Clicks265
Waldem
1
Ks. Piotr Maria Natanek: „...Pierwszy Apel Seminaryjny...” Ogłoszenia Seminaryjne z dnia 20. 04. 2019 r. Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.phpMore
Ks. Piotr Maria Natanek: „...Pierwszy Apel Seminaryjny...”

Ogłoszenia Seminaryjne z dnia 20. 04. 2019 r.

Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.php
Nemo potest duobus dominis servire !
wołali głośno:

"Błogosławiony Król,

który przychodzi w imię Pańskie.

Pokój w niebie

i chwała na wysokościach".


Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego:

"Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!"

Odrzekł: "Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą".
..