TerezaK
19797
SEZNAM MODLITEB S PŘÍSLIBY

Seznam textů

Na svých stránkách nabízím opis modliteb, za které Pán slibuje ve svých zjeveních velké milosti, ale také opisy některých zajímavých nástěnek v …
TerezaK
Alžbeta Šimková
Treba čítať Nový Zákon - čisté Božie Slovo
Alžbeta Šimková
2. Janov list 1/9 : Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha...
One more comment from TerezaK
TerezaK
takže to beru spíše jako nedorozuměn. toto jsou katolické stránky a katolíci vím, že uznávají Dva Prameny Zjevené pravdy: 1.)ústně předávaná-Tradice, sahající až k apoštolům 2.) Písemně předávaná, Písmo Svaté. Ale při tom i ta Písemná forma předávaní evangelia -života Pána Ježíše, byla nejprve ústního podání. Písmo svaté je základ. svátosti jsou základ. Pak máme spoustu současných událostí, na …More
takže to beru spíše jako nedorozuměn. toto jsou katolické stránky a katolíci vím, že uznávají Dva Prameny Zjevené pravdy: 1.)ústně předávaná-Tradice, sahající až k apoštolům 2.) Písemně předávaná, Písmo Svaté. Ale při tom i ta Písemná forma předávaní evangelia -života Pána Ježíše, byla nejprve ústního podání. Písmo svaté je základ. svátosti jsou základ. Pak máme spoustu současných událostí, na které se ptáme, co by na to řekl Bůh?, jak by jednal na mém místě? Jaký k tomu mám zaujmout postoj? Reagujeme na tady a teď. A jsem vděčná za každé Boží zjevení a dary které Bůh dal. Boží Zjevení neskončilo, Bůh je tady, a teď a je s námi. KDOKOLI NEZŮSTÁVÁ V KRISTOVĚ UČENÍ, CO DO VÝZNAMU !!!! DOO ŠÍŘKY A HLOUBKY MUSÍME SVÉ POZNÁNÍ BOHA PROHLUBOVAT, PÍSMA SVATÉHO. NIKDO NESMÍ PŘEKROUTIT PÍSMENKO ANI ČÁRKU ZE ZÁKONA PŘIDAT, ALE TO NEZNAMENÁ, ŽE BUDU IGNOROVAT VŠE KOLEM. JINAK ZAKRNEME A ODÍTÁME SPOUSTU MILOSTÍ PRO SEBE, BLÍZKÉ I DRUHÉ A PRO ZÁCHRANU DUŠÍ. JE TO VĚC KAŽDÉHO ODMÍTAT DUCHOVNÍ OCHRANU, ALE JE HLOUPOST DUCHOVNÍ LENOSTI JEŠTĚ OD TOHO ODRAZOVAT JINÉ. MNOHEM VÍCE BYSTE UDĚLALI KDYBYSTE SE ZA DRUHÉ TO JEDNODUŠE POMODLILI NEBO RADĚJI NEREAGOVALI. MŮSÍME ZŮSTAT V KRISTOVĚ UČENÍ A NEPŘEKRUCOVAT, NEDOMÝŠLET, NEVYNECHÁVAT. V TOM SI VŠICHNI POMÁHÁME. -MĚLI BYCHOM. ALE REALITA JE TAKOVÁ, JAKÁ JE. všechno, co je v Písmu se musí naplnit.
Martina Bohumila Lutherová
Terezko, katolické náboženství říma
je náboženství mimo Slovo Boží a
svatosti Svatého Ducha.Jste jati jen
přeludy ve vidění atd.
Martina Bohumila Lutherová
Terezko, p.Josef Kentenich varoval před
vírou v různá zjevení U Některých sester
se to zvrtlo a dnes už je to k pláči.
Alžbeta Šimková
Ospravedlňujem sa pani TerezaK : je to 2. Janov list 1/9.
TerezaK
ano, filosofování, teologizování je mimo, třeba praktický život z víry
One more comment from TerezaK
TerezaK
Církev Pána Ježíše je obecná neboli katolická. - Je obecná neboli katolická, to je všeobecná, neboť ji Pán Ježíš založil pro všechny národy a doby až do skonání světa. Proto poručil apoštolům: "Jděte tedy, učte všechny národy..." (Mat. 28, 19). Národní "církev" proto nemůže být Církví Kristovou. 😍 Národní a jiné "církve" nejsou všeobecné, poněvadž vznikly až později po Kristu a nejsou ani …More
Církev Pána Ježíše je obecná neboli katolická. - Je obecná neboli katolická, to je všeobecná, neboť ji Pán Ježíš založil pro všechny národy a doby až do skonání světa. Proto poručil apoštolům: "Jděte tedy, učte všechny národy..." (Mat. 28, 19). Národní "církev" proto nemůže být Církví Kristovou. 😍 Národní a jiné "církve" nejsou všeobecné, poněvadž vznikly až později po Kristu a nejsou ani schopny se rozšířit mezi všechny národy. Poněvadž Církev katolická je všeobecná, posílá své kněze-misionáře do všech zemí a ke všem národům.
Alžbeta Šimková
Sk: 5/29 Boha treba viac poslúchať ako ľudí ( ľudské tradície, ak sú v rozpore s Božím Slovom)
Alžbeta Šimková
Sk: 17/11 : ...každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.
TerezaK
Sk: 5/29 to určitě ano, jenže Boží slovo, Nový Zákon, máme díky Tradici, nejprve bylo ústní podání, po té Písemné. Tradice katolické církve (církevní otcové) nesmí a ani nikdy nebyla v rozporu s Písmem. ANI JEDNÁNÍ SOUČASNÉ CÍRKVE NESMÍ BÝT V ROZPORU S TARDICÍ. Tak, jak vše dělá, v rozporu s tradicí falešný papež,.
Alžbeta Šimková
Toto Pán Ježiš Kristus neučil.
Mira393
hezká po 😉 hádka....
TerezaK
stačí jí začít ŽÍT - FUNGUJE TO. 😊 😉 LEPŠÍ, NYNÍ ZAČÍT POHÁDKU, KTERÁ SE VLEJE DO REALITY NEBE, NEŽ NYNÍ peklo, které by se vlilo do reality pekla. 🙏
TerezaK
Seznam textů (sweb.cz)

Modlitba k Panně Marii.
Sen Panny Marie
Usnula Panna Maria. Přišel k ní Pán Ježíš a zeptal se jí:
"Matko, matko, Ty ještě spíš?"
Spala jsem, ale Ty jsi mně vzbudil, Synu můj. Viděla jsem Tě zaprodaného. Tvá svatá krev tekla a hlava byla trním korunovaná. Tak Tě odsoudili, přivazovali ke sloupu, kameny a provazy bili, krvavé potoky tekly a Tvé mrtvé tělo mi na ruky …
More
Seznam textů (sweb.cz)

Modlitba k Panně Marii.
Sen Panny Marie
Usnula Panna Maria. Přišel k ní Pán Ježíš a zeptal se jí:
"Matko, matko, Ty ještě spíš?"
Spala jsem, ale Ty jsi mně vzbudil, Synu můj. Viděla jsem Tě zaprodaného. Tvá svatá krev tekla a hlava byla trním korunovaná. Tak Tě odsoudili, přivazovali ke sloupu, kameny a provazy bili, krvavé potoky tekly a Tvé mrtvé tělo mi na ruky položili.
Ježíš Marii řekl:
"Matko, matko milosrdná, kdo tento sen bude mít u sebe, nebo mu bude naslouchat, zůstane bez smrtelného hříchu, nezemře náhlou smrtí a kdykoliv mne nebo Tebe matko o něco prosit , všeho dosáhne. Kdo tuto modlitbu bude u sebe nosit ani ve válce ani na žádném místě se mu nic nestane. Ve kterém domě se tuto modlitbu modlí, oheň ani žádné jiné nebezpečí nepřijde.