Clicks403

Člověk proti zkáze | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Člověk proti zkáze (1989) Osobnosti Karla Čapka se v československém filmu dlouho nedostávalo takové reflexe, jakou by si zasloužila. Ještě před „sametovou …More
Česká filmová klasika představuje: Člověk proti zkáze (1989) Osobnosti Karla Čapka se v československém filmu dlouho nedostávalo takové reflexe, jakou by si zasloužila. Ještě před „sametovou revolucí“ se obtížného úkolu postihnout spisovatelův život ujal režisér Štěpán Skalský. Přestože jeho snímek měl premiéru až v roce 1990, je dobrou ukázkou díla, které zrcadlí uvolnění cenzury na sklonku osmdesátých let. Ve vyprávění koncipovaném jako útržkovité vzpomínky nemocného spisovatele se totiž objevuje i postava Čapkova blízkého přítele – prezidenta Masaryka, které se domácí kinematografie celá desetiletí úzkostlivě vyhýbala. Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie. www.nfa.cz www.fondkinematografie.cz Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: www.filmovyprehled.cz/…/clovek-proti-zk…
Tomislav
Moc pěkné, akorát, že byl Karel Čapek zednář.
Theodorá-Máriá
No jo řkc nebyla schopna se vzepřít obrům,
zřejmě z vlastní účasti na jejich skutcích,
tak Prozřetelnost hledala své mezi "kameny"
Práce zednářů byl také svoz odpadků v Praze
později popelnic, Dělali pro lidi, chceteli národ.
Stylita
Popsaná historie koketerie bratří Čapků se svobodným zednářstvím. Nakonec byli vyloučeni z lože pro neshody. Přestali platit povinné příspěvky a tak je zednáři vyloučili.
www.capek-karel-pamatnik.cz/vismo/dokumenty2.asp
Tomislav
Ovšem Hovory s TGM, tak je Čapek podal, mají jasně zednářské pojetí.
Caesar
Tomislav
aj E. Benes a Redlich - Masarík boli zidozednari. A preto vytvorili zidozednarsku republiku:
Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické …More
Tomislav
aj E. Benes a Redlich - Masarík boli zidozednari. A preto vytvorili zidozednarsku republiku:
Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické globalizaci! Proč musí prezidenti na Hradě říkat, že jsou Židé, i když nejsou? Porcování lvíčka do další stoletky!
26/10/20180

Slavíte? A je vůbec co slavit? 100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické globalizaci! Proč musí prezidenti na Hradě říkat, že jsou Židé, i když nejsou? Porcování lvíčka do další stoletky!
Česká a Slovenská republika oslaví v neděli 100 let od vzniku samostatného společného státu. Do obou zemí se slétávají představitelé Evropy, Angela Merkel jedná v Praze s Andrejem Babišem o pomoci migráčkům v Africe, Emanuel Macron v Bratislavě tepe do nutnosti rozbíjení hranice mezi východem a západem a Američané považují svátek za příležitost, jak posílit svoji pozici v Evropě proti globalistům, Bruselu a Berlínu. Nakonec si uvědomíme, že svátek Čechů a Slováků je to vlastně až na posledním místě. Přitom na samotném počátku byl levoboček habsburského mocnáře, který s pomocí vídeňské tajné policie a londýnské kabaly sestavil organizaci, která na konci 1. sv. války stála za rozbitím Rakouska-Uherska. Nikoliv však k osvobození procesů řízení národa od Habsburků, ale o přenesení procesů řízení z Prahy do rukou rodiny Rothschild v Londýně. Den, kdy došlo k naplnění písma v Bibli, kdy mesiáš nebyl tím, za koho se vydával.

Tomáš Masařík Redlich.
Československo nemělo nikdy vzniknout jako prvoplánový projekt, k tomu došlo až později a vlastně z donucení. V centru dění byl jistý Tomáš Masařík, který ovšem v matriční knize měl příjmení Redlich, po židovském obchodníkovi Nathanu Redlichovi. Na Hodonínsku se tyto souvislosti dodnes uvádí, ale pravdou je, že Nathan Redlich prý nebyl skutečným otcem, ale pouze poručníkem, protože skutečným otcem Tomáše Masaříka byl mocnář František Josef I. z Vídně, protože mladý Masařík měl na císařský dvůr otevřený přístup a byl často vídán ve společnosti mocnáře v místním zahradním altánu. Jeho pohyb sledovala vídeňská tajná služba, ale jak se ukázalo, sledovali ho nikoliv proto, že by představoval hrozbu pro mocnářství, ale aby ho chránili.
Maffia s pomocí vídeňské tajné policie
Po vypuknutí 1. světové války se Tomáš Masařík ocitl v kruhu českých rezervistů a později v okruhu lidí, kteří viděli ve válce cestu k získání samostatnosti českých a moravských zemí. V té době vznikla organizace nazvaná Maffia, která na úrovni mocných představitelů, politiků, lékařů a finančníků měla připravit odtržení “Čechomoravy”, což byl Masaříkův název pro nový územní útvar v Evropě.
Čechomorava měla mít po konci války samostatnost, ale během války nebylo jasné, jestli Rakousko-Uhersko vyhraje nebo prohraje válku. Jenže Masařík už v té době, o které později hovořil nepravdivě jako o svém “exilu”, se sešel v Londýně s hlavními sponzory nové republiky. Byli to bankéři rodiny Rothschild. Hlavni zájem na rozbití monarchie měla právě Rothschildova rodina, protože právě na Čechomoravě byl koncentrovaný těžký průmysl, který byl potřeba pro zbrojení a přípravu II. sv. války proti Rusku. Už tehdy dům Rothschild věděl, že šlechtické rody Habsburků a Romanovců nepůjdou proti sobě jinak, než čistě vojensky, ale to nebylo cílem Rothschildů.

Tomáš Masařík a mocnář Franz Josef I. – Syn a otec?
Ti potřebovali prioritně ovládnout Rusko a to způsobem naprosté genocidy vládnoucí šlechty Romanvců, kterou na povel z Londýna Uljanovi bolševici povraždili v červenci 1918. Po vyvraždění Romanovců začal v Rusku teror řízený z Londýna domem Rothschild, který podmiňoval Uljanovi další uvolňování fondů pro Sovětský svaz. V Rusku a potažmo Sovětském svazu bylo zapotřebí zlikvidovat po Romanovcích druhou skupinu elit, důstojníky ruských vojsk. Čistky naprosto zdecimovali ruskou armádu do stavu, kdy už v roce 1930 bylo jasné v Londýně, že nastal čas pro spuštění II. sv. války, bylo ale potřeba najít kandidáta pro proces řízení. Tím byl zvolen nýmand a naprostý vojenský amatér, nicméně skvělý rétor, Adolf Hitler. Vzestup jeho NSDAP v Německu financovali štědří dárci německého průmyslu, ale především bankéři se sídlem v Londýně. Není proto divu, že to byla právě Anglie, která stála v čele Mnichovské zrady.
Meritum goa a Československo jako první sionistický stát na světě
Jenže tím se dostávám moc daleko od roku 1918. Vznik Československa stojí na dvou pilířích domu Nylon. Na jedné straně za vznikem stojí londýnský dům Rothschild, který financoval Masaříkovu “odbojovou” činnost jeho “Maffie”, protože Rothschild chtěl získat český zbrojní a těžký průmysl pro přípravu války proti Rusku, čemuž by Habsburské mocnářství stálo v cestě, protože Vídeň by podruhé proti Rusku již nezbrojila. To věděli v Londýně moc dobře. Tragédie českého národa začala ve chvíli, kdy veškerou moc v nové zemi uchopili kandidáti židozednářského stolce, v jehož čele stál nový prezident, již řádně z emigrace přejmenovaný po kabalistickém ritu na pařížské Sorboně na Thomas Garigue Masaryk. Je však zajímavé, že na Washingtonské deklaraci se Masaryk jaksi “zapomněl” a draft dokumentu do poznámek podepsal jako “Masařík”. Později si už na tyto přešlapy dával pozor. Druhým kmotrem Československa je dům Rockefeller.

Tomáš Masařík Redlich a jeho zvláštní pozdrav.
Po vyhlášení samostatnosti se Československo stalo zemí “meritum goa”, židozednáři použili ukotvení Mah’ralu pod Prahou jako centrum řízení sionostického světového převratu. Veškeré prvky řízení v Praze jsou od té doby pevně spjaty s kabalistickými stolci svatavy, bez ohledu na to, jestli moc držel Masařík, Beneš, Hácha nebo Václav Havel, protože všichni, kteří se dostali k moci nad Prahou, sloužili věrně Domu Sion skrze pražskou židozednářskou svatavu ukotvenou na pilířích domů Rothschild (Londýn) a Rockefeller (New York) a dodnes tyto dva domy vedou boj o kontrolu nad Prahou, jako o výchozí platformou pro rozhodující bitvu a tažení proti Rusku a největší slovanské zemi. Proto dodnes procesy v Praze napůl kontrolují americké elity, a proto druhou půli kontroluje Londýn a jeho sionističtí globalčiky. Proto dodnes zažíváme tu servilitu Prahy k Londýnu (kauza Skripal a odvolávání velvyslanců) a servilitu k New Yorku (poslušné vydání pana Nikulina do USA v přímém přenosu z poslanecké sněmovny).
La Llum Negra et Ordo Pragensis
Proto v Praze dopadají volby tak, jak dopadají, proto i národně ukotvené strany v Praze sklání hlavu a nasazují do čela kandidátek zednáře. Praha jako centrum světového židovstva a hlavní pilíř kabalistického stolce nad pohřbeným Mah’ralem je protipólem Jeruzaléma, jeho obrácená strana ve světle dualismu kabaly, černé světlo obráceného světa La Llum Negra, které přijali Piráti skrze svého předsedu v Barceloně. A proto Piráti dostali klíč k Mah’ralu v Praze a budou mít křeslo primátora. Nemůžu tady napsat všechno, co mi zobrazuje projektor, protože to neunesu, bolí to moc jako rozpálený cejch. Černé světlo zalilo Prahu a tam už není nic, žádné světlo, v jámě Mah’ralu je děsivé ticho. Hodiny v Mah’ralu se zastaví v 11:46 v neděli 28. 10. 2018, číslo, které v numerologii vyvolává děs. Meritum goa, číslo 22, dvojnásobek globalistického imperativu 11.

Židozednářské štíty, temné světlo, G jako Gnome, nejen Garrigue…
Český lev nikdy nepovstal. Sotva se osvobodil, dostal okovy zasvěcených v okruhu Ordo Lumensis v Londýně a Ordo Pragensis v Praze. Miloš Zeman u Ronalda Laudera řekl, že je Žid, a přitom není. Proč přijímat chazariát ritem, když má člověk důvěru lidu? A opravdu se v Kábulu bojuje za Prahu, jak říká prezident, anebo se tam bojuje za americké zájmy? Není co slavit, jenom s vytřeštěnýma očima lze sledovat jejich korunovaci v Praze, tu ozdobenou černým světlem magistrátu, i tu purpurovou, která přijede z Londýna. A zatímco se někdo diví, co se děje v Praze, v Česku se posilují mosty a silnice pro přejezdy vojsk dále na východ. Plánuje se pochod na východ, za zády rakety a islám, před námi Slované a jejich zbraně proti nám. A my proti nim. Rozporcují si nás a my zase je. Do další stoletky ozbrojení Slované proti Slovanům pod bičem sionistického generála. Takže se znovu zeptám, pateticky: “Co chcete slavit?”
Nejen o 100. výročí vzniku první židozednářské republiky na světě budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuality z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.
Theodorá-Máriá
Ach ti katolící 😇 !
Trojjediný Bůh si pro svoje dílo vybral také J.V.Stalina,
kterým pohrdáte a píšete historky o jeho skutkách,
které jsou mu vzdálené.
Theodorá-Máriá
Jeden z komentářů pod videem na:www.youtube.com/watch Vždy jsem tvrdila že člověk se má klanět Bohu a sám sobě ale já se pokloním i Karlu Čapkovi a hluboce -krásný člověk a nejlepší spisovatel všech dob!Když vyhlašovali volbu nejlepší Čech dostal se na třetí místo ožrala a děvkař Havel co vlezl do řiti každému kdo mu ji nastrčil !ČAPEK je nejlepší Čech -Karel IV Jan Hus T.G.M. jak mohli lidé …More
Jeden z komentářů pod videem na:www.youtube.com/watch Vždy jsem tvrdila že člověk se má klanět Bohu a sám sobě ale já se pokloním i Karlu Čapkovi a hluboce -krásný člověk a nejlepší spisovatel všech dob!Když vyhlašovali volbu nejlepší Čech dostal se na třetí místo ožrala a děvkař Havel co vlezl do řiti každému kdo mu ji nastrčil !ČAPEK je nejlepší Čech -Karel IV Jan Hus T.G.M. jak mohli lidé zapomenout na Karla Čapka -? Karel Čapek nejlepší spisovatel a krásný člověk !