii, południowe WłochyPosągi i religijne wizerunki Jezusa i Maryi przelewają łzy i krew.
Jezus prosi Deborę o ofiarę i zadośćuczynienie, a w końcu o jej całkowity dar.

Maryja ukazuje się wybranym jako Dziewica Eucharystii.
Wzywa do modlitwy, nawrócenia i nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii.

Zarówno obraz, jak i posąg wylały ludzkie łzy krwi.
(zbadane medycznie).


Widząca to młoda dziewczyna o imieniu Debora Marasco i miała 19 lat w 1992 roku, kiedy rozpoczęły się objawienia. Zjawiska nadprzyrodzone obserwowane w tym miejscu są imponujące:
Uzdrowienia, ciągłe nawrócenia, znaki na niebie. Debora otrzymuje proroctwa i wiadomości...
Objawienia zawsze mają miejsce 23 dnia każdego miesiąca. W tych dniach w Mandurii jest również dużo młodzieży. Odmawia się Różaniec. Podczas wizji i pasji, które cierpi widzący, była kilkakrotnie obserwowana przez lekarzy: kardiologów, neurologów i różnych specjalistów.
Byli dźgani igłami w różne części ciała bez najmniejszego drgania lub cienia bólu i bez kropli krwi.
Wydarzenia te zostały również niedawno pozytywnie skomentowane we włoskim kanale telewizyjnym.
Podczas objawienia bardzo silne reflektory były zawsze umieszczane przed oczami widzącego. Uczniowie nie wykazują skurczu i nie wykazują najmniejszych oznak nękania lub niepokoju.
W orędziach Debory, podobnie jak w wielu innych współczesnych objawieniach, często pojawia się zaproszenie do modlitwy za Papieża, który jest ofiarą buntu szerzącego się w Kościele, zwłaszcza w wysokich kręgach.
Matka Boża pojawia się we łzach, ponieważ mówi, że teraz tylko Jej łzy mogą powstrzymać niezmierzoną powódź zła wylewającą się na świat. Niebieska Matka błaga ludzkość o nawrócenie. Madonna obiecała, że wkrótce rozpocznie się nowa era pokoju i miłości, czyli triumf Jej Niepokalanego Serca.
Nie tylko Najświętsza Dziewica objawia się Deberze poprzez wizje i wewnętrzne przemówienia (to znaczy w sercu i przez słuch) lub przez zmysły w czasie ekstazy (widzi cię, słyszy, może cię dotknąć i wącha zapach swojej obecności).
Jezus interweniuje w doświadczeniaCh Debory przede wszystkim jako Mistrza i Mistycznego Oblubieńca, jako Ukrzyżowanego, jako Wiecznego Kapłana, jako Ofiary Eucharystycznej, jako Króla Objawienia. Pan prosi tę młodą dziewczynę, aby praktykowała drogę doskonałości poprzez wszelkiego rodzaju wyrzeczenia, przez cierpliwość wobec bliźniego, przez upokorzenia, przez cierpienia duchowe i fizyczne oraz przez jej udział w Jego cierpieniu dla zbawienia dusz.
Odbywa się to w całkowitej i bezwarunkowej akceptacji Woli Bożej, oczyszczając ją jak złoto w tygl

W Mandurii, zgodnie ze słowami Maryi Dziewicy, dokonuje się ostatnie z wielkich objawień publicznych przeznaczonych dla całego świata, do których wszyscy są zaproszeni, aby Jej dziękować i wielbić.
Matka Boża powtarza swoim dzieciom, w różnych formach, w różnych osobach i miejscach, że muszą się nawrócić, aby osiągnąć pokój w swoich sercach, w swoich rodzinach, w społeczeństwie i w Kościele, zobowiązując się do przywrócenia Jezusa na miejsce, które do Niego przychodzi, a mianowicie przede wszystkim.Wizjonerka Debora z papieżem Janem Pawłem II podczas prywatnej audiencji.

.

Oto kilka zapisów Debory:

.

21.5.1993 Jezus: Moja córko, przyjdź do Mnie i nie trać ducha, kiedy nadejdą próby. Chcę, abyście modlili się za waszych prześladowców. Módlcie się ze Mną:
Panie, ofiarowuję Ci mój ból i moje lęki. Pobłogosław moich prześladowców i uczyń mnie ofiarą za Twój Święty Ołtarz. Łagodny Zbawicielu, pozwól mi po cichu odpokutować za moje upokorzenia za tych, którzy tłumią Twoje Słowo. Ty nieustannie ukrzyżowany, przebaczaj grzechy popełnione przez synów Twojego świętego miejsca zamieszkania! 0 Zbawicielu i Odkupicielu, daj mi, abym nigdy nie tracił odwagi, aby Słowo Boże mogło być ponownie przekazane ludziom jako prawdziwa droga i prawdziwe światło. Chwała Tobie, Wszechmogący, bo dajesz mi łaskę pośród cierpienia. 0 Ty pokorny Panie serca, daj mi, abym zawsze był posłuszny Twojej boskiej woli i poddał się jej, a Ty będziesz czynił cuda bez końca".


28.5.1993
Jezus: Moja córko, nie patrz na swoje ubóstwo, nawet jeśli jest ono bardzo wielkie, ale spójrz na moc miłości, którą Mój Święty Duch umieścił w tobie. Zadośćuczynienie, maluczkie, zadośćuczynienie! Będziesz walczył z agonią na tej pustyni, która stała się bardziej sucha niż kiedykolwiek z powodu grzechu i występku. (...) W dzisiejszych czasach nikt nie odpokutowuje, a jeśli ktoś to robi, chce dostać coś w zamian. Kiedy ofiarowałem się Ojcu, czy prosiłem Ojca o więcej niż to, co Mnie czekało?

23.1.1999
Maryja: "Drogie dzieci, gnieźdźcie się ze Mną, Matką Jedności. Módlcie się ze Mną w tym czasie, kiedy wezwanie do jedności Kościoła staje się coraz pilniejsze.
Moja córko, widzisz, jak moje orędzie o Eucharystii rozprzestrzenia się teraz w wielu częściach świata. Poprzez to orędzie wzywam serca ludzi do prawdziwej jedności.

Doskonała droga jedności jest w Kościele; przechodzi przez odnawiający efekt Sakramentów.
Dzisiaj Mój Papież jest energicznie kwestionowany i atakowany przez wielu w Kościele, a to stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Zachęcam was, abyście uważnie przyjrzeli się znakowi, który noszę na mojej sukience (symbol Papiestwa). Chcę, abyście zrozumieli, jak drogi jest mi ten Następca Piotra.
Moje dzieci, Jezus chce jedności w waszych rodzinach. Macie stać się zwiastunami pokoju i odbudować to, co jest zepsute. Święte Ciało Mojego Syna musi być centrum i fundamentem waszych modlitw. Powinniście znaleźć drogę powrotną do odwiecznych gestów liturgii, aby wszyscy ludzie mogli rozpoznać Jezusa, który jest naprawdę obecny w Eucharystii. Będę was gorliwie prowadziła w waszej drodze życia, a każdy z was na nowo znajdzie nadzieję i siłę, by kochać Chrystusa w konsekrowanej Hostii.

Prawdziwie katolickie przesłanie

Profesor Mariologii w Rzymie potwierdza teologiczną poprawność treści orędzi w następujących aspektach:

a) Z Chrystologicznego punktu widzenia objawienia są skierowane ku Chrystusowi; jest to szczególnie widoczne, ponieważ "Matka Boża" w swoim objawieniu niesie Eucharystię w centrum swojej istoty, to znaczy w swoim sercu,

b) Z Mariologicznego punktu widzenia treść orędzi wychwala hebrajskie pochodzenie Najświętszej Maryi Panny: «Ja jestem Myriam z Nazaretu».

c) Jeśli chodzi o Kościół, uderzające jest to, że Matka prosi nas z łagodnością, abyśmy karmili się Synem, który jest "chlebem żywym, który zstąpił z Nieba", i abyśmy nawrócili nasze serca,

d) W odniesieniu do właściwej wiary: tematy poruszane przez Niebiańskich rozmówców są wyraźnie zgodne z Pismem Świętym i Magisterium Kościoła katolickiego.


U schyłku tego drugiego tysiąclecia Objawienie Dziewicy Eucharystycznej zapowiada nowy świt na nadchodzące stulecia. Dzięki temu obrazowi trzy białe kolory prezentują się nam pod nowym kątem. Wymarzony obraz Księdza Bosko wkrótce się spełni! Zwycięstwo Niepokalanego Serca jest zwycięstwem Eucharystii, która jednoczy się z Jego Sercem. Maryja prowadzi ludzi z Papieżem, którego symbol nosi, w sposób proroczy do swego Syna, a przez Niego do pokoju. Jako Królowa Pokoju daje nam oliwę z poświęconego drzewa oliwnego w obfitości, aby oczyścić serca, zbawić dusze i przygotować nas na powrót Jezusa. Ponieważ Eucharystia jest istotą Kościoła, Eucharystia będzie centrum na nowo odkrytej jedności, której budowniczymi są Maryja i Jan Paweł 11. To nowe narodziny idą w parze z bólem porodu. Wraz z Deborą i wieloma innymi duszami ofiarnymi, ci, którzy adorują Eucharystię, kochają Maryję i słuchają Papieża, mogą w niej uczestniczyć w swojej pokornej mierze. "Ale duch i oblubienica mówią:
Przychodzić! Kto słyszy, wołaj. Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22:17)
Oto świadectwo lekarza (fragment):
"5 sierpnia 1994 r. w Instytucie Córek Jezusa, Dobrego Pasterza w Zagarolo (w rejonie Rzymu) badałam dwudziestoletnią Deborę Marasco z Mandurii (w rejonie Tarentu).


Miała równoległe nacięcia o długości od 7 do 8 cm, które rozciągały się od lewej do prawej skroni na krawędzi linii włosów: rany te mnożyły się po kilku minutach; następnie dodano inne obrażenia, składające się z punktów o średnicy od 3 do 4 mm, z których wylewała się czerwona, intensywnie pachnąca krew.
Pacjent, który pozostawał niewrażliwy na bodźce fizyczne i doustne, miał na wpół zamknięte powieki i jęczał ciągle; czasami mamrotała coś, co było częściowo zrozumiałe i odnosiło się do krwi płaczącego Jezusa.
Podczas gdy Debora wciąż cierpiała i była w stanie nieprzytomności, zaczęła pisać o 13.m. ksiądz czytał podczas pisania.

O 13:40 .m Debora miała około 10 do 12 równoległych, zakrzywionych nacięć w okolicy kości krzyżowej i lędźwiowej, które rozciągały się od lewej do prawej i miały od 15 do 20 cm długości, z silnymi jękami i nieuporządkowanymi ruchami ciała - jakby chciała czegoś uniknąć. Następnie pod kątem prostym do pierwszych trzech kolejnych cięć dodano: tutaj również krew płynęła z małych otworów.
Ciśnienie krwi pozostało stałe: 115/70 do 120/75.
Podczas tych wydarzeń intensywny i "świeży" zapach emanujący z krwi i skóry w cudowny sposób stawał się coraz silniejszy. Szczególnie znaczące było dla mnie to, że plamy krwi na płótnach, które były po prostu wciśnięte w rany Debory, zamieniły się w znaki krzyża.
O 14:30.m. wystąpiło inne zjawisko: pocenie się na grzbiecie dłoni, szczególnie w okolicy dłoni, w prostokącie o wymiarach 7 x 2 cm i po obu stronach dłoni.
Zjawisko to było również widoczne w obszarze spodu stopy i tylnej części stopy: niezwykle intensywny ból dotkniętych obszarów uniemożliwiał jakikolwiek aktywny lub pasywny ruch.


Zjawiska te zakończyły się o godzinie 17.m., podczas gdy krew dłoni, stóp i lewego odcinka lędźwiowego została wchłonięta do tego stopnia, że zjawisko minęło. Z drugiej strony częściowo skrzepła krew pozostawała widoczna na czole jak splecione nici przez prawie trzy dni.
11 sierpnia Debora była moim gościem. Przyniosła obraz Chrystusa. O 10:30.m. zaczął wylewać łzy, znacznie obficiej niż poprzednim razem.
Łzy te były tak liczne, że część z nich spływała na marmur mebla, na którym stał portret. Krople przenikały kamień tak szybko, że nie mogły być już zasysane przez watę. Te krople są nadal widoczne....
Ponieważ byłem również świadkiem przedstawionych tu zjawisk, a także innych, podobnych zjawisk, które miały miejsce w różnych okolicznościach i osobach, mogę podsumować to, co właśnie zostało opisane, bez najmniejszych wątpliwości, że ustalone fakty nie są wyzwalane przez psychofizyczny proces chorobowy.


Tivoli, 16 sierpnia 1994
Dr Gino De Blasi Via A. Del Re, 33 - Tivoli (Roma)
Pielgrzymka do «Himmelsgrün»Ogrodu Getsemani. W Mandurii, od 1992 r., zgodnie ze słowami Matki Bożej, która objawia się jako Dziewica Eucharystii, miało miejsce ostatnie znaczące objawienie przeznaczone dla ludzkości. Orędzia do Debory podejmują te myśli, które Katarzyna Labouré (rue du Bac, Paryż 1830),Melanie (La Salette 1846),Bernadetta (Lourdes 1858),Pastuszkowie zFatimy (1917) i wielu innych świeckich musieli nieść ludziom z proroczą charyzmą, aby postawić Jezusa na pierwszym miejscu w życiu. Interweniuje w doświadczenia Debory jako mistycznego oblubieńca, jako ukrzyżowanego człowieka, jako wiecznego kapłana. Oczyszcza widzącego w tyglu dobrowolnego cierpienia i ofiary.

Prawdziwie katolickie przesłanie
Opozycja w regionie kontrastuje z analizą profesora Mariologii: "Treść orędzi jest: Chrystocentryczna: objawienia koncentrują się na Chrystusie. Jest to szczególnie widoczne, ponieważ U.L.F. w swoim objawieniu nosi Eucharystię w centrum swojej istoty, to znaczy w swoim sercu. * Marian: Orędzia wychwalają hebrajskie pochodzenie Najświętszej Dziewicy: «Jestem Myriam z Nazaretu». · Kościelny: Uderzające jest to, że Matka prosi nas z łagodnością, abyśmy karmili się Synem, który jest "Chlebem Żywym, Który zstąpił z Nieba" i abyśmy nawrócili nasze serca. *Katolickie: tematy poruszane przez Niebiańskich rozmówców są zgodne z Pismem Świętym i Magisterium Kościoła Katolickiego.»


Eucharystia jest sercem

Pod koniec tego 2 tysiąclecia Objawienie Dziewicy Eucharystycznej zapowiada nowy świt na nadchodzące stulecia. Dzięki temu obrazowi trzy białe postacie przedstawiają się nam z nowej perspektywy. Wymarzony obraz Księdza Bosko wkrótce się spełni! Zwycięstwo Niepokalanego Serca jest zwycięstwem Eucharystii, ponieważ jednoczy ona swoim sercem. Maryja prowadzi lud z Papieżem, którego godło nosi, w sposób proroczy do swego Syna, a przez NIEGO do pokoju. Jako Królowa Pokoju daje nam oliwę z poświęconego drzewa oliwnego w obfitości, aby oczyścić serca, zbawić dusze i przygotować nas na powrót Jezusa. Ponieważ Eucharystia jest istotą Kościoła, Eucharystia będzie centrum na nowo odkrytej jedności, której budowniczymi są Maryja i Jan Paweł II. To nowe narodziny idą w parze z bólem porodu. Wraz z Deborą i wieloma innymi duszami ofiarnymi, ci, którzy adorują Eucharystię, kochają Maryję i słuchają Papieża, mogą uczestniczyć w niej w swojej pokornej mierze. "Ale duch i oblubienica mówią: Przyjdź! Kto słyszy, wołaj: Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22,17>

Dni pamięci i daty modlitw
Stopniowo HI. Dziewica w tych dniach pamięci zażądała:
23 maja (zawsze towarzyszy mu wiele cudów): Dzień Czci Maryi, źródło hI. Olejz wiecznego namaszczenia, Matka konsekrowanego drzewa oliwnego i Dziewica Eucharystii.
23 października: Dzień Pojednania za Eucharystię.
8 grudnia (lmmaculata): Dzień Pokuty, poświęcony jej na cześć.
Co 22: Debora przyjmuje pielgrzymów i daje duchowo. Sugestie. Wieczorne czuwanie modlitewne przed Eucharystią. Jezus w Hostii, którą Dziewica przyniosła z Fucharisty Debora.
Co 23 dnia Dziewica Maryja Debora pojawia się w kolorze zielonym Nieba. Aby się przygotować,
po południu odmawia się Drogę Krzyżową (w 1 piątek miesiąca kładzie się ją z powrotem na kolanach do oratorium),a następnie RK. Czwartki + soboty czuwania modlitewne.
Movimento d'Amore 1-74024 MANDURIA (TA) Via Nuova per S. Cosimo,


Tutaj Debora zobaczyła Jezusa w Ogrodzie Getsemani, patrzącego na krzyż (oświetlony w nocy). «Moja córko..., przyjdź do Świętego Ogrodu Getsemani – Ogrodu Zieleni Nieba – abyś w ciszy Moich drzew oliwnych mogła sprawić, że pustynia zakwitnie w tobie.., oto źródło łaski.» (23.8.1998)

Niektóre dane

12 grudnia 1973 Narodziny Debory.
20 maja 1992 Pierwsze połączenie głosowe.
23 października 1992 Pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny w Jej domu.
31 października 1992 Pierwsze nękanie demona.
13 listopada 1992 Wizyta Najświętszej Maryi Panny wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu.
25 listopada 1992 Wizyta Najświętszej Maryi Panny wraz z Ojcem Pio i pierwsze osobiste proroctwa.
12 grudnia 1992 Pierwsza tajemnica (kolejna w każde urodziny).
6 lutego 1993 Pierwsza Męka w kościele parafialnym.
14 maja 1993 Mistyczne małżeństwo.
17 maja 1993 Pierwsze objawienie w gaju oliwnym «Himmelsgrün».
Maryja prosi o zbudowanie kaplicy na cześć Jej wizyt na ziemi.
20 maja 1993 Aby uczcić rocznicę swojego pierwszego powołania, Jezus ogłasza książkę Objawiona Mądrość Boga Żywego.
30 grudnia 1993 Figura Madonny Fatimskiej po raz pierwszy wylewa krwawe łzy.
Styczeń 1994 Debora opuszcza Mandurię na polecenie swojego biskupa.
5 sierpnia 1994 Śledztwo dr Gino De Blasta, Tivoli (Rzym)
Październik 1994 Najświętsza Dziewica ogłasza Deborze swoje objawienie w ogrodzie "Sky Green" 23 dnia miesiąca, po dostarczeniu żądanego "dowodu".

Figura Maryi,
krwawe łzy
płacz i
Olej wydzielany.

Manduria (Włochy)

Portret krwawej, łzawej twarzy JEZUSA w Mandurii (Włochy)
Uwaga: Powinno nam przypominać o nieskończonym cierpieniu i smutku Boga z powodu Jego wielu zagubionych dzieci oraz z powodu naszego braku miłości i grzechów, które zadają Mu głęboką gorycz i nieskończone cierpienie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o objawieniach i wydarzeniach w Mandurii, polecamy książkę:
MANDURIA, JEZUS, Król Objawienia i MARYJA, Dziewica Eucharystii, rozmawiają z Deborą.
Jednak orędzia są pilne i dla całej ludzkości.
Książka, która głęboko porusza serca. 296 stron z 47 kolorowymi zdjęciami


Aktualizacje
Pani Lucijana - Apostolat Garabandal Włochy
Mediolan 16 stycznia 2010
Drogi Przyjacielu Garabandal i Dziewico Eucharystii,
nadszedł czas ostrzeżenia. Pamiętacie, że mówiono, iż wydarzenie to poprzedzi "wojna komunistyczna": rewolucja, która, jak zapowiedziano w La Salette, dotknie Francję, Włochy i Anglię. Nie brakuje znaków (zamach na Berlusconiego). Rozpocznie się, jak powiedziano Deborze w Mandurii, na południu Włoch (patrz wydarzenia z Rosarno). Co więcej, Bliski Wschód eksploduje i tutaj również mamy już zwiastuny (patrz Iran): te trzy dni ciemności będą wtedy, gdy Jerozolima będzie całkowicie zamknięta. Bóg obiecał Abrahamowi, że zbawi Swój lud.

Krzyż, który pojawi się w Niebie, sprawi, że Hebrajczycy rozpoznają czyn Zbawiciela w swoim wyzwoleniu. Ostrzeżeniem będzie spowiedź całego świata przed Jezusem, Kapłanem par excellence. Zobaczymy, jak nasze życie toczy się jak w filmie i uświadomimy sobie ból, który zadaliśmy Mu przez nasze grzechy. Wszyscy, którzy z całego serca poproszą o przebaczenie, zostaną naznaczeni krzyżem na czołach i nie zostaną dotknięci przez demona i nie padną ofiarą sprawiedliwości Bożej, która odtąd zastąpi miłosierdzie (zob. 7 Plagi egipskie lub Wielki Ucisk). Miejsca objawień Matki Bożej i Pana, które nie zostały jeszcze uznane przez Kościół, są oznaczone krzyżem na niebie, podobnie jak niektóre góry.

Wydarzenie ogłosi się w południe z ogromnym hukiem grzmotu: eksplozja żywiołu "który zaczyna się od "a", dzieci Garabandal powiedziały: asteroida lub kula zbawienia (Bayside). Ziemia zostanie wstrząśnięta do tego stopnia, że oś Ziemi się przechyli: bieguny zajmą miejsce równika ze wszystkimi konsekwencjami, jakie pociągnie za sobą ta klęska żywiołowa.

Ogień, który przyjdzie z Nieba, będzie karą, której, jak powiedziała Matka Boża w Garabandal, moglibyśmy zapobiec, gdybyśmy wysłuchali Jej zaproszenia do zadośćuczynienia i nadania większego znaczenia Najświętszej Eucharystii.

Jeśli spojrzymy na obecną sytuację naszej wiary (z powodu odrzucenia Ducha Świętego przez objawienia: jest to coś bardzo poważnego (z powodu prawie całkowitego braku świętej Bojaźni Bożej).

Kiedy dzieci w Garabandal zobaczyły to, płakały tak strasznie z przerażenia, że obecni (300 osób) wszyscy przyznali się tego samego dnia. Jest to sąd narodów: całe kraje znikną, jak Papież Joh. Paweł II powiedział w Fuldzie w odpowiedzi na pytanie, czym jest trzecia tajemnica Fatimy (Garabandal jest kontynuacją Fatimy).

W Apokalipsie jest napisane: "Żywi będą zazdrościć umarłym" I tak będzie. Ostrzeżeniem jest Pascha ludzkości: Pascha ("przed przejściem" Pana), wyjście z niewoli (grzechu) do Ziemi Obiecanej, Nowego Królestwa. Dzieci z Garabandal powiedziały, że wielu umrze ze strachu i ze strachu przed tą chwilą.

Matka Boża obiecała również tutaj, że uratuje jedną trzecią ludzkości: ci, którzy pomimo ostrzeżenia pozostali niepokutujący, zostaną zbawieni przez cierpienie; ale tylko «mała resztka» będzie mogła wejść do Nowego Królestwa, jak mówi w Objawionej Mądrości Boga Żywego, a mianowicie ci, którzy przygotowali się na przyjęcie Oblubieńca swojej duszy (por. Przypowieść o 10 dziewicach) i uczestniczyli w triumfie Maryi poprzez Jej świadectwo wiary w czasie cierpienia.

Krótko po Ostrzeżeniu Matka Boża ukaże się po raz ostatni w Mandurii, 23 (w Księdze Estery jest powiedziane, że 13 i 23 są wiecznymi datami), aby potwierdzić to bardzo prześladowane miejsce objawienia w piętach Włoch. To wydarzenie, które odbędzie się w maju, będzie nazwane "Wniebowzięciem Maryi". Matka Boża wycofa się z ziemi, aby dać światu wolny wybór. Hostie wlecą do Nieba z rąk kapłanów, aby Kościół zrozumiał, że Hostia jest żywym Chrystusem pośród nas. Tego samego dnia Dziewica Eucharystii zstąpi najpierw na "wybranych" Ducha Świętego, aby uczynić ich narzędziami Wielkiej Ewangelizacji, która będzie trwała tylko przez bardzo krótki czas. Będą one głosić powtórne przyjście Jezusa na Ziemię.

Cud w Garabandal nastąpi około rok po ostrzeżeniu, w czwartek, w dniu Świętego męczennika Eucharystii, między 7 a 17 marca, kwietnia lub maja, wieczorem o 20:30. Matka Boża ukaże się w nNebie jako Dziewica Eucharystii, która odnowi nam trzy niezastąpione prawdy: Trójcę Świętą, Eucharystię i autorytet Papieża.

Ten obraz, który ukaże się wraz z trzema prawdami wymienionymi powyżej, pobłogosławi ziemię i sprowadzi Ducha Świętego do ludzkości: jest to Druga Pięćdziesiątnica. W tym dniu Kościół uzna współodkupienie Maryi i chrześcijaństwo zostanie zjednoczone.

Na Garabandal największy znak, który Bóg obiecał Ziemi, zstąpi: przypomina ogień, który nie gaśnie i nie płonie, jak ogień Płonącego Krzewu Cierniowego. Wszyscy obecni zostaną uzdrowieni i uwierzą. Będzie to początek Przemienienia ludzkości, a Jezus powróci w Swojej chwale, kiedy to przemienienie dobiegnie końca.

Wiele lat temu Debora otrzymała orędzie, w którym Matka Boża powiedziała: "Jeśli 12 powtórzy się trzy razy, wielkie wydarzenie będzie miało miejsce na ziemi" (12 grudnia 2012 r.). 12 grudnia jest również datą urodzin Debory, tej wielkiej ofiarnej duszy, do której Pan powiedział: "Przez wiarę jednej duszy zbawię świat!"

Niech Pan da nam siłę, by wytrwać do końca
! Pokój i radość.


P.: Kiedy słyszycie grzmot, który będzie głosem Ojca, On woła: "Basta! Wystarczy!", wycofaj się do swoich domów, zamknij drzwi i zacznij się modlić. Nie wyglądaj przez okna, aby zobaczyć gniew Boży i nie wpuszczaj nikogo do środka.

Co więcej, gdy tylko zdasz sobie sprawę, że profanacja Kościołów grozi, niech Zostanie usunięty Najświętszy Sakrament.

Niech to wszystko się rozprzestrzeni.


Objawienia w Mandurii (Włochy)
Aktualności Mediolan 16 stycznia 2010
Ambasady

Botschaft 25.03.2011
Botschaft 12.12.2010

Wiadomość 17.05.2009

Wiadomość 16.07.2008
Wiadomość Debora

Dokument i wykład audio

translatetheweb.com/?from=&to=pl&refd=gloria.tv&dl=en&rr=HE&a=https://
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
65
Krzyż, który pojawi się w Niebie, sprawi, że Hebrajczycy rozpoznają czyn Zbawiciela w swoim wyzwoleniu. Ostrzeżeniem będzie spowiedź całego świata przed Jezusem, Kapłanem par excellence. Zobaczymy, jak nasze życie toczy się jak w filmie i uświadomimy sobie ból, który zadaliśmy Mu przez nasze grzechy. Wszyscy, którzy z całego serca poproszą o przebaczenie, zostaną naznaczeni krzyżem na czołach i …More
Krzyż, który pojawi się w Niebie, sprawi, że Hebrajczycy rozpoznają czyn Zbawiciela w swoim wyzwoleniu. Ostrzeżeniem będzie spowiedź całego świata przed Jezusem, Kapłanem par excellence. Zobaczymy, jak nasze życie toczy się jak w filmie i uświadomimy sobie ból, który zadaliśmy Mu przez nasze grzechy. Wszyscy, którzy z całego serca poproszą o przebaczenie, zostaną naznaczeni krzyżem na czołach i nie zostaną dotknięci przez demona i nie padną ofiarą sprawiedliwości Bożej, która odtąd zastąpi miłosierdzie (zob. 7 Plagi egipskie lub Wielki Ucisk). Miejsca objawień Matki Bożej i Pana, które nie zostały jeszcze uznane przez Kościół, są oznaczone krzyżem na niebie, podobnie jak niektóre góry.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Tadeusz Kaktus

Prawda jest taka, że każde słowo Piotra jest prawdą. Wierni Bractwa są jadowici i nie umieją za grosz cierpieć dla sprawiedliwości.
------------------------------------------
Podpisuję się pod tym komentarzem obiema rekami.
Wierni bractwa są jadowici, pełni nienawiści do Kościoła i do ,,posoborowia", ale w swoich oczach uchodzą za świętych.
Jednak Św. Jan Apostoł daje świadectw…More
Tadeusz Kaktus

Prawda jest taka, że każde słowo Piotra jest prawdą. Wierni Bractwa są jadowici i nie umieją za grosz cierpieć dla sprawiedliwości.
------------------------------------------
Podpisuję się pod tym komentarzem obiema rekami.
Wierni bractwa są jadowici, pełni nienawiści do Kościoła i do ,,posoborowia", ale w swoich oczach uchodzą za świętych.
Jednak Św. Jan Apostoł daje świadectwo o nich.
,,8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,''
1 List św. Jana3
Musimy unikać grzechów


4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia2,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
5 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy3,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.
7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże4;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości

10 Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła5:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 Taka bowiem jest wola Boża,
którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego6
i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił?
Ponieważ czyny jego były złe,
brata zaś sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia,
jeśli świat was nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci,
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
16 Po tym poznaliśmy miłość,
że On oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci7.
17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedostatek,
a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga?
18 Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!8
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy9,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko10.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał11.
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - 1 J 2 1 J 3 Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - 1 J 4
MementoMori+++
"Tak i duszy pracującej nad poznaniem siebie, dobrze jest, niech mi wierzy, wzlecieć niekiedy wyżej, do rozważania wielmożności Boga. Lepiej tam pozna niskość swoją, niż w samej sobie, a nadto łatwiej tam oswobodzi się od tych gadzin, wdzierających się za nią do pierwszych komnat, które stanowi poznanie siebie . . Wierzcie mi również, że prędzej urośniemy w dzielność i cnotę zapatrując się na …More
"Tak i duszy pracującej nad poznaniem siebie, dobrze jest, niech mi wierzy, wzlecieć niekiedy wyżej, do rozważania wielmożności Boga. Lepiej tam pozna niskość swoją, niż w samej sobie, a nadto łatwiej tam oswobodzi się od tych gadzin, wdzierających się za nią do pierwszych komnat, które stanowi poznanie siebie . . Wierzcie mi również, że prędzej urośniemy w dzielność i cnotę zapatrując się na Boga, niż ciągle tylko trzymając oczy utkwione w tym mule ziemskim.
Ale to zdaniem moim rzecz pewna, że nigdy nie dojdziemy do poznania samych siebie, jeśli nie staramy się poznać Boga; zapatrując się na wielkość Jego, poznamy niskość naszą; czystość Jego nieskończona ukaże nam zmazy nasze; patrząc na pokorę Jego, ujrzymy, jak nam daleko do tego, byśmy były pokornymi.

Kto nigdy się nie podnosi wyżej ponad siebie, ten jeszcze gorszych rzeczy obawiać się może. Dlatego mówię wam, córki, podnośmy oczy nasze na Chrystusa, najwyższe dobro nasze i na świętych Jego, a tam nauczymy się prawdziwej pokory i uszlachetni się, jak mówiłam, umysł nasz i serce, a poznanie siebie nie będzie już małoduszne i trwożliwe.

Straszne są jednak te groźby i podstępy, jakich diabeł używa dla przeszkodzenia duszom, aby nie doszły do poznania samych siebie i do zrozumienia dróg swoich. Tu jednak dusze jeszcze nasiąkłe są światem, zanurzone w uciechach jego, zmarniałe przywiązaniem do honorów i roszczeń jego, skutkiem czego lennicy duszy, to jest zmysły i władze przyrodzone, które Bóg jej dał, aby ją strzegły i broniły, nie mają dostatecznej siły odpornej i tak dusza, choć pragnęłaby nie obrażać Boga, choć i dobre uczynki spełnia, łatwo przecież ulega przemocy nieprzyjaciela. Potrzeba więc, aby kto widzi siebie w tym stanie, jak najczęściej uciekał się w modlitwie do łaskawości boskiej, polecał siebie orędownictwu błogosławionej Matki Zbawiciela i Świętych Jego, aby oni walczyli za niego, bo właśni słudzy jego, tj. zmysły i władze przyrodzone, nie mają siły do obrony. "

"W drugiej wzbudził diabeł gorliwość o postęp w doskonałości. Bardzo to dobra rzecz; ale z gorliwości tej może wyniknąć taki skutek, że każde najmniejsze uchybienie, jakie ta zelantka spostrzeże w drugich, będzie jej się wydawało wielkim wykroczeniem i będzie śledziła postępowanie sióstr, i donosiła o wszystkim przeoryszy. Może nawet zdarzyć się niekiedy, że przez tę wielką gorliwość swoją o ścisłe przestrzeganie przepisów przez drugich, nie spostrzeże własnych uchybień swoich, a siostry, nie wiedząc jej intencji, widząc tylko takie jej niepowołane wtrącanie się w ich sprawy, łatwo mogą wziąć jej to za złe. " Św. Teresa od Jezusa Doktor Kościoła (Twierdza Wewnętrzna , Mieszkanie I )
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Straszne są jednak te groźby i podstępy, jakich diabeł używa dla przeszkodzenia duszom, aby nie doszły do poznania samych siebie i do zrozumienia dróg swoich. Tu jednak dusze jeszcze nasiąkłe są światem, zanurzone w uciechach jego, zmarniałe przywiązaniem do honorów i roszczeń jego, skutkiem czego lennicy duszy, to jest zmysły i władze przyrodzone, które Bóg jej dał, aby ją strzegły i broniły…More
,,Straszne są jednak te groźby i podstępy, jakich diabeł używa dla przeszkodzenia duszom, aby nie doszły do poznania samych siebie i do zrozumienia dróg swoich. Tu jednak dusze jeszcze nasiąkłe są światem, zanurzone w uciechach jego, zmarniałe przywiązaniem do honorów i roszczeń jego, skutkiem czego lennicy duszy, to jest zmysły i władze przyrodzone, które Bóg jej dał, aby ją strzegły i broniły, nie mają dostatecznej siły odpornej i tak dusza, choć pragnęłaby nie obrażać Boga, choć i dobre uczynki spełnia, łatwo przecież ulega przemocy nieprzyjaciela. Potrzeba więc, aby kto widzi siebie w tym stanie, jak najczęściej uciekał się w modlitwie do Łaskawości Boskiej, polecał siebie orędownictwu Błogosławionej Matki Zbawiciela i Świętych Jego, aby oni walczyli za niego, bo właśni słudzy jego, tj. zmysły i władze przyrodzone, nie mają siły do obrony. " Św. Teresa od Jezusa Doktor Kościoła (Twierdza Wewnętrzna , Mieszkanie I )
MementoMori+++
Polecam dzieła tej wielkiej i pokornej świętej która jako nieliczna z dusz dostąpiła tej wielkiej łaski duchowych zaślubin z Panem Jezusem . Będąc w zakonie prowadziła życie światowe jej nawracanie zaczęło się po wielu latach życia w zakonie
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MementoMori+++
Dobrze byłoby zapoznać się z dziełami tej pokornej Świętej. Jakby nie było, jest Doktorem. Kościoła.
A o tym nie wiedziałam: ,,Będąc w zakonie prowadziła życie światowe jej nawracanie zaczęło się po wielu latach życia w zakonie''.

Czyli nie można przekreślać nikogo, każdy może zostać Świętym, nawet największy grzesznik. Tylko jest warunek, że musi tego chcieć, bo nie wszyscy …
More
MementoMori+++
Dobrze byłoby zapoznać się z dziełami tej pokornej Świętej. Jakby nie było, jest Doktorem. Kościoła.
A o tym nie wiedziałam: ,,Będąc w zakonie prowadziła życie światowe jej nawracanie zaczęło się po wielu latach życia w zakonie''.

Czyli nie można przekreślać nikogo, każdy może zostać Świętym, nawet największy grzesznik. Tylko jest warunek, że musi tego chcieć, bo nie wszyscy chcą być Świętymi. Słyszałam, z ust pobożnej osoby, że dążenie do Świętości jest pychą.
😂

Takie mają niektórzy, nawet pobożni katolicy rozeznania na temat Świętości, a przecież Świętość jest naszym nadrzędnym celem. Po to żyjemy, aby osiągnąć Niebo, a do Nieba trafiają tylko Święci, którzy współpracują z Łaską Bożą, mają świadomość swojej grzeszności i ze wszystkich sił błagają Niebo o pomoc w zwalczaniu swoich grzechów i swojej pychy. Gdyż własnymi siłami nic osiągnąć nie możemy. Pan Jezus powiedział:

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”J15:15


🙏 😇
MementoMori+++
Ja już czytam kolejny raz i żałuję że tyle czasu zmarnowałem :

"W tym stanie będąc z łaski Pana, miałam kilka razy takie widzenie: widziałam anioła, stojącego tuż przy mnie z lewego boku, w postaci cielesnej. W taki sposób nigdy nie widuję aniołów, chyba bardzo rzadkim wyjątkiem. Choć często mi się ukazują, nigdy jednak nie widzę ich inaczej, tylko tym pierwszym rodzajem widzenia, o którym …More
Ja już czytam kolejny raz i żałuję że tyle czasu zmarnowałem :

"W tym stanie będąc z łaski Pana, miałam kilka razy takie widzenie: widziałam anioła, stojącego tuż przy mnie z lewego boku, w postaci cielesnej. W taki sposób nigdy nie widuję aniołów, chyba bardzo rzadkim wyjątkiem. Choć często mi się ukazują, nigdy jednak nie widzę ich inaczej, tylko tym pierwszym rodzajem widzenia, o którym mówiłam, to jest widzeniem wewnętrznym, umysłowym. W tym widzeniu jednak tak się podobało Panu, że anioł mi się zjawił w postaci widomej. Nie był wysokiego wzrostu, raczej mały a bardzo piękny. Z twarzy jego płonącej niebieskim zapałem znać było, że należy do najwyższego rzędu aniołów, całkiem jakby w ogień przemienionych. Musiał być z rzędu tych, których nazywają cherubinami, bo nazwiska swego żaden mi nie wymieniał. Ale to widzę jasno, że taka jest w niebie różnica między jednymi aniołami a drugimi, i tymi znowu a innymi, że jej i wyrazić nie zdołam. Ujrzałam w ręku tego anioła długą złotą włócznię, a grot jej żelazny u samego końca był jakby z ognia.

Tą włócznią, kilka razy przebijał mi serce, zagłębiając ją aż do wnętrzności. Za każdym wyciągnięciem włóczni miałam to uczucie, jakby wraz z nią wnętrzności mi wyciągał. Tak mnie pozostawił całą gorejącą wielkim zapałem miłości Bożej. Tak wielki był ból tego przebicia, że wyrywał mi z piersi te jęki, o których wyżej wspomniałam. Ale taką zarazem przewyższającą wszelki wyraz słodycz sprawia mi to niewypowiedziane męczeństwo, że najmniejszego nie czuję w sobie pragnienia, by ono się skończyło i w niczym innym dusza moja nie znajduje zadowolenia tylko w samym Bogu. Nie jest to ból cielesny, ale duchowy, chociaż i ciało niejaki, owszem, nawet znaczny ma w nim udział. Taka mu towarzyszy słodka, między Bogiem a duszą, wymiana oznak miłości, że opisać jej nie zdołam, tylko Boga proszę, aby w dobroci swojej dał zakosztować jej każdemu, kto by mnie nie wierzył.

Ile razy miałam to widzenie, chodziłam cały dzień jakby nieprzytomna. Nie chciało mi się na nic patrzeć ani z nikim mówić, a tylko rozkoszować się swoją męką, którą uznawałam sobie za chwałę większą nad wszystko, cokolwiek może być chwałą i wielkością w całym stworzeniu. Podobało się Panu zesłać na mnie takie wielkie i niepowstrzymane zachwycenia kilka razy w czasie, gdy byłam między ludźmi i nie mogłam im się oprzeć, skutkiem czego z wielką moją przykrością zaczęły one dochodzić do wiadomości wszystkich. Od czasu jak miewam te zachwycenia, nie tyle już doświadczałam tego bólu, ile raczej tego drugiego, o którym mówiłam wyżej – nie pamiętam już w którym rozdziale – a który w wielu rzeczach bardzo się różni od tego i wyższą ma wartość. Ten zaś ból, o którym w tym rozdziale była mowa, teraz trwa krótko. Zaledwie się zacznie, a już Pan porywa duszę i przenosi ją w stan zachwycenia, dlatego nie ma już czasu i miejsca na ból i cierpienie, bo zaraz następuje rozkosz używania. Chwała bądź Jemu na wieki, iż takie wielkie łaski czyni istocie, tak źle odpowiadającej nieskończonym dobrodziejstwom Jego!"

(Księga życia 29, 13-14)

"Kiedy matka Catalina de Angelo, karmelitanka z Alby, spojrzała na wyjęte z ciała zmarłej św. Teresy Wielkiej serce, zauważyła na nim ranę i wspominając na święte życie, jakie ta prowadziła, spontanicznie orzekła, że musi to być znamię śmierci z miłości. Niezwykłość tego zjawiska wobec braku jakiegokolwiek zranienia piersi czy boku, jak i słodki zapach unoszący się z rany, stały się zagadką dla wielu badaczy życia Teresy."

"Św. Jan od Krzyża wprowadza w swoje dzieło swego rodzaju hierarchię ran miłości, które Kościół określa też mianem transwerberacji duchowej. Najwznioślejszymi są rany, którym nie towarzyszą żadne wizje. Kolejne to te, w których pojawia się wizja intelektualna Serafina przebijającego duszę rozżarzonym grotem i rozniecającego w ten sposób miłość, którą ma ona w sobie (stąd nazwa tej specjalnej łaski – „przebicie, przekłucie”).

Te wizje mają na celu wyjaśnienie duszy tego, co się z nią właśnie dzieje. Natomiast łaską ran miłości najbardziej dla innych widoczną są stygmaty – wówczas to rany wewnętrzne znajdują odzwierciedlenie w ranach zewnętrznych.

Rany cielesne stają się pewnego rodzaju symboliką, znakiem łaski wewnętrznej: „Im większa jest radość i siła miłości, którą wzbudza rana duszy, tym większe również cierpienie wywołane przez ranę ciała: obie nasilają się w tej samej mierze”.

Jakkolwiek stygmaty bardzo są wymowne dla przywiązanego do zjawisk i łask widzialnych człowieka, święty podkreśla, że nie są najwznioślejsze – kto zbyt dużą wagę przywiązuje do rozumowania i zmysłowego odbioru, nigdy nie będzie dość duchowy, bo nie wizje są tu najważniejsze, a łaska przebywania w szczególnej Bożej obecności."
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MementoMori+++
,,Ja już czytam kolejny raz i żałuję że tyle czasu zmarnowałem :''
-------------------------------
Ale ten czas zmarnowany to chyba nie odnosi się do czytania tej ,,Księgi życia ''?

Takie doznania i przeżycia tylko dla wybranych i Świętych, aż trudno to sobie nawet wyobrazić.

,,Jakkolwiek stygmaty bardzo są wymowne dla przywiązanego do zjawisk i łask widzialnych człowieka, …More
MementoMori+++
,,Ja już czytam kolejny raz i żałuję że tyle czasu zmarnowałem :''
-------------------------------
Ale ten czas zmarnowany to chyba nie odnosi się do czytania tej ,,Księgi życia ''?

Takie doznania i przeżycia tylko dla wybranych i Świętych, aż trudno to sobie nawet wyobrazić.

,,Jakkolwiek stygmaty bardzo są wymowne dla przywiązanego do zjawisk i łask widzialnych człowieka, święty podkreśla, że nie są najwznioślejsze – kto zbyt dużą wagę przywiązuje do rozumowania i zmysłowego odbioru, nigdy nie będzie dość duchowy, bo nie wizje są tu najważniejsze, a łaska przebywania w szczególnej Bożej obecności."
MementoMori+++
Nie 😂 źle napisałem, zmarnowany bo wiele czasu przepadło na przesadne zajmowanie się i czytanie o dziejących się sprawach z którego czytania nic dla mnie nie wynikło tylko zamęt i niepokój itd błędne koło i zaspokajanie próżnej ciekawości.

To o czym pisze św. Teresa, gdzie opisuje różne łaski które otrzymała, jak sama tłumaczyła to również było pod wpływem łaski.Wcześniej bowiem nie potrafiła …More
Nie 😂 źle napisałem, zmarnowany bo wiele czasu przepadło na przesadne zajmowanie się i czytanie o dziejących się sprawach z którego czytania nic dla mnie nie wynikło tylko zamęt i niepokój itd błędne koło i zaspokajanie próżnej ciekawości.

To o czym pisze św. Teresa, gdzie opisuje różne łaski które otrzymała, jak sama tłumaczyła to również było pod wpływem łaski.Wcześniej bowiem nie potrafiła opisywać różnych rzeczy i łask zwyczajnych i nadzwyczajnych ,choć je tylko rozumiała. I o tym pamiętam pisała w jednej księdze . Jej trudnym doświadczeniem było to że nie mogła znaleźć dobrego spowiednika, wręcz ciągle miała złych, takich którzy jej nie rozumieli i wiele utrapienia sprawiali. Pisała o tym że i to również było łaską. Była niezwykle prostą świętą choć przecież była bardzo zamożna zanim wstąpiła do zakonu, zamartwiała się bardzo różnymi sprawami co widać była bardzo wrażliwą duszą.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MementoMori+++
No niestety, prawie każdy ma swoim sumieniu wiele zmarnowanego czasu, na rzeczy mało istotne i niepotrzebne.
MementoMori+++
Tak 😊 😂 🙏
Jota-jotka
23.1.1999
Maryja: "Drogie dzieci, gnieźdźcie się ze Mną, Matką Jedności. Módlcie się ze Mną w tym czasie, kiedy wezwanie do jedności Kościoła staje się coraz pilniejsze.
Moja córko, widzisz, jak moje orędzie o Eucharystii rozprzestrzenia się teraz w wielu częściach świata. Poprzez to orędzie wzywam serca ludzi do prawdziwej jedności.

Doskonała droga jedności jest w Kościele; przechodzi przez odna…More
23.1.1999
Maryja: "Drogie dzieci, gnieźdźcie się ze Mną, Matką Jedności. Módlcie się ze Mną w tym czasie, kiedy wezwanie do jedności Kościoła staje się coraz pilniejsze.
Moja córko, widzisz, jak moje orędzie o Eucharystii rozprzestrzenia się teraz w wielu częściach świata. Poprzez to orędzie wzywam serca ludzi do prawdziwej jedności.

Doskonała droga jedności jest w Kościele; przechodzi przez odnawiający efekt Sakramentów.
Dzisiaj Mój Papież jest energicznie kwestionowany i atakowany przez wielu w Kościele, a to stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Zachęcam was, abyście uważnie przyjrzeli się znakowi, który noszę na mojej sukience (symbol Papiestwa). Chcę, abyście zrozumieli, jak drogi jest mi ten Następca Piotra
Moje dzieci, Jezus chce jedności w waszych rodzinach. Macie stać się zwiastunami pokoju i odbudować to, co jest zepsute. Święte Ciało Mojego Syna musi być centrum i fundamentem waszych modlitw. Powinniście znaleźć drogę powrotną do odwiecznych gestów liturgii, aby wszyscy ludzie mogli rozpoznać Jezusa, który jest naprawdę obecny w Eucharystii. Będę was gorliwie prowadziła w waszej drodze życia, a każdy z was na nowo znajdzie nadzieję i siłę, by kochać Chrystusa w konsekrowanej Hostii.,,