Clicks221
PetraB
1

Něco víc o morgellonech! Děsivé!!…:-( Čelíme pokusu satanistů s celým lidstvem – stát se, skrze morgellony, zombiem??!

í

Víme, že v posledních časech (které už nastaly!) budou, mezi námi na Zemi, od nějaké fáze také zombie!

Nevíme od kdy, ale budou.

Asi většina lidí, která o tom věděla, že to nastane, možná měla a má představu, že mrtví budou vstávat z hrobů, a tak budou mezi námi zombie? (Viz kupř. hollywoodské filmy posledních dekád nebo píseň a video Michaela Jacksona z 80. let Thriller.)

Ano, mrtví budou vstávat z hrobů. Ale až při Posledním soudu!

Mrtví z hrobů už také vstávali, to bylo při Ukřižování Ježíše Krista, jak víme z Písma Svatého nebo ti, které Pán Ježíš za svého života vzkřísil, třeba jako Lazara, Jairovu dceru a nejspíš i další. Vstávání z hrobů, jak je známe, tak dosud bylo spojeno hlavně se skutečným oživnutím! Vrácením života mrtvému. Který může dát-vrátit jen Bůh!

Co tedy budou tito zombie, „oživlí“ mrtví? Kde se vezmou a jak?

Zombie mezi námi není Boží jednání. To je třeba si připomenout.

Je to sice děsívé, ale přesně takhle, jak je popsáno v článku níže, v blízké budoucnosti, mohou povstat zombie mezi námi!

A ani si toho nemusíme všimnout??! Jako to nezpozorují společenstva kudlanky nábožné, že už je ta fakticky mrtvá a že její již mrtvé tělo pohybuje/animuje uvnitř ní parazit strunovec!


STRUNOVEC

Jak ten je podobný morgellonům, uvnitř respirátorů a testovacích tyček, že?! (MÁTE TO NA VIDEU V ORIGINÁLNÍM ČLÁNKU NÍŽE, odkaz na něj je dole pod článkem.)

Akorát strunovec je větší, viditelý pouhým okem, morgellony jsou viditelné pod mikroskopem.

Oboje však, strunovec i morgellon, v těle hostitele roste! A parazituje!

(Je nanejvýš pravděpodobné, že satanističtí vědci se nechali inspirovat právě strunovcem a dalšími hlísticemi při laboratorní výrobě morgellonů!)

Apropós, také nás už napadlo, že morgellony na nás nejspíš vyhazují i z letadel v chemtrails!

Jenže, ti na testovacích tyčkách a v respirátorech a rouškách přece jen musí být něco „extrovního“. Když si satanisti tak dají záležet na tom, aby je do nás v rouškách a v testování zkrátka stůj co stůj narvali!

Nejspíš tito jsou tedy přece jen mnohem „vyšší level“, dál modifikované, o to nebezpečnější! (Než které se do nás snaží dostat vzduchem a potravou a vodou?)

Nebezprečnější a náročnější na jejich uchování. Proto pořebují všeliké ty roztoky a jedovatiny na testovacích tyčkách a v přilehlých roztocích.

A ještě jedna velmi důležitá poznámka na závěr: Kdo z vás si už moc nevzpomínáte, jaké instrukce nám dala před lety Panna Maria, ohledně stravy, hygieny, látek a obuvi, které máme nosit, můžete si osvěžit:
wordpress.com/…im-se-procistit-aneb-stanme-se-hrazi-proti-satanu/

A nyní porovnejte s informacemi v článku níže. ŽE TOTIŽ VŠECHNO TO, CO NÁM TEHDY NAKÁZALA PANNA MARIA, je absolutně nepřátelské vůči morgellonům, které nemají pak možnost se na nás a v nás uchytit a cizopasit – z jídla, vody, oděvu, obuvi a hygienickcých prostředků!

AVE MARIA!!!

Vaše Mariánské společenství


VIDEO: Děsivé video kudlanky nábožné ovládané strunovcem, vyděsilo tisíce rodičů v USA a potom v Německu, záběry totiž zachycují parazita, který se chová naprosto přesně jako morgellony zachycené pod mikroskopy na rouškách, respirátorech a na špejlích antigenních testů! Jediný rozdíl mezi strunovcem a morgellony je v měřítku a velikosti! Čelíme jako lidstvo rouškovému a testovacímu teroru jen proto, aby nám elity do těl dostaly tyto ovládací parazity pocházející dost možná z výzkumu programů MK Ultra a Monarch? Čtenář pod mikroskopem nafotil na respirátoru parazity a zjistil, že mění barvy s časem a někteří se dokonce vymršťují při zaregistrování lidského dechu!

Videa
Z domova

Dub 14, 2021


VIDEO: Děsivé video kudlanky nábožné ovládané strunovcem, vyděsilo tisíce rodičů v USA a potom v Německu, záběry totiž zachycují parazita, který se chová naprosto přesně jako morgellony zachycené pod mikroskopy na rouškách, respirátorech a na špejlích antigenních testů! Jediný rozdíl mezi strunovcem a morgellony je v měřítku a velikosti! Čelíme jako lidstvo rouškovému a testovacímu teroru jen proto, aby nám elity do těl dostaly tyto ovládací parazity pocházející dost možná z výzkumu programů MK Ultra a Monarch? Čtenář pod mikroskopem nafotil na respirátoru parazity a zjistil, že mění barvy s časem a někteří se dokonce vymršťují při zaregistrování lidského dechu!

Jeden z našich čtenářů nám před několika dny zaslal do redakce naprosto otřesný a děsivý materiál, který začíná potvrzovat moji teorii o tom, že světové elity v rámci covidové hysterie a Velkého resetu se rozhodly nasadit na kontrolu a ovládáni populace poznatky a závěry ze série tajných programů americké CIA a výzkumné organizace DARPA pod názvem MK Ultra a Monarch. O těchto dvou projektech se dočtete více v mé knize EXO: Tušení budoucnosti, ale tady jenom krátce shrnu, že se jedná o výzkumné programy na ovládání lidské mysli. Program MK Ultra byl spuštěn v roce 1953 a jeho cílem bylo ovládnutí okultních procesů řízení skrze 5. prioritu, tedy za pomoci léků, medikací a vakcín podávaných testovaným subjektům, přičemž chemikálie měly v subjektech otevřít v mozku komunikační filtry, které jsou obyčejným lidem uzavřeny, a to z bezpečnostních důvodů.

Projekt Monarch (Monarch v angličtině je název pro motýla Babočku Admirála)

Mozkové filtry, o kterých někdy mluvím na SVCS a také v mých článcích, nejsou filtry v tom klasickém slova pojetí, ale jedná se o neurální spoje v mozku, které se nikdy nesmí galvanicky (vodivě) spojit pro přenos elektrických signálů a stimulů. Pokud jsou tyto spoje odděleny, říká se tomu, že filtr je zapnutý a chrání člověka před schopnostmi mozku, které ještě nedokáže ovládat na své mentální a neurální úrovni a vyrovnat se s nimi.

V lidském životě ale dochází k situacím, kdy tyto neurální dráhy se mohou propojit nedopatřením, např. silnou spánkovou deprivací, která vede k tvorbě prionů, zvláštních proteinů v mozku, které se hromadí na neurálních spojích a začnou narůstat do podoby větví, které se rozrůstají do okolí. Když se větev dotkne vedlejší neurální dráhy, dojde k přemostění neurálních signálů s katastrofálními, anebo naopak s žádoucími účinky. Tím dochází k efektu vypnutí filtru v mozku a člověk zjistí, že mozek mu najednou poskytuje děsivé schopnosti.

Program MK Ultra a první pokus o ovládnutí okultního procesu řízení z 50. let

Nejčastější schopností je napojení na unitární prostor, což je kvantový prostor obsahující kolektivní vědomí veškerých živých entit ve všech iteracích. Člověk slyší hlasy entit, a podle toho, jaké dráhy v mozku jsou alterovány, může pouze poslouchat hlasy z unitáru, anebo s nimi může i komunikovat. Další možností je napojení mozku na kolektivní kompendium naší iterace, našeho lidstva, což jsou tzv. akašické záznamy v kvantovém prostoru. Akašické záznamy obsahují záznamy světa z pohledu každé osoby a entity, která kdy spatřila a prožila náš svět v jedné z iterací.


Takto vypadá lidský vlas pod mikroskopem. Vypadá úplně jinak než morgellony.

Jedná se o duplicitní mnoharozměrnou knihovnu s nahrávkami životů lidí a entit, se záznamy jejich emocí, pocitů, zážitků, hrůzy, utrpení, žalu, neštěstí, štěstí, veškerého prožitého časoprostoru, obrazů a staveb, které osoba kdy viděla, navštívila, žila v nich, navštěvovala je atd. Součástí záznamů jsou všechna slova a věty, které osoba pronesla od narození až do smrti.

Záznamy v kompendiu Akasha jsou ale nebezpečné pro člověka v tom, že jsou interaktivní. Se záznamy lze pracovat skrze projektor a prožívat cizí nahraný život ze záznamu. Použitím záznamu se nahrávka změní a s ní i iterace. Zhlédnutí záznamu mění realitu iterace, jako kdybyste si pustili film a jeho děj změnil reálný svět okolo vás. Logicky to moc nedává smysl, ale v kvantovém prostoru to tak přesně funguje. Projekt MK Ultra počátkem 50. let minulého století o těchto věcech vůbec netušil a zajímal se jen o kontrolu lidské mysli vojáka, resp. agenta.

Program Monarch pokračoval tam, kde MK Ultra neuspěl

Projekt MK Ultra spočíval ve vyvolání paranormálních schopností jedince za pomoci mnoha chemikálií dopravovaných do mozku injekcemi, případně tabletami. Výsledky nebyly uspokojivé a projekt se postupně rozštěpil do několika směrů a výzkumných divizí, z nichž úspěch slavila v podstatě jen jedna jediná, a to projekt v rámci programu Monarch. Zatímco MK Ultra program sledoval ovládání lidské mysli jedince, Monarch se zaměřil na ovládání skupin, davů a rozsáhlých skupin obyvatelstva. Výzkum začal počátkem 70. let minulého století z úplně jiného konce, a to výzkumem přírodních parazitů, kteří dokonale ovládnou tělo hostitele.Morgellon pod vlákny respirátoru

Další morgellon

Prvními kandidáty byla nákaza toxoplazmózy způsobované parazitickým prvokem Toxoplasma gondii. Tento parazit ovládá mozek člověka, aby se nechal sežrat kočkovitou šelmou, protože jen v těle kočkovité šelmy se Toxoplasma gondii dokáže množit. Lidé napadení tímto prvokem mají zpomalené reflexy, klesá u nich produkce testosteronu, prvok mění rysy muže na ženské rysy, a to všechno s cílem, aby se zvýšila letargie jedince, aby se zvýšila šance na sežrání lvem nebo tygrem.

Tímto prvokem je nakažena rozsáhlá část populace, na internetu je mnoho studií, naštěstí tygři a lvi nepobíhají okolo nás volně v přírodě, takže prvok nemá moc šancí na dokončení své mise. Ovšem snižení testosteronu a adrenalinu má hrozivé dopady v západní populaci na degenerativní procesy a neschopnost bílých mužů bránit rodiny a děti. U žen se toxoplazma projevuje neochotou matky bránit děti. Nicméně v rámci programu Monarch se ukázalo, že co nedokáže hrubá síla chemie z injekcí, to může dokázat parazit.

VIDEO: Šokující schopnost parazita ovládnout kudlanku nábožnou vyvolává zděšení, parazit se pohybuje ve vodě stejně jako o mnoho menší vláka zachycená pod mikroskopy na rouškách a špejlích

Největšího výzkumu v rámci programu Monarch se dostalo strunovcům (Nematomorpha) a jejich schopnosti ovládat hostitele. Strunovec napadá hmyz a zvířata, přičemž nejděsivějším kouskem tohoto parazita je animace kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Tento parazit vnikne do kudlanky obvykle v rámci její potravy a začne v ní růst. Parazit kudlanku požírá zevnitř a roste v ní, přičemž zachovává její animaci, tedy pohyb. Kudlanka se zdá, že je živá, ale ve skutečnosti se jedná jen o ovládanou zombie. Strunovec vypouští proteiny a ovládá mozek kudlanky.

Parazit se v těle kudlanky krmí tak dlouho, dokud nedoroste do dospělosti. Jakmile k tomu dojde, vydá mozku kudlanky povel, a ta odskáče k nejbližšímu vodnímu zdroji, což může být rybník, tůň nebo jiná voda se stálou hladinou a kudlanka do vody skočí a utopí se. Jakmile je kudlanka ve vodě, strunovec opustí její tělo, aby se mohl ve vodě množit. Mechanika pohybu a animace mrtvé kudlanky šokuje vědce už desítky let. Strunovec nahradí orgány kudlanky a zajišťuje výživu tělu kudlanky a ovládá její pohybový aparát stimulací jejího mozku. Jenže, to už není kudlanka, ale je to parazit v převleku kudlanky, který skáče na louce a hledá potravu.

Paraziti dokáží ovládnout tělo hostitele tak, že si toho ostatní členové druhu nevšimnou. Ostatní kudlanky nejsou schopné odhalit, že daná konkrétní kudlanka je mrtvá a její tělo ovládá strunovec. V rámci projektu Monarch tak bylo rozhodnuto vytvořit laboratorně prostředky, které by dokázaly napodobit parazitické schopnosti strunovce. A podle všeho program Monarch uspěl. Výsledkem jsou morgellony, neživá vlákna animovaná dechem, teplem, vlhkem a vodou. Strunovec ovládá kudlanku naprosto dokonale a nenápadně.

Jak kontrolovat davy a populaci, aby ta si toho ani nevšimla? Propagandou? To nejde moc dobře. Chemikáliemi? To také není moc účinné. Jenže parazit má účinnost 100% a když napadne hostitele, ovládání jeho těla funguje vždy, neomylně, pokaždé. Projekt Monarch jako prodloužená větev MK Ultra tak možná opravdu uspěl a ta malá černá a jinak různobarevná vlákna, jinými slovy mláďata těchto červů, mohou být opravdu výsledným produktem programu Monarch uvedeným do praxe pod rouškou virové pandemie.

Cílovým místem pro morgellony jsou buď plíce anebo mozek zpřístupněný skrze hematoencefalickou blánu, do které se šťouchá kontaminovanými špejlemi

Jak dostat parazita do člověka? Potravinou to nejde, protože parazit by nepřežil kyselost lidského žaludku. Samozřejmě, že mnoho parazitů se dostává do těla potravou a žaludeční kyseliny je nezastaví, ale v tomto případě morgellonů se zdá, že touto cestou to nejde a je zapotřebí dostat tato hýbající se vlákna do lidských plic, což je to místo, kam se parazit má dostat. Druhou variantou, ještě děsivější, je možnost, že cílovým místem nejsou plíce, ale hematoencefalická blána oddělující nosohltan do mozkového kmene. Strkání špejlí kontaminovaných těmito vlákny až nadoraz dozadu nosohltanu na tuto blánu může mít svůj naprosto děsivý účel. Parazit se přes tenkou blánu provrtá dovnitř mozku. Těch možností je více.


Kudlanka v nádobce s vodou

Strunovec je parazit z čeledi hlístic a je šokující, jak uniklá videa věrně zachycují, jak se černá vlákna pod mikroskopem při zahřátí lidským dechem aktivují a natahují směrem ke zdroji tepla, přesně jako parazit, který jde po cíli svého hostitele. Otitulkoval jsem výše pro vás původně německy titulkované video, které nám zaslal náš čtenář, přičemž video zachycuje kudlanku nábožnou, jak z ní začne vylézat strunovec, který se naprosto a dokonale pohybuje a chová jako ta zmíněná černá vlákna pod mikroskopy. Jediný rozdíl je v měřítku, ve velikosti. Strunovec je obrovský, zatímco morgellony jsou skoro neviditelné a pro jejich zobrazení jsou potřeba mikroskopy. Ovšem to je jediný rozdíl. Morgellony a strunovec reagují na teplo, na vodu, na vlhkost. Pohybují se na základě vnějších podnětů.

Čtenář nafotil morgellony na respirátoru a zjistil, že mění barvy a dokonce se vymršťují

A hlavně, nikdo nedokáže vysvětlit, jak je možné, že údajně sterilní špejle z antigenních testů jsou naprosto všechny kontaminovány černými vlákny, které se při kontaktu s teplem a vodou pohybují. Nikdo to dosud nevysvětlil, všude zaznívají jenom dehonestační a zesměšňující argumenty, že jde o textilní vlákna a ty se pohybují v reakci na elektrostatiku. Ne, žádná elektrostatika, jen voda anebo lidský dech a vlákno, které najednou ožije a několik dalších minut se hýbe, kroutí, natahuje, posunuje a kroutí své konečky jako chapadélka, stejně jako konce vláken strunovce poté, co vyleze z kudlanky. Náš čtenář nám poslal email a fotografie. Všechny fotografie z mikroskopu v tomto článku pochází od něj, moc mu děkujeme. Zjistil totiž, že vlákna mění barvu a některé hlístice, morgellony, nebo prostě paraziti se najednou vymrští ve směru za lidským dechem.

Dobrý den.

Rád bych Vám předal pár informací o situaci s Morgellony. Nejen díky Vašim informacím jsem se začal touto otázkou zabývat trochu hlouběji. Pořídil jsem si levný mikroskop s 1000x zvětšením a podrobil vše pokusům. Příběhů je z toto již několik, ale dá se říct, že se toho hodně potvrzuje. V zásadě jde zhruba o tři typy (černé, červené a modré), které jsem našel. Zdá se, že jsou to hibernující děti (mláďata, pozn. redakce) něčeho většího. Respirátory FFP3 to mají opravdu v těch hustších vrstvách. V respirátoru FFP2, který jsem měl k dispozici, jsem to nenašel vůbec, jenže i po krátkém nošení se v něm toho zachytí spousty. A je v podstatě toxický. Z toho mi vyplývá, že jde nejspíš o něco, co je všude přítomné ve vzduchu.


Dokonce se domnívám, že to je skutečný důvod chemtrails. Morgellony prý kolem sebe milují prostředí těžkých kovů (proto nejspíš ta rtuť v Hexavakcíně – je to něco jako pozvánka). To je však pouze jen začátek. K jejich pohybu bych řekl toto: Natáčí se prakticky vždy za zdrojem tepla a vlhka. Jejich pohyb má tendence se zkroutit a poté se při nádechu, čili v proudu studeného vzduchu, se vymrštit, a tak se dostat do útrob hostitele. Níže na fotografii je vytržený lidský vous s bílým a rozšířeným koncem. Vypadá úplně jinak než morgellony. Jen pro porovnání.

Jejich tělo je vždy zploštělé a vypadají podobně jako drátek, kterým jsou staženy například nové kabely k počítači. Jsou vždy zatočeny do spirály podobně jako šroubovice DNA. Takže něco jako “zatočená stuha”. Jejich “černé tělo” ukazuje na spánek. Pak je zde tělo modré, které je tak napůl probuzené, nakonec je zde tělo zrzavě červené, a to je v podstatě velmi rychlý sval. Na vlastní oči jsme s rodinou byli svědky, jak se tato věc velmi rychle vymrštila, když jsem se nadechoval (bohužel jsem v té době neuměl z mikroskopu nahrávat). Níže jsou zachycena vlákna morgellonů, která jsem našel na svém vousu po jeho vytržení, vlákna jsou zkroucená jakoby do šroubovice DNA. Jak se dostala do kořene vousu?Pomalý pohyb za teplem a vlhkem připomíná nejspíš bolest, kterou máte u odkrvené nohy. Nejspíš ta věc přitom trpí, ale rozhodně jí to přivede k životu. Postupně modrá až “rezne”. Čím déle na ní dýcháte, tím je hbitější (mám o tom několik videí – doplníme později, pozn. redakce). Na některých jsou vidět i nejrůznější úchyty – nechápu proč je nikdo nezvětší pořádně, když ten nejhorší mikroskop má 1000x zvětšení a nechávají to pouze na 50x. Další poznatek je, že se to kumuluje na všech umělých materiálech, jako je plast, umělé vlákno, buničina – tedy ano, je to na všech papírových kapesnících a igelitových pytlících. Níže je špička uchošťouru z drogerie. A pod tím fotografie morgellnů na této vatové špičce uchošťouru. Až si to někdo strčí do ucha, tak to bude zajímavé.Dokonce jsme to našli uvnitř speciálních igelitových pytlíků, ve zbrusu novém balení speciálních sáčků do mrazáku. Je to prostě všude, včetně “rádo-by bavlny” z jednoho řetězce, co prodával kávu a teď začal prodávat oblečení. Takže i přiléhavé “funkční prádlo”. To, kde to není a co to nemá vůbec rádo, je přírodní lněné oblečení a látky. Nemá to rádo dřevo a živé rostliny, jako je kopřiva, jahody, tráva a podobně. Skoro mi z toho vychází, že nejsterilnější je chodit “naostro” ve lněném oblečení, bos a bydlet někde ve srubu. Dokonce by mě nepřekvapilo, že to přitahuje Wi-Fi. Zasílám fotografie, omlouvám se za jejich kvalitu, je to levný mikroskop za cca 1.000,-Kč. Nicméně bych rád dodal, že právě vytržený vous je pochopitelně bez Morgellonů. Hodně zdaru, a Vím že to slýcháte často. Dobrá práce, co děláte!

Váš čtenář.

Jak sami vidíte, pohybující se vlákna reagující na teplo a dokonce vyskakující směrem ke zdroji tepla nejsou žádnou reakcí textilního vlákna na elektrostatické pole, ale kopírují pohybové vzorce mnohem větších a živých parazitů v přírodě, tedy hlístic a jednotlivých čeledí strunovců. Ať už CIA a americké výzkumné oddělení Pentagonu DARPA pracovaly v rámci programu Monarch v parazitologickém výzkumu na čemkoliv, ta miniaturní vlákna na bázi polymerů a elastomerů, která reagují na zdroje tepla, jsou výsledkem pokročilého výzkumu v oblastí bioinženýrství a nanovláken, protože tito paraziti na rouškách, respirátorech a špejlích nejsou přítomni omylem nebo nedostatečnou sterilitou, protože se nachází všude. A tím myslím v originálně zabalených a údajně sterilních špejlích, na chirurgických rouškách, na respirátorech.


Morgellon pod vlákny respirátoru

A všude tato vlákna mají stejné chování a pohyby při kontaktu s teplem a vodou. Stejné jako o několik řádů a rozměrů větší hlístice a strunovci. Proč za každou cenu chtějí strkat dětem do nosů špejle, když stejně děti nejsou hlavní rizikovou skupinou koronaviru? Chtějí jim za každou cenu dostat do nosů pohybující se vlákna? Parazity? A děti potom budou ovládány jako kudlanky? Jsou české a rakouské děti, které se také špejlují, terčem zkušební fáze programu CIA Monarch v praxi? Kolik vláken lidé nadechnou do svých nosohltanů z respirátorů, roušek a ze špejlí? Kolik vláken již máme v mozku dnes a teď? Proč nemůže více a více lidí dobře spát? Tyto otázky vedou k děsivým odpovědím, na které si každý už sám umí odpovědět, čemu dost možná právě čelíme.

Zdroj: aeronet.cz/…ta-ktery-se-chova-naprosto-presne-jako-morgellony/

Zdroj: wordpress.com/…s-celym-lidstvem-stat-se-skrze-morgellony-zombiem/