Clicks802

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (66). Działanie aniołów.

Zauważmy, że sam Kardynał Bona jako teolog i fachowiec nie waży się zajmować teorią iluminacji, to jest nie chce podać, jak konkretnie działanie aniołów wobec ludzi się odbywa. Czytając jednak wyliczone przez kardynała Bonę działanie aniołów ich działanie na ludzi jest liczne i przemożne. [...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/kard-bona-o-roz…