Klaus Schwab v Číně ohlásil systémovou transformaci světa (video)

Po pravdě řečeno, i když je nyní svět údajně multipolární, je právě Čína a Rusko zářným příkladem toho, že k jejich odtržení od agendy hlásané Klausem Schwabem v zásadě nikdy úplně nedošlo.

To se potvrdilo i na summitu G20, kde bez nejmenších námitek obě zmíněné země (stejně jako všechny ostatní) souhlasily se zavedením globálních covid pasů v režii WHO, bez nichž nebude možné přeshraniční cestování neočkovaných.

Na G20 také padla dohoda, podle níž se budou po celém světě vzájemně uznávat různé covidové „vakcíny“ – tedy včetně čínské a ruské, které zatím Západ většinově neuznával.

Pozvání Klause Schwaba do Číny, kde ostatně žije jeho syn a kde působí pobočka WEF, pak jasně ukazuje, že tato země je v plánech globalistů naplno zainteresována.

Agendu Klause Schwaba tak zcela zřejmě následuje většina zemí světa, je dobré v tom kontextu také připomenout, že digitální měnu již zavádí v pilotním režimu či její zavedení testuje 90% zemí světa. Kde je tedy ona proklamovaná multipolarita? V jistém ohledu zde je, ale zdá se, že se stále najde dostatek témat, kde se shodnou země napříč světem.

Také je nutné si uvědomit, že Schwabovo WEF je soukromá organizace, přičemž Schwaba nikdy nikdo nikam nezvolil. Jaký je tedy jeho rozhodovací mandát? Nulový. Přesto si do Davosu pro jeho instrukce jezdí politici z celého světa.

Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra v čínské státní televizi řekl, že summit G20 v Indonésii položil základy. Tento měsíc se tam sešli nejmocnější lidé světa, aby se pokusili vyřešit nespočet globálních krizí.

Podle Schwaba musíme jít ještě o krok dále. „Musíme utvářet svět zítřka. Jde o systémovou transformaci světa. Musíme určit, jak bude svět vypadat po této transformaci.“


Dále řekl, že Čína dosáhla za posledních 40 let „velkých“ úspěchů a je vzorem pro mnoho zemí. Dodal, že každá země se musí sama rozhodnout, jaký systém zavede. „Čínský model je atraktivním modelem pro velké množství zemí,“ prohlásil.

Během svého projevu na summitu G20 se Schwab zmínil o různých krizích, které existují: ekonomické, politické, sociální, environmentální a institucionální. Řekl, že svět prochází „hlubokou systémovou a strukturální restrukturalizací“. „To bude nějakou dobu trvat.“

„Svět bude vypadat jinak, jakmile projdeme tímto procesem přechodu,“ zdůraznil Schwab.

Hnací silou politické transformace je podle něj přechod k multipolárnímu světu.

Časová osa agendy „Velkého resetu“: od počátku po Událost 201 a vyhlášení pandemie 2020

Kdy se začaly plánovat detaily současného dění? Kdy se poprvé objevily první zmínky o Velkém resetu?

Agenda, která uvažuje o zavedení nového světového řádu, který by se ze všeho nejvíc podobal jakémusi „technokratickému feudalismu,“ se prosazuje již asi 50 let. Nicméně vyjma některých konkrétních bodů (např. klimaalarmismus) neměli globalisté velmi dlouho zcela ujasněno, jak takový svět nastolit.

Jak přinutit lidstvo, aby se vzdalo svých majetků a aby se nechalo plně ovládat? Jak vše zařídit? A čím to odstartovat? Jisté je, že již v roce 2015, kdy přišla na světlo světa Agenda 2030, měli globalisté ve všem jasno. Museli vědět, jak otestují lidstvo, zda je lehce manipulovatelné a jak případně budou ve svých plánech pokračovat.

V roce 2014 již museli mít alespoň rámcový plán, kdy šéf WEF prohlásil, že doufá, že pomůže stisknout tlačítko „Reset“ globální ekonomiky:


Takzvaný „Velký reset“ slibuje vytvoření „bezpečnějšího, spravedlivějšího a stabilnějšího světa“, pokud se všichni lidé na planetě dohodnou, že „jednají kolektivně a rychle, abychom obnovili všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání až po sociální smlouvy a pracovní podmínky“.

Ale nebylo by možné realizovat tak komplexní plán Nového světového řádu, nebýt globální krize, která by otřásla společností v samotných základech, ať už uměle nebo nešťastnou náhodou.

V květnu 2018 se tedy WEF spojila s Johnsem Hopkinsem, aby simulovali fiktivní pandemii – nazvanou „ Clade X “ – aby viděli, jak je svět připravený, pokud vůbec někdy bude čelit takové krizi.

O něco více než o rok později se WEF opět spojila s Johnsem Hopkinsem a nadací Billa a Melindy Gatesových, aby v říjnu 2019 uspořádali další pandemické cvičení nazvané Event 201 .


Obě simulace dospěly k závěru, že svět není připraven na globální pandemii.

A několik málo měsíců po skončení Události 201, která konkrétně simulovala vypuknutí koronaviru, Světová zdravotnická organizace (WHO) dne 11. března 2020 oficiálně prohlásila, že koronavirus dosáhl pandemického stavu.

„Příští vážná pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale mohla by také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět ke globálnímu dopadu a utrpení.“ — Simulace pandemie Event 201 (říjen 2019)

Od té doby se do hry dostal téměř každý scénář pokrytý simulacemi Clade X a Event 201, včetně:

Vlády zavádějící lockdowny po celém světě
Kolaps mnoha průmyslových odvětví
Rostoucí nedůvěra mezi vládami a občany
Větší přijetí biometrických sledovacích technologií
Cenzura sociálních sítí ve jménu boje proti dezinformacím
Touha zaplavit komunikační kanály „autoritativními“ zdroji
Celosvětový nedostatek osobních ochranných prostředků
Rozpad mezinárodních dodavatelských řetězců
Masová nezaměstnanost
Nepokoje v ulicích
A je toho mnohem více!


Poté, co se předem dané scénáře plně naplnily do poloviny roku 2020, zakladatel WEF v červnu toho roku prohlásil „nyní je čas na velký reset“.

Bylo to skvěle předpovězeno plánováno a modelováno ze strany WEF a partnerů, že se Clade X a Event 201 ukázaly být tak prorocké, nebo v tom bylo něco víc?

Níže je zhuštěná časová osa událostí, která sleduje agendu Velkého resetu, která přešla od pouhé „naděje“ v roce 2014 ke globalistické ideologii nabízené královskou rodinou, médii a hlavami států po celém světě v roce 2020.

Před zasedáním WEF v Davosu ve Švýcarsku v roce 2014 Schwab oznámil , že doufá, že WEF zmáčkne tlačítko reset na globální ekonomiku.

WEF od té doby tuto zprávu neustále opakuje:


Mezi lety 2014 a 2017 WEF každý rok vyzvalo k přetvoření a resetování globálního řádu, přičemž pokaždé tvrdili, že mají za cíl vyřešit různé „krize“.

2014: WEF zveřejňuje program schůze s názvem „ Přetvoření světa: Důsledky pro společnost, politiku a podnikání “.
2015: WEF ve spolupráci s VOX EU publikuje článek s názvem „ Musíme stisknout restart globální ekonomiky “.
2016: WEF pořádá panel s názvem „ Jak restartovat globální ekonomiku “.
2017: WEF publikuje článek , který říká: „ Náš svět potřebuje reset v tom, jak fungujeme “.

V roce 2018 pak davoské elity obrátily hlavu k simulaci falešných pandemických scénářů, aby viděly, jak bude svět připraven tváří v tvář jiné krizi.

Dne 15. května 2018 hostilo Johns Hopkins Center for Health Security pandemické cvičení „Clade X“ ve spolupráci s WEF.

Cvičení Clade X zahrnovalo falešné video – záběry herců, kteří podávali zprávy o falešném pandemickém scénáři (video níže).


Součástí akce Clade X byly také diskusní panely se skutečnými tvůrci politik, kteří vyhodnotili, že vlády a průmysl nejsou na fiktivní globální pandemii dostatečně připraveny.

„Výsledek byl nakonec tragický: nejkatastrofičtější pandemie v historii se stovkami milionů mrtvých, ekonomický kolaps a společenský otřes,“ uvádí zpráva WEF o Clade X.

„Existují hlavní nevyřešené globální zranitelnosti a mezinárodní systémové výzvy, které pandemie představují a které budou vyžadovat nové robustní formy spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,“ — Simulace pandemie Event 201 (říjen, 2019)

Poté 18. října 2019 ve spolupráci s Johnsem Hopkinsem a nadací Billa a Melindy Gatesových uspořádalo WEF Event 201.

Během scénáře byla otřesena celá globální ekonomika, v ulicích došlo k nepokojům a bylo zapotřebí špičkových sledovacích opatření k „zastavení šíření“.


Během dvou let, které vedly ke skutečné koronavirové krizi, byly simulovány dvě falešné pandemie.

„Vlády budou muset spolupracovat s tradičními společnostmi a společnostmi v oblasti sociálních médií, aby prozkoumaly a vyvinuly svižné přístupy k boji proti dezinformacím.“ — Simulace pandemie Event 201 (říjen 2019)

Johns Hopkins Center for Health Security vydalo 24. ledna 2020 veřejné prohlášení, ve kterém se výslovně zabývalo tím, že událost 201 nebyla určena k předpovídání budoucnosti.

„Aby bylo jasno, Centrum pro zdravotní bezpečnost a partneři během našeho stolního cvičení nic nepředpověděli. Pro scénář jsme modelovali fiktivní pandemii koronaviru, ale výslovně jsme uvedli, že se nejedná o předpověď. Cvičení místo toho sloužilo ke zdůraznění problémů připravenosti a reakce, které by pravděpodobně nastaly při velmi vážné pandemii.

Ať už to bylo záměrné nebo ne, Událost 201 zvýraznila „fiktivní“ výzvy pandemie spolu s doporučeními, která jdou ruku v ruce s agendou Velkého resetu.

„Příští vážná pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale mohla by také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět ke globálnímu dopadu a utrpení.“ — Simulace pandemie Event 201 (říjen 2019)

Centrum Johnse Hopkinse pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Billa a Melindy Gatesových společně předložily sedm doporučení pro vlády, mezinárodní organizace a globální podniky, kterými by se v případě pandemie měly řídit.

Doporučení Event 201 vyzývají k větší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň zdůrazňují důležitost navázání partnerství s nevolenými globálními institucemi, jako je WHO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní organizace pro leteckou dopravu. Doporučují provádět centralizovanou reakci.


Jedno z doporučení vyzývá vlády, aby se spojily se společnostmi sociálních médií a zpravodajskými organizacemi, aby cenzurovaly obsah a kontrolovaly tok informací.

„Mediální společnosti by se měly zavázat k tomu, že zajistí upřednostnění autoritativních zpráv a potlačení falešných zpráv, včetně použití technologií.“
— Simulace pandemie Event 201 (říjen, 2019)

„Národní agentury veřejného zdraví by měly úzce spolupracovat s WHO, aby vytvořily schopnost rychle vyvíjet a vydávat konzistentní zdravotní zprávy.“

Zní povědomě? Ano, oni moc dobře věděli, že nás budou „krmit“ jedinou pravdou (která se časem ukáže být lží) a již tehdy věděli, že opoziční názory bude nutné umlčet. Přesně to se dělo a děje.

V průběhu roku 2020 Twitter, Facebook a YouTube cenzurovaly, potlačovaly a označovaly jakékoli informace související s covidem, které jsou v rozporu s doporučeními WHO, stejně jako to navrhovala událost 201.

Poté, co WEF v roce 2014 vyzval k Velkému resetu, opakoval stejnou ideologii stále dokola několik dalších let, než se obrátil k simulaci faux pandemických scénářů.

Několik měsíců poté, co WEF prohlásilo, že nikdo není připraven vypořádat se s pandemií koronaviru, WHO prohlásila, že pandemie koronaviru zachvátila svět.


Najednou! Skvělý obnovený příběh, který WEF detailně plánoval šest let a jakmile bylo vše do detailů promyšleno, plány realizoval.

V polovině roku 2020 mohli globalisté z WEF zkonstatovat, že lidstvo je dostatečně dobře manipulovatelné a může se tedy přikročit k další fázi agendy: „Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.“

„Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitosti k zamyšlení, přetvoření a resetování našeho světa, abychom vytvořili zdravější, spravedlivější a prosperující budoucnost,“
prohlásil Schwab 3. června 2020.

A v této fázi „Velkého resetu“ jsme dnes.

Davoské elity řekly, že chtějí globální reset ekonomiky před mnoha lety a vyzkoušely si, co by se stalo, kdyby došlo k pandemii
A teď říkají, že řešením pandemie je změna světového systému – tedy to, čemu se také říká Velký reset nebo NWO


Velký reset je prostředkem k dosažení cíle.

Další na programu je kompletní přeměna společnosti pod technokratickým režimem nevolených byrokratů, kteří chtějí diktovat, jak má být svět řízen shora dolů. Jak má využívat invazivní technologie ke sledování každého vašeho pohybu a zároveň cenzurovat a umlčovat každého, kdo se odváží jejich plánům vzepřít…

Bill Gates - How Gene Editing, AI Can Benefit World's Poorest (titulky…

Príde nová pandémia a zároveň digitálne otroctvo s covid pasmi. Krajin…

S příchodem digitálních ID a digitálních měn hrozí tyranie po celém světě.

Média varují před „trojnásobnou epidemií” v zimě – co se za tím skutečně skrývá?

Blízko je koncentračné digitálne otroctvo, uhlíková stopa a digitálne …

Pandemická zmluva WHO je v záverečných fázach.
Public domain
Samson1
Achwab míní, Bůh mění.
U.S.C.A.E.
mení ale Schwaba používa ako bič
Samson1
Aby se lidé probrali z toho hypnotického spánku.
Zuzka M S shares this
2138
Coburg
Zaujímavé, ako sa pápež "dohodol" s Čínskymi komunistami a zradil čínsku podzemnú katolícku Cirkev. Podľa mňa František je jedným z 33 vrchných slobodomurárov,
U.S.C.A.E.
a bol mu to tam vybavovať Tedy sodomistický nemravník a sú zvesti že vo švajčiarsku sa Mccarrick stal komunistom
Peter(skala)
.ževraj Čina nám má byť prikladom?!
😂
Švabovi sa lubuje mať ludí pod kontrolou a hlavne s nimi manipulovať ...
Čína nie je celkom tak blbá ako ju prezentuju činske komunisticke media
Nedavno sa vzburili zamestnanci telekominikačnej firmy, že maju malo penazi ale hlavne kvôli pandemickým obmedzeniam (lockdown, nedostatok stravy...)
takže Čína na vonok sa javí ako technologický gigant - niečo …More
.ževraj Čina nám má byť prikladom?!
😂
Švabovi sa lubuje mať ludí pod kontrolou a hlavne s nimi manipulovať ...

Čína nie je celkom tak blbá ako ju prezentuju činske komunisticke media
Nedavno sa vzburili zamestnanci telekominikačnej firmy, že maju malo penazi ale hlavne kvôli pandemickým obmedzeniam (lockdown, nedostatok stravy...)

takže Čína na vonok sa javí ako technologický gigant - niečo ako ZSSR počas normalizacii, ale ešte v jasnejšom pohlade je Čina v období kolpasu a to tak ako ZSSR v 80 rokoch, ked už bolo jasné, že komunizmus nevydrží

Čina investuje do zbrani a techlogogii, ale USA ich odrezalo od prijmov, zakazok... a teraz im padá ekonomika, len to ešte nechcu priznať oficialne. Komunisticka sever.korea tiež nechcela priznať svoj ekonom.pad, ked nedavno museli zabijať psy na potravu a to nutene, čiže skonfiškovali psy obyvatelom dedín

Preto pride vojna celosvetovo, pretože padá ekonomika najväčších štatov a s tým prichadza aj tužba po moci. Švab je typicky priklad manipulatorov a členov Elity, ktorí maju zaujem o prerozdelovanie a vlastnenie ako majetkov, tak aj obyvatelstva
🤑🤮
je mi z nich šoufl