CÓRKA MARYI
Zachęcamy do propagowania tej pieśni, ale przede wszystkim do jej śpiewania w Waszych domach, wspólnotach i parafiach.
CÓRKA MARYI
TEKST
1.
Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu,
my, Polacy, stajemy dziś przed Tobą,
by uznać Twoje panowanie i Twoją władzę
nad Polską i całym Narodem.

Ref.
W Ojczyźnie - Króluj nam !
W Narodzie - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !
W szkołach, uczelniach,
w mediach, urzędach,
w miastach i wioskach -
Króluj, Chryste Panie !
W rodzinach - Króluj nam !
W parafiach - Króluj …More
TEKST
1.
Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu,
my, Polacy, stajemy dziś przed Tobą,
by uznać Twoje panowanie i Twoją władzę
nad Polską i całym Narodem.

Ref.
W Ojczyźnie - Króluj nam !
W Narodzie - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !
W szkołach, uczelniach,
w mediach, urzędach,
w miastach i wioskach -
Króluj, Chryste Panie !
W rodzinach - Króluj nam !
W parafiach - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !

2. Z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu
wszystko, cokolwiek Polskę stanowi.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi
oblicze ziemi, tej ziemi.

Ref.
W Ojczyźnie - Króluj nam !
W Narodzie - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !
W szkołach, uczelniach,
w mediach, urzędach,
w miastach i wioskach -
Króluj, Chryste Panie !
W rodzinach - Króluj nam !
W parafiach - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !

3. Wyznajemy dzisiaj wobec nieba i całej ziemi,
że Twego królowania nam potrzeba.
Pragnąc uwielbić majestat Twojej chwały,
z wiarą i miłością dziś wołamy.

Ref.
W Ojczyźnie - Króluj nam !
W Narodzie - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !
W szkołach, uczelniach,
w mediach, urzędach,
w miastach i wioskach -
Króluj, Chryste Panie !
W rodzinach - Króluj nam !
W parafiach - Króluj nam !
W Polsce na wieki -
Króluj, Chryste Panie !